Academia

nakladatelství, značky

Jsme původní české nakladatelství a knihkupectví, které v roce 1953 zřídila Československá akademie věd.

Na okraj literární tvorby českých výtvarníků
Na okraj literární tvorby českých výtvarníků
Etologie
Etologie
Časy otřesů: Čtyři medievisté a dvacáté století ve střední Evropě
Časy otřesů: Čtyři medievisté a dvacáté století ve střední Evropě
Pravoslavní v první Československé republice 1918–1938
Pravoslavní v první Československé republice 1918–1938
Archiv zvukových záznamů nářečních promluv
Archiv zvukových záznamů nářečních promluv
České protektorátní drama
České protektorátní drama
Až se hnou vody
Až se hnou vody
Další, prosím
Další, prosím
Nezkreslená věda 2
Nezkreslená věda 2
Svět prostituce na sklonku Rakouského císařství
Svět prostituce na sklonku Rakouského císařství
Ženský román
Ženský román
Počátky Československé republiky 3
Počátky Československé republiky 3
Na trápení nebyl čas: Rozhovor s politickou vězeňkyní Alexandrou Součkovou Kovářovou
Na trápení nebyl čas: Rozhovor s politickou vězeňkyní Alexandrou Součkovou Kovářovou
Poslední člověk
Poslední člověk
Drogