Bible Svatá

kniha od:

Bible Svatá https://www.databazeknih.cz/https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/25138/bmid_bible-svata-lDL-25138.jpg 4.1 956
Koupit Koupit eknihu Bazar

Bible není obyčejná kniha! Je to "Kniha knih" - ve skutečnosti malá knihovna, která v sobě skrývá všechen poklad i základ lidské zkušenosti - knihy obsahující historické zprávy i nádherná přirovnání, obrazy o stvoření světa i o jeho konci, žalozpěvy, radostné žalmy i milostné písně, příběhy plné zoufalství i naděje, pochybností, povzbuzení i nového začátku. To, co ji odlišuje od všech ostatních knih, je však skutečnost, že všechna její vyprávění se týkají Božího jednání - někdy velice názorně a zřetelně, jindy zdrženlivě a jemně, jindy jen v náznacích nebo v obrazech.... celý text

Komentáře (188)

Komentáře 188 Recenze 1

Terkaakret
Terkaakret
09.08.2023 odpad!

nebavila mě v kostele, ve škole, ani v posteli

Yael
Yael
20.07.2023 5 z 5

Skvělé vydání Bible kralické, hodně zajímavé z češtinářského hlediska, ale i proto, že obsahuje všechny původní dobové poznámky a věroučné výklady. Škoda jen, že je kniha vytištěná a svázaná v Číně a jsou zde určité nedostatky v řemeslném provedení vazby (jakých jsem si všímala už i na jiných luxusních knihách vázaných v Číně).


Filomena1961
Filomena1961
07.05.2023 5 z 5

O Bibli je už napsáno hodně komentářů a já se nechci opakovat. Každý z nás ví, že to je Kniha knih. K tomu aby člověk Bibli pochopil, musí mít určité znalosti, je to těžké a velice náročné čtení. Často v ní narážíme na alegorie - vlastní smysl je skrytý, na otázky navazují záhadné a tajuplné odpovědi. Bible je plná otázek, otázek člověka vůči Bohu, ale jsou tam i otázky naopak, kdy se Bůh ptá člověka. Ptají se postavy Starého zákona, ptají se i ty novozákonní. Bible není jen plná otázek, ale je také plná pokusů o odpověď. Bible je vlastně snaha o jednu jedinou zásadní odpověď na ty nejzásadnější otázky našeho života. A věříme, že nejenom v Bibli, ale i v našem životě Bůh odpovídá na naše otázky, jenže často jinak než bychom to čekali. Často neodpovídá hned, často neodpovídá jedním slovem nebo jednou větou, jeho oblíbený způsob, který ukazuje složitost světa, je - že odpovídá událostmi. Odpovídá v průběhu času, jeho odpověď je čtyřrozměrná 3+1 časoprostorová , má často podobu příběhu, toho co následuje, co se odehrává poté, kdy jsme se ho ptali. Zásadní otázka se u člověka mění podle toho v jaké životní etapě se nachází. Člověk potřebuje odpověď, potřebuje znát, potřebuje vědět, pokud neví , ocitá se v nejistotě a život v nejistotě je velmi těžký. odpověď zaplašuje nejistotu, dává pevný bod, kterého je možné se chytit. Odpověď je jako voda na žízeň člověka. Při čtení Bible vyvstává pro člověka otázka jaký je Bůh a boží odpovědí je osoba Ježíše - Ježíšův příběh, v něm poznáváme jaký je Bůh. Musíme přijmout, že nikdy na všechno nebudeme mít jasnou odpověď, protože svět je příliš složitý než, aby to bylo možné. Život v nejistotě je součásti našeho života. V tomto okamžiku je ještě jedna důležitá hodnota, postoj nebo vnitřní rozpoložení a to je důvěra. Důvěru projevuji tam, kde nemám odpověď nebo neznám a přece přijímám něco jako pravdivé. Náš život je postavený nejen na znalostech a odpovědích, ale také na důvěře, protože my nechápeme a nikdy nebudeme chápat všechny události našeho života, ale co je pro nás zásadní je, že důvěřujeme Bohu, že ve své všemohoucnosti a v tom závěrečném součtu všechny ty události přivede k dobrému.
Samozřejmě , když si čte člověk opakovaně v Bibli, vždy tam nachází něco nového.

Dharter
Dharter
05.04.2023 4 z 5

(SPOILER) S touto knihou mám problém, že obsahuje křesťanský překlad Tóry a doplňujících hebrejských textů. Četl jsem Tóru od českého židovského překladatele, takže jsem rozpoznal rozdíl mezi Tórou a křesťanským překladem. Taky jsem četl Korán v CZ, a mohl srovnat Tóru a křesťanský překlad (Bibli) s Koránem. Všechna tři západní náboženství jsou ve skutečnosti Jedno náboženství. Došel jsem k závěru, že toto západní Jedno náboženství/Islám existuje díky Elijášovi (elohistický, muslimský autor), ten skutečně žil, a jako jediný, dle judaistické/islámské tradice, byl Vzat na Nebesa, a jeho učedníkem byl Eliša. Elijáš vyjadřuje Božího syna (Mojžíš/Mohamed[Mahdí] - staroegyptské mes znamená syn), Eliša vyjadřuje Syna člověka (Jozue/Ježíš[Isá/Ezau], po němž je pojmenován Islám - hebrejské Ezau šalom, arabské Isá salám, znamená mír od Syna člověka, od Eliša, který má v sobě Ducha svatého, esoterickou islámskou znalost od jeho mentora, od Elijáše). Cílem Islámu/náboženského způsobu života, je, aby každý člověk, jakožto muslim v sobě našel Ducha svatého, esoterickou znalost, aby se z nedokončeného muslima, z Syna člověka stal Božím synem, dokončeným muslimem (Elijáš).

