Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 3

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 3
https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/36982/bmid_atlasy-erbu-a-peceti-ceske-a-moravs-jkf-36982.png 5 6 6

Atlasy erbů a pečetí série

< 3. díl >

Významný český historik August Sedláček (1843 - 1926) je širšímu okruhu čtenářů znám především jako autor patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze království Českého. Sedláčkovy atlasy šlechtických erbů a pečetí zatím vydány nebyly, existují pouze v rukopisné podobě. Obsahují 8 000 barevných a černobílých kreseb erbů a pečetí, doplněných autorovými podrobnými poznámkami a komentáři. Třetí svazek obsahuje druhou část edice erbů české středověké šlechty. Reprodukce Sedláčkových kreseb a edici jeho textů doplňují editorovy poznámky. Zpracoval a k vydání připravil Vladimír Růžek. ISBN 80-200-0933-7 (soubor, 5 svazků)... celý text

Přidat komentář