Co se týče Nového zákona, nemám problém se Čtyřmi evangelii, protože vskutku nijak nejsou vychýlené od Islámu, a toho, co učil Isá/Ezau, jenž byl pouze člověk, a šestý významný prorok dle judaistické/islámské tradice (sedmým je Mohamed). Překvapuje mě, že tomu tak je, že Čtyři evangelia vyznívají z celé této Bible nejvíce optimisticky. Také Zjevení Janovo je víc snesitelnější, než různé křesťanské doplňující texty.

Protože Isá/Ezau byl muslim, zabili ho sionisté při šejtánském rituálu Ukřižování a přejmenovali na Ježíš Krist, a chytře vypracovali koncept křesťanství a příběh o Božství tohoto muslima; vlastně Ježíš Krist je fiktivní identita Juliuse Caesara, stejně jako příběhy o Abrahámovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi, a Šalomounovi, obsažené v Bibli/Tóře, jsou odlišné od těch uvedených v Koránu, kde se jedná o významné muslimské proroky, kteří byli zabiti sionistickými šejtánskými faraóny, zatímco v Bibli/Tóře se jedná o fiktivní příběhy o těchto muslimech, které vznikly na objednávku egyptských faraónů Amenemheta I., Yaqub-Hara, Amosise I., Psusenise I., a Siamuna, žijících ve stejném období.

Čeho si cením, je, že vskutku se sionistům nepovedlo zcela odchýlit křesťany od Islámu, a ve Čtyřech evangeliích vskutku je mnoho islámské pravdy, učené Isá/Ezauem.

Vždy, když někde britští šejtánští sionisté ukazují Ježíše se slunečním diskem za nim, nejedná se o uctívání Boha/EL-láha/Enlila (Jupiter), ale o uctívání Faraónského Slunce (Šejtán/Saturn/Enki/Ei). Duch svatý, esoterická islámská znalost, nepochází od Jupitera/Boha/AL-láha (EnliL), ale z korANU/prstence moci, Koruny planety urANU, bohYNĚ nábo-žANU-ství, sumerské bohyně Anu, na jejíž straně je současný stát Írán a samotný Bůh EnliL/EL/AL-láh (Jupiter). Šejtán/satURN se zmocnil této Koruny, a má ji nyní okolo sebe jako jediná z planet, a Šejtán/satURN usiluje o likvidaci Islámu, náboženského způsobu života, oddaluje lidstvo od Ráje, dokončené REpubliky nahoře, a usiluje o realizaci DEmokracie dole, dystopie, Novus ordo seclorum - světa, kde nebude prostor pro Ducha svatého, emitovaného z cracku (malinkých hvězd, posledních zbytků Dobra, které jsou ponechávány Faraónským Sluncem níže a jako menší; muslimové však ví, že Jsou nakonec Většími i přesto; Lidstvo je většina, nižší vládci jsou menšina).

Nutné je také vědět, že Elijáš krom identit výše uvedených (Mojžíš/Mohamed[Mahdí]), je asociován s archandělem Sandalfonem, a jeho bratr je archanděl Metatron (Ten, který má trůn mimo viditelné, a je Třetí). Metatron je asociován s náboženskou postavou Enochem, což znamená, že Metatron je Enki/Šejtán, a tzv. jahvistický autor, který je zodpovědný za odchýlení Tóry od Koránu. Sandalfon a Metatron jsou dva bratři archandělé, synové ANUděla /BohYNĚ/, stejně jako EnliL/EL a Enki/Ei jsou dva braři bozi, synové ANUděla urANU.

HloupýHonza
HloupýHonza
03.04.2023

Hodnotit takovouto knihu není lehké, tudíž hvězdičky jsem v tomto případě nepoužil. K Bibli mám celkem komplikovaný vztah, kdysi jsem byl křesťan a celá tato víra pro mě byla důležitým pilířem v mém životě, ale postupem času si člověk uvědomí, že je to pouhá iluze, které člověk chce věřit, aby se mu lépe v životě žilo, ale je to pouhá zjednodušená představa o životě, protože realita je mnohem komplikovanější, než jak je zde psáno. Jsem přesvědčen, že je velice nebezpečné, aby tuto knihu někdo bral vážně a doslovně, jelikož je to kniha z časového období, kdy lidé smýšleli diametrálně jinak, než my dnes a některé pasáže jsou velmi kontroverzní, že tak mstivého a sadistického boha kvůli tomu nemohu milovat a ctít. Také kniha obsahuje plno podobenství, občas i logických a banálních chyb, že brát něco takového doslovně už kvůli tomu je šílenství. Zároveň ale mě kniha velmi ovlivnila a nad životem díky ní budu už navždy přemýšlet jinak, protože mi otevřela bránu do duchovního světa a jsem za to zároveň vděčný a vím, že ateistou nikdy nebudu. V knize se objevuje i plno zajímavých pasáží, i mouder, které mohou posloužit k inspiraci i dnes. Tato kniha by měla být ale interpretována pouze jako kniha se zajímavými příběhy, jako nahlížíme dnes třeba na severskou, římskou či řeckou mytologii a nikdy se z toho nemělo stát náboženství, jelikož každý si z toho vybírá jen to, co mu nejlépe poslouží k jeho demagogii. Je to pořád jen a pouze kniha, na které nemůžeme stavět své životy a názory, jen protože je tam napsáno, že to tak bůh řekl.

Cípísek2022
Cípísek2022
21.02.2023 5 z 5

Bible mě provází od dětství. Ateista nejsem a do kostela zajdu, jen tak pro klid a mír duše. Do knihy knih se občas začtu, když život pobolívá. Rozhodně však od četby neočekávejte pohodlné čtení. Co pasáž to přemýšlení, co je tím vším myšleno. A přemýšlení také bolí. . Ano, blaze člověku, co našel moudrost...

Fideidefensor
Fideidefensor
18.01.2023 5 z 5

Základ naší civilizace. Myslím si, že minimálně Nový zákon by měl rozhodně být v povinné četbě. Je neuvěřitelné, jak si 2000 let staré dílo zachovává, a věřím, že i vždycky zachovávat bude, svou relevanci. Bible je čtivá, poučná, povznášející, vykupující. Nevím, Bibli prostě musí přečíst každý, to je povinnost, každého civilzovaného člověka. Ekumenický překlad, který jsem četl já, je navíc přístupný, krásný a já jej vřele doporučuji.

Štěpinambura
Štěpinambura
27.12.2022 5 z 5

Dobrá kniha - pilíř.

sabina5156
sabina5156
26.12.2022 4 z 5

Takže úvodem bych začala něčím faktografickým. Kniha je výsledkem dlouhého procesu kanonizace (což je postupné skládání jejích částí dohromady), ačkoli, její oficiální čísti jsou pouze dvě, tedy Starý Zákon a Nový zákon. Bible jako taková pochází z cca z desátého století před naším letopočtem. Dále, životy samotných apoštolů zajímavé jsou, jejich evangelia už příliš ne. Další velmi důležité upozornění je, že bibli nelze číst, lze ji pouze studovat. Je jako každý jiný náboženský dokument a přináší nám stále pouze takové svědectví, které si nelze ověřit. Lze k ní tedy přistupovat dvěma způsoby. Je to kniha, která ovládá smýšlení o světě cca 2 miliardám lidem na celém světě. Nebo ji můžeme vnímat jako jeden z věřících a považovat ji za "Milostný vzkaz boží, který byl zaslán do našich rukou aby utěšil naše duše v životě zdejším". Některé příběhy jsou krásné, samozřejmě miluji příběh o Babylonské věži či Šalamounův a královnin ze Sáby. Výpovědní hodnota pro mě, jako pro nevěřícího je ovšem v dnešní době nulová. Nelze ale knize upřít její hodnotu v historickém kontextu, kdy gramotnost a kultura se k nám dostávaly pouze skrze náboženství - způsoby jakými se to dělalo, ano, to je na pováženou. Já jsem toho názoru, že pakliže křesťanství vznikalo stejným způsobem, jaký můžeme nalézt v této knize plné ušlechtilého návodu na lidské jednání (že to všichni v historii pochopili správně, že?) tak to byla jen zcela obyčejná sekta nepříliš vzdálená od dnešních Svědků Jehovových a podobným sklepních kluboven. Na to se ale historie neptá. Každý by si měl v této knize najít vlastní hodnotu a smýšlet o ní primárně srdcem. Víra v boha může být i výsada, nicméně já jsem velmi ráda, že jsem ji poctěna nebyla. Raději bych s dovolením zůstala u klidného nihilismu - a Bible mi to dovoluje mimochodem. A ještě, doporučuji film "Pozemšťan" z roku 2007, velmi zajímavý vhled do vnímání náboženského vnímání světa.

Clivicus
Clivicus
09.08.2022 5 z 5

Dnešní kritika bible vám nejjasněji ukáže kvalitu této knihy, resp. a správně těchto knih. Většina kritik se zabodne do pár bodů bible a nezdá se, že by se snažila jít hlouběji a podrobně rozebrat.
Lidem přečetším prvních pět knih Mojžíšových se nezdájí příběhy být skutečnými historickými událostmi, poněvadž jimi vskutku nejsou. Ale pohrdávat biblí, protože se některé příběhy doslova neuskutečnily, je jako odsuzovat Julii a Romea, ba to je jako zavrhovat všechnu literaturu. Ne každá pravda musí být doslovná. Pozorně si přečtouce zejména Genesis, zjistíte, že se tato kniha snaží skrze fikci (ano fikci) zjevit morální pravdu.
Dnes by vám samozřejmě obětování zvířat Bohu přišlo primitivní a zbytečné, málokdo si však uvědomí, že se zde jedná o psychologizaci obětí (jež lidem trvala desetitisíce let k stvrzení), které musíme provést v našem životě (abychom se stali lepšími, to, co nyní překáží, musí shořet. Taktéž chci-li něco mít v budoucnu, musím to nesníst nyní).
Nový Zákon (mám na mysli evangelia) je literární skvost, jehož hlavním hrdinou je učitel, mesiáš a zároveň svatá osoba, neboli Syn Boží. Ježíšova slova dala světu cosi nezopakovatelného ani těmi nejhlubšími filosofickými pojednáními, vše je násobeno skutečností, že Ježíš Nazaretský byl opravdovou historickou osobou.
Kralická čeština je zprvu náročná, ale lze
jí brzy zvyknout.
Lidé, kteří si myslí, že bible je nějaká fantasy bajka sepsaná k ovládání žen, otroků a menšin, potlačování vědy a genocídám, nemájí naprosto žádné ponětí o historii, literatuře a náboženství. Jejich hodnocením bych se chutě vyhnul, jak např. demonstruje pan Cojekomupotom.

Cojekomupotom
Cojekomupotom
20.06.2022 odpad!

Četl jsem kdysi dávno, pouze ze zvědavosti. Klasickou Bibli Kralickou. Slovy Sklepáků: kdybych já napsal něco takovýho, taky bych se pod to nepodepsal ...velmi nekvalitní rádobyfantasy kniha, po staletí přepisovaná tak, jak se to zrovna církvi hodilo do krámu. Berete-li ji jako takovou, přidejte si hvězdičku. Jaká zvěrstva se ve jménu této knihy pohádek děla snad nemusím připomínat. Celé to stojí na chybných premisách. Lidé stvořili boha, nikoliv naopak. Nevadí. Ale když si představím, jak by byl svět hned krásnější místo, kdybychom Bibli nahradili třeba takovým Silmarillionem od Tolkiena... P. S. Božebožebože, pane Legens; potkat mne váš Béďa, zrovna radost by ze mne nejspíš neměl, nevadí; ale jinak ano, krom` jiného jsem existence převážně z vody a bílkovin, která trvá na tom, že "klasická" Bible je složena převážně ze smyšlených příběhů a více či méně záměrných chyb v překladech a přepisech. Za to, jak byla a je zneužívána nemůže, leč bylo a je nebezpečné vnímat ji jinak, než jako to, čím je- knihou pohádek. Prokažte si službu, přečtěte si toho Tolkiena... a pak klidně házejte dál cool intelektuální urážky mým směrem, diký
P.P.S. Afektovaná čeština pána nade mnou nemění nic na faktu, že příběhy typu Adam a Eva měli dva syny, jeden zabil druhého, ale nějaký zázrakem spolu posléze pravděpodobně měli nekrofilně incestní homosexuální styk, z něhož dalším zázrakem vznikl zbytek lidstva, tadá! jsou o ničem.

Kabuky
Kabuky
30.05.2022 5 z 5

Kvalitní historický pramen.

leny.wood
leny.wood
24.04.2022

Kdybych se mohla vrátit v čase, pak rozhodně do doby a k těm, kteří Bibli vymysleli, protože takovou fantazii nemá/neměl nikdo.

a304
a304
24.03.2022 5 z 5

(SPOILER) Teď! Anebo nikdy?.../ 24.3.2022 Šebestián/ vzkaz k modlitbě. Šiřte to. Svou svatou knihu jsem dostala dávno a dávno od kamarádky, ne všemu dokážu lehce porozumět, ale doporučuji, na lhostejnost čas není.

K.Katynska
K.Katynska
06.03.2022 5 z 5

Prostě Kniha knih. Elementární základ západní kultury. Měl by se s ní seznámit každý.

tomas1291
tomas1291
14.01.2022

Tohle vypadá jako suverénně nejkomentovanější kniha na tomto serveru. Tak jo. Bible mi pravděpodobně zachránila komplikovaný vztah s otcem (Malachiáš), za což jsem jí vděčný, jinak bych tady asi už nebyl, a cca 10 let pro mě byla směrodatným kompasem. (Teď je to Pokrm bohů Terence Mckenny.) Pořád si myslím, že je to Hospodinovo slovo, ale lidi všechno pokazí...

Update: Bibli jsem si koupil znovu, naposled a doufám, že to spolu vydržíme až do konce času...

tomas2002
tomas2002
05.12.2021

V rámci studia náboženství, jsem se s chutí ponořil do čtení nejen Bible, ale i Koránu, Satanské bible (zkrátka, z každého koutku vše).
Jakožto mladý člověk utvářející si pohled na svět bych rád znal obě strany, než si sám udělám pohled.

Nutno říct, že Bible obsahuje pasáže u kterých bych si nudou vpravil kulku do hlavy, ale i pasáže, z kterých mi jde mráz po zádech a které v mnohém nemají na nejlepší současná fantaskní díla. Například Zjevení Janovo. Nemyslím to hanlivě, Bibli považuji za opravdu cennou literární a nadneseně historickou památku. Určitě bych nedoporučil, jako nějaký návod k morálce (Bible je plná násilí, zastrašování, strachu, vyhlazování, vražd...), ale jako zajímavost to určitě nemusí být špatné. Především zajímavosti z oblastí rozšiřování a zakládáních evropských kultur a podobně.

Doporučuji také Bibli číst spolu s Židovskou válku Flavia Josefa a apokryfními evangelii. Je pár míst, kde se vzájemně doplňují, jindy si zas odporují... jak kdo chce. :)

Víla
Víla
04.11.2021 5 z 5

Vždycky se najdou lidé, kterým nepřipadá zvláštní, že dva tisíce let před vynálezem mikroskopu někdo znal hygienické zásady s tehdy neprokazatelným dosahem, zakázal příbuzenské křížení bez znalosti genetiky nebo přišel s vysoce funkčními univerzálními příslovími (třeba Po ovoci poznáš strom). Nejstarší opisy Bible pocházejí ze starověku, ale až ve 20. století se přišlo na to, že maso a mléko zkonzumované zároveň odbourává vápník (košer zásady ze Starého Zákona).
Jsou v ní nepřesnosti – například osm set lidí se kopím opravdu na jeden zátah zabít nedá. Jenže Bible sestává z mnoha knih a na její reprodukci se hodně podíleli opisovači.
Někomu nic neříká slovo "podobenství". Humorné jsou příklady z historie, kdy se lidé hádali, či přímo vraždili (5. přikázání "Nezabiješ") zda přijímat či nepřijímat "tělo Páně" (myslím, že Ježíš mluvil v podobenstvích).
Příběh o Adamovi a Evě je podobenství (co připomíná strom, co had? Co se stalo, když se strom a had octli u sebe? Eva neodolala). Starý Zákon je psán velmi decentně, jen IQ lidí se od Starověku zas tak moc nezvýšilo, jak lze pozorovat. Docela by mě zajímalo, co má u toho příběhu co dělat dovětek k hadovi, že se bude plazit v bídě po zemi. Holt opisovači...

AlexStark
AlexStark
16.10.2021 5 z 5

Antihrdinové novými hrdiny. Tohle není Marvel. S tímhle se můžete ztotožnit.

Oblíbené lekce:
Nejezte ze stromu poznání dobra a zla - nesuďte na dobré a zlé, nebo budete vyhnáni z Ráje.
Přijměte svůj kříž - přijměte svůj život, jakobyste si ho vybrali a opakujte lekci č.1, zapřete sám sebe a následujte mě.

Kniha, která je skutečně alfa a omega, obsahuje totiž vše. Kdo vidí, viď, kdo slyší, slyš.

"Ale věda řekla, že svět za sedm dní stvořen být nemo..".

:-)

Nyangumi
Nyangumi
02.10.2021 3 z 5

Nejsem věřící, takže hodnotím jako každou jinou knihu. Starý zákon mě moc neoslovil, nový jsem přečetla celý. Líbily se mi úvahy a určitá životní moudrost, která se v knize nalézá. Doporučuji nový překlad Bible21 čte se snadno a najdete ji ke stažení i v audioverzi.

ArkAngel
ArkAngel
24.09.2021 3 z 5

Není snad více žánrově heterogenní knihy, než je Bible. V ní najdete mýty, biografické texty a jak s nadsázkou říkám pasážím popisujícím výrobu svícnu nebo domů - manuály z Ikei. Číst Bibli není snadné a záleží jen na vás, jak velkou váhu budete přisuzovat jednotlivým pasážím. Pro někoho je Bible snůška lží a nesmyslů, pro jiného zase pravda pravdoucí. Za sebe mohu říct, že obsahuje něco od obojího. Jsou tu mnohá pravidla podporující zabíjení ostatních a další podobné věci, ale také moudra, která ve větší míře přináší buď Kniha Přísloví nebo jednotlivá podobenství, jichž Ježíš užívá. Jeho příběh je však velmi zkreslen, aby mohl být vykreslen jako božská bytost, což je velmi zcestné. Jako hledající mystik jsem chtěl alespoň jednou Bibli přečíst celou, abych pochopil křesťanský úhel pohledu na věc a ten se mi vůbec nelíbí.

Bloney
Bloney
11.09.2021 5 z 5

Bible. Kniha naplněná násilím, láskou, strachem, extází, smrtí, životem, brutalitou, milosrdenstvím, odsouzením, moudrostí, střízlivostí, opojením, hloupostí, krásou, filosofií, mystériem, profánností, náboženskou vlažností i fanatismem, pravdou i lží... Zkrátka je to kniha života. Krátkozraké jsou výtky některých, kteří Bibli odsuzují jako knihu plnou násilí a nemorálnosti. Zapomněli asi na to, že to člověk je tvor násilí a nemorálnosti a že život je plný utrpení, které i my sami rádi plnými hrstmi rozdáváme. Také zapomněli na to, že člověk biblický není jen člověkem hlavy řezajícím, je také člověkem lásky a horoucí oddanosti pravdě a spravedlnosti.
Biblický Bůh je také mnohem větší záležitostí, než se může zdát. Je to Otec, Syn, Duch, ale také je V oblaku Skrytý, naprosto Zjevný, naštvané žárlivé dítě, YHWH, Jsoucí, nejsoucí, panteistický, soudce, odpouštějící, Pravda, národní Izraelská modla, krutovládce, zákonodárce, miláček, ženich, tyran... Bible prostě a jednoduše nezavírá oči před hrůzností existence, před děsivostí světa a člověka, ale zároveň káže neoblomnou naději, která je schopná přežít holocaust, káže poetiku světa a krásu lidského života a člověka. Je to kniha života takového, jaký je. Náročná kniha, ale kniha, jejíž jediné písmeno, slovo či věta jsou schopné uzdravit národy.

P.S. Měl jsem tu čest být vyučován základy biblické řečtiny a číst z řeckého originálu Nového zákona. Nejsem nějaký expert, ale i já se svými omezenými znalostmi poznám, jak tristní je novozákonní Český Ekumenický překlad (1972). Čte se to dobře, ale úroveň věrnosti originálu mě děsí (což je prý v kontrastu s velmi dobrým starozákonním překladem). Někde, ale ne všude, alespoň uvedou správný překlad v poznámkách pod textem, ale nemělo by to být správně již v samotném textu?

Morbidus
Morbidus
04.09.2021

Jako u každého filozofického či naučného spisu nehodnotím počtem hvězd; komu by chyběly, nechť si přimyslí 3 kusy.
Nejde o lehké čtení; nestačí jen rozumět smyslu slov (číst), ale také text chápat. Problémem pak může být zub času, díky kterému je čtenáři děj i historické pozadí hůře srozumitelné - což ale vzhledem k úctyhodnému stáří spisů nevidím jako nutný zápor. Naopak je to zajímavá sonda do životů a myšlení lidí ve vzdálených dobách. A krásně se zde ukazuje, že lidské postoje jsou i po staletích stále stejné...
Na druhou stranu jsou přístupy k některým ožehavým tématům dávno přežité. Jinde zase mnohé uvedené věci nadpřirozeného charakteru jasně vidím jako metafory či logicky vysvětlitelné záležitosti. Ve výsledku zde tedy z mého pohledu nějaká berlička v podobě Boha není třeba; ano, kdysi tento myšlenkový abstrakt měl své opodstatnění, dnes mi však už takto podaný smysl příliš nedává.
Nevidím tuto knihu nutně jako náboženský spis; pojednává hlavně o myšlenkách a postojích lidí své doby. Starý zákon kombinuje historii s určitým kodexem „normalizujících“ pravidel (čímž poněkud nešťastně rozdělí lidi na „dobré“ a „špatné“). Nový zákon pak tato ustanovení upravuje či vyvrací. Zde se nemohu zbavit dojmu, že apoštolové svého mesiáše plně nepochopili a na jeho poselství tak adekvátně navázali až někteří pozdější filozofové.
Konec rouhání. Knihu bych doporučil tomu, kdo si ji chce přečíst.

martin_aston
martin_aston
11.04.2021 5 z 5

Veriaci nemá Bibliu asi nikdy prečítanú. Ale raz a kompletne sa podarilo. Niekde dala odpovede, niekde skôr položila nové otázky.
Biblia je čítanie na celý život.

mirektrubak
mirektrubak
29.03.2021

Je to podivný pocit, přesunout Bibli do kolonky Přečtené knihy. Formálně to platí, jistě, o víkendu jsem se dočetl na poslední řádek 2. knihy Makabejské, takže už jsem měl každý verš Bible alespoň jednou v životě před očima. Takže přečteno. Přesto nemám pocit, že jsem teď s Biblí skončil, zpátky do police nepůjde, to si myslím, že se už nestane nikdy. A navíc: cítím, že jsem to mnohdy nebyl já, kdo četl, ale že to bylo minimálně vzájemné. Já že mám přečtenou Bibli? Ne, spíš se mi zdá, že hlavní autor Bible má přečteného mě :-)

Je to podivný pocit, pokoušet se psát komentář k Bibli. Hm. Určitě bych mohl zmínit části, které ještě čekají na to, že mě blíže osloví někdy v budoucnu (Zjevení Janovo, Numeri, Přísloví...), také bych mohl vyzdvihnout svá zvlášť oblíbená místa (něžná Rút, spravedlivě rozhořčený Ámos, samozřejmě 13. kapitola listu Korintským atp.). Ale protože je Bible živým Slovem, tak každé hodnocení je hodnocením neustále se proměňujícího vztahu a zůstává nenapravitelně dočasné, nedostatečné – jako bych vyfotografoval tančícího člověka a chtěl si namlouvat, že z jedné takto vytvořené fotky mohu získat přesnou informaci o zachyceném pohybu.

Mám vztah nejen k Bibli jako biblickému textu. Mám vazbu i k té konkrétní Bibli, kterou mám teď a tady před sebou. Dostal jsem ji někdy před více než třiceti lety od svojí babičky (která si ještě o pár let dříve prosadila můj křest :-). V době svojí puberty jsem ale takový dárek rozhodně neocenil, do kostela jsem tehdy nechodil, Boha jsem považoval za feudální přežitek a určitě bych byl mnohem spokojenější, kdybych poměrně značnou částku 180 Kčs (za kterou by koncem osmdesátých let byly čtyři tuzemské dlouhohrající desky nebo dva kartony cigaret) dostal pěkně na ruku. Ne, vztah jsem k ní neměl tehdy a neměl ani dlouho potom. Ale... přestože jsem se za dobu svého dospívání mnohokrát stěhoval, často narychlo, často nalehko, a na různých místech jsem zanechával řadu jiných knih a různých dalších věcí, z nějakého důvodu jsem si babiččinu Bibli nikdy přibalit nezapomněl. Jako bych už tehdy, ve svých pohanských letech, nějak tušil, jak vzácná pro mě jednou bude.
Babička už je dávno na věčnosti, ale stejně mám často pocit, jako bychom si Písmo četli spolu.

knih-o-mol
knih-o-mol
27.03.2021 5 z 5

čtení bible je náročné a je třeba číst s otevřenou myslí. Moudrý člověk ji vidí jako šanci k získání moudrosti, laskavý člověk manifest laskavosti, omezenec v ní najde omezenost židů a křesťanů, sadista navod k mučení, rasista návod nebo dokonce požadavek k vyhlazení celých národů, včetně žen a dětí. A ja, člověk co se rád zasměje, jsem objevil tuto diskusi a zasmál se.

hana.lana
hana.lana
19.03.2021 5 z 5

Kniha knih.

Sklenička
Sklenička
06.03.2021

Když Starý zákon člověk čte jako fantasy, je to docela fajn čtení.

Elprofesor
Elprofesor
04.03.2021

Kniha minulosti, která vděčí za svou slávu historickým náhodám a okolnostem... možná díky za to, ale svět jede dál.

Set123
Set123
25.02.2021

Omlouvám se za délku. Opravdu. Fakt promiňte.

Dovolit si zde na této platformě komentovat Svaté písmo, Bibli, knihu knih, hraničí téměř s drzostí. Ostatně přemýšlím o napsání poněkud rozsáhlejšího pojednání, ale to ještě uvidíme. Předem je třeba si definovat co to vlastně komentujeme. Už tato prostinká otázka má několik rozměrů. Předně zde jsou dva zákony. Starý a Nový a je nutno si přiznat, že tyto dva texty mají naprosto rozdílnou podstatu. Jsou-li s vůbec v něčem podobné, je to spíše náhoda. K tomu přidejme tento fakt: Oba zákony obsahují mnoho zcela separovaných textů. A tyto texty jsou ještě k tomu děleny do několika formálních skupit. Texty pak dělíme na kapitoly, kapitoly na verše. A najednou tu máme několik tisíc (záleží na vydání) stran velice komplikovaného a pouze těžko v jednom celku uchopitelného textu. Ještě přidejme jeden fakt. Překlady Bible jsou od základu velice komplikovanou záležitostí. Část je původem v aramejštině, část máme v řečtině, něco v latině, další jazyky stojí v řadě. Ujednotit překlad je tedy samo o sobě obtížné. A překlad může být různý, pročež texty mohou vyznít velice různorodě. Já sám vlastním tři vydání Bible. Ekumenický překlad (Zde si dovolím vyjádřit smutek nad nedávným úmrtím jednoho z tvůrců ekumenického překladu a zároveň velkým člověkem a filosofem profesorem Janem Sokolem.) a poté dvě vydání Bible kralické. A ano, i tyto dvě Bible kralické se od sebe liší. Jedna z nich je totiž v původní formě vydané v šestnáctém století jako šestidílka a dokonce členění knih v ní funguje jinak, o poznámkovém aparátu ani nemluvě. Tak a teď si to komentujte.

Dovolím si tedy poněkud se zdržet komentování obsahu v surové podobě a pokusím se spíše vyjádřit co je Bible pro mne a jak o ní smýšlím.

Je naprosto neoddiskutovatelným faktem, že Bible nejen trochu, nýbrž zcela masivně ovlivnila historii našeho světa, ba co více, dodnes ovlivňuje svět více než mnohé jiné faktory, které bývají třeba i mnohem přítomnější. Bible ovlivnila veškerou kulturu, smýšlení, dějinné události, každého člověka. Lze jistě říci, že ji za mnohé vděčíme, protože na ní stojí, ať chceme, či nikoliv, celá naše kultura. A když se člověk kolem sebe podívá, řekne si, že ten náš svět vlastně vůbec není špatný. A teď přijde to, co si opravdu myslím. A nebylo by na tom světě bez Bible mnohem lépe?

Podívejme se na to prosím co nejobjektivněji (a připouštím, že můj pohled může být zcela neobjektivní, ale to samozřejmě nemohu posoudit) a položme si otázku, co pro nás z hlediska čistě morálního a mravního udělala, potažmo co pro nás udělalo křesťanství (judaismus protentokrát ignoruji). První myšlenka, která vás musí v tomto směru napadnout, směřuje jistě k desateru. No jo, desatero... Vlastně je třeba mluvit o sedmeru, nemá smysl do toho tahat přikázání vztahující se čistě na Hospodina. Ono je to pěkné, ale upřímně si někdo s mozkem na tomto světě myslí, že než přišlo desatero, lidé se vraždili, násilnili a kradli si, aniž z toho byly vyvozeny následky? Jistě že ne! Takové chování bylo přísně stíháno od prvopočátku civilizace, dlouho před tím, než někdo vůbec pomyslel na monoteistického boha. A co máme dál? Co je tu vedle desatera? Jaké že to morální principy vyvozujeme od Bible? Moc toho není, že? Ačkoliv, to také není pravda. Mnohé jiné principy které silně ovlivnily dějiny, do nedávna velice striktně platily. Jaké? Hmmm... Co třeba diskriminace žen? Co třeba diskriminace homosexuálů, či vlastně jakéhokoliv sexuálního sebeurčení? Pomněte o kolik požitků v oblasti sexuální, ale přirozeně ne jenom té, tolik lidí přišlo. Dodnes se do značné míry odvoláváme na antické tradice, řekněme si tedy jaký pohled měl antický svět na homosexualitu? Na sexuální svobodu? Mno, svobodný. A kdo to zkazil? Bible. Církev, která po dvě tisíciletí morálně terorizovala každého kdo se pokusil být šťastný, či vlastně se vůbec pokusil být svůj. Biblické hodnoty potlačily individualitu a vedly v úpadku vědomí sebe sama. Bible nastolila věk popírání sebe ve prospěch... Čeho vlastně? Jakéhosi hypotetického démona. Ke konci přihodím třeba ještě svobodu náboženského vyznání, což byl institut zdevastovaným křesťanstvím. Mnoho dalšího bychom mohli zmínit, ale není prostor.

Krutě může vyznít onen předchozí odstavec, že? Ano, vím, možná to opravdu není fér. Ale toto vyvřelo z mého srdéčka. Teď abych se zase zachoval aspoň trochu férově ke všem, pro které je Bible svatou knihou. To že kniha sama má až neuvěřitelné množství nedostatků (a kdyby jen těch…), neznamená, že neobsahuje neuvěřitelně krásné věci. Já sám miluji mnoho textů v ní obsažených. Opravdu jsou skvělé, mnohdy ukrývají skvělá moudra a dokonce jakási ponaučení. Přirozenou lidskou tendencí není se myšlenkám adaptovat, nýbrž si je upravit do vyhovující podoby, pročež většina křesťanů žije výlučně na základě těch nejkrásnějších pasáží, připouští platnost jenom toho pěkného. Je to pokrytecké? Ano. Je to špatné? V žádném případě. Nic, absolutně nic nemám proti lidem žijícím v souladu s myšlenkami této knihy. Ba dokonce co se kněží týká, velice rád je poslouchám, velice rád si listuji v knize samé, rád chodím do kostelů (na mše myšleno). Jsem rád, že tato kniha lidem přináší uklidnění, spiritualitu, která asi opravdu je důležitá a jsem rád, že lidé jsou schopni v knize najít lásku. Poslední otázka však stojí takto: je tomu tak z podstaty knihy, nebo z podstaty čtenářů? Já nad odpovědí neváhám.

P.S. Nepopírám hodnotu jednotlivých příběhů, které jsou kolikrát skvělé, stejně jako nepopírám nutnost znalosti tohoto textu už jenom pro to, aby člověk chápal svět. Jenom kritizuji to, že taková nutnost vůbec vznikla.

Lie
Lie
20.02.2021

Myslím že nikdo nemá právo hodnotit Bibli, jako by to byl nový bestseller od Stephena Kinga nebo něco podobného. Pro věřící je to asi jasné, ale i pro nevěřící by to měla být kniha, kterou psalo mnoho lidí po dlouhou dobu před dávnými lety a která naprosto zásadním způsobem ovlivnila a utvářela svět, ve kterém žijeme. Nebýt Bible, naše civilizace vypadá absolutně jinak. Proto nehodnotím, přišlo by mi dost absurdní hodnotu Bible shrnout do pěti hvězdiček.

PoetickaM
PoetickaM
19.02.2021 5 z 5

Myslím, že Bible nemůže být nikdy dočtená. Každý den kousek. Vždy je tam něco nového, co neoslovilo před rokem, pěti, deseti promlouvá právě teď.

Knišíl
Knišíl
25.01.2021 5 z 5

Bible je nesmírně bohatý informační zdroj, který každého, opakuji – naprosto každého, může obohatit. Jako každé velké dílo plné bohatých myšlenek, je i Bible zneužitelná různými lžiproroky atd. O tom však psát nechci. Co říct ke knize, jež stojí pevně (i když by ji někteří rádi viděli stát na vratkých nohách) v základu naší evropské společnosti? Nemusíte být věřící, abyste znali alespoň část příběhů, což dokazuje, že biblické příběhy jsou kulturní determinací naší společnosti. Judeo-křesťanská tradice je naší kulturou a chápáním světa vůbec prostoupena. Hodnota lásky k bližnímu svému a z toho vyplývající svoboda je něco, co si musíme zachovat. Pokud bych měl vybrat jedinou jednu knihu, která je nezpochybnitelnou součástí evropského literárního kánonu, je jím právě Bible. Kniha psána skrze stovky let, desítkami autorů spojených jediným Jedním mocným autorem, je také knihou, kterou bych si vzal já osobně na pustý ostrov, protože vím, že i když jsem ji včera dočetl, otevírat a číst ji budu po zbytek svého života.
1 K 10, 13
"Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát."

Jirka77
Jirka77
05.01.2021 5 z 5

Boží slovo bez zásahu ekumenického hnutí. Jan Amos Komenský tuto Bibli označil za klenot a opravdu jím je. Chvilku si člověk musí zvyknout na Staročeštinu a porovnávat nesrozumitelné pasáže třeba se Studijním překladem, ale po čase si člověk opravdu zamiluje tento poklad naší historie. Je to Boží slovo a je to tedy dopis od našeho milujícího Boha v našem mateřském jazyce v době, kdy málokterý národ v Evropě měl přístup k Bibli díky zlovůli papeženců. Ne nadarmo se tato doba nazývá "doba temna". Nebýt reformace a odvahy Kralických, tak by toto dílo nevzniklo.

Cukrovkář
Cukrovkář
02.01.2021 4 z 5

Četl jsem kousek EXODU a zaujal mě GENESIS.
Knihu mi darovala přítelkyně, silně věřící.
Jako ateista, jsem si chtěl utvořit názor, ale písmenka jsou moc malá a i když mám dobré oči, nerad bych si je čtením Bible pokazil.
Musí být ukryto nějaké tajemství mezi řádky. Protože jinak mi kniha přijde moc složitá pro obyčejné lidi.
Prakticky se nedá číst.

AgiMangi
AgiMangi
01.01.2021 5 z 5

Není nutno ani psát komentář, jelikož je to ta nejdůležitější kniha na světě pro každého bez rozdílů, i když si to někteří lidé nemyslí, každý potřebuje Boha.

macek8
macek8
02.11.2020 5 z 5

Člověk nemusí být zrovna věřící, aby měl k této knize úctu. Fakt, že křesťanství položilo základ naší západní civilizaci je nesporný. Kdo si to neuvědomuje, měl by si doplnit základní vzdělání a odhodit předsudky. A taky si Bibli přečíst.

LordByron
LordByron
21.09.2020 4 z 5

Vzdelaný človek by ju mal mať prečítanú. Rozumný človek by ju nikdy nemal brať ako posvätnú či neomylnú a autentickú od Boha.

LordByron
LordByron
21.09.2020 4 z 5

Rozhodne jedna z najdôlržitejších, najvplyvnejších a najprekrucovanejších, ale aj najkontroverznejších kníh vôbec..
Vlastne to ani kniha nie je, ale súbor kníh. A jeho kultúrna hodnota je neraz jednoducho obrovská.
Ale k slepým chvalospevom sa rozhodne pripájať nebudem.
Biblia opakovane vyústenie každého (a to aj toho inak najpútavejšieho) príbehu nájde v,, Boh rozhodol, Boh mu pomohol, Boh tak určil ". Už ako absolútne malého ma šokovalo (a príliš sa mi to neľúbilo) že kým v Gréckych bájach hrdina vyhrá vďaka prešibanosti či odvahe tu za tým vždy a vždy musí byť, že mu silu dal Boh...Pripadalo mi to také, že tak dovrý príbeh musia zabiť takymto suchým a nasilu nacpaným ako to nazvať klišé? Ale klišé je to len v tejto knihe.
O fanatizme mnohých pasáží sa ani nevyjadrovať. A nie naozaj nejde len o to, že by boli archaické. Drvivá väčšina vtedajších národov totiž síce kľudne pestovala otrokárstvo, poslúchala tyranov a praktizovala mučenie, ale vyznávala aj aspoň akú takú formu,, náboženskej slobody "a rešpektu k Bohom druhého kmeňa.
Naopak úplne najzákladnejšou ideou prakticky všetkých biblických kníh je totálne, ale naozaj totálne odmietnutie náboženskej slobody čo každého moderného čitateľa s otvorenými očami šokuje.
Najväčšou zásluhou každého biblického hrdinu a pozitívnej postavy od Gedeona po Elízea je pravidelne to, že,, dal zničiť oltáre Bálovi a Aštarte a iným bohom "a,, dal zmasakrovať všetkých Báalových kňazov po tom ako ich zradne vylákal do pasce".
V knihe Jozue zas šikovná hlava hneď nájde manuál na rasovú genocídu obludných rozmerov (našťatie vymyslenú, lebo archeológia nič také nepotvrdzuje) atď atď..
Na druhú stranu je samozrejme,, sväté písmo "plné aj psychologicky bohatých a zaújmavo vykreslených postáv, príbehov atď. Aj tie sa však podľa mňa vo väčšine prípadov nevyrovnajú ani z ďaleka takým gréckym bájam či vikinským ságam.
No a osobitou kapitolou o ktorej boli už popísané stovky kníh je historická autenticita a presnosť.
Doporučujem každému kto sa o Bibliu naozaj zaújma prečítať si na úvod také,, Tak rozprávali proroci "od Zenona Kosidowskeho i keď dnes už je to dielo trochu zastarané(a odborníci považujú Bibliu za ešte neautentickejšiu) .
Podstatné však je pochopiť, že tieto knihy neboli písané len tak hocikým a bez dôvodu že boli dodatočne z politických dôvodov mnohonásobne prepisované a prerábané a veľká časť z nich bola pôvodne písaná ako politická propaganda (Daniel, Ester) a často podvrh pripísaný dodatočne starobylému a dávno mŕtvemu autorovi. Pokladať ich preto za dôveryhodný záznam toho čo sa dialo či aký je svet môže iba niekto kto sa v tom buď nevyzná, alebo je naivný...
A predsa takých ľudí aj po všetkých pokrokoch archeológie a textovej analýzy ešte žijú milióny - a ja si nemyslím, že to má na nich dobrý vplyv.

HanzKaufmann
HanzKaufmann
14.09.2020 5 z 5

Za poslednich 2000let tako kniha mela vliv primo nebo neprimo na kazdeho cloveka na teto planete.

No a kdo jsem ja abych to mohl nejak komentovat...?

Reknu snad jen, ze tato kniha je skvely uvod do filozofie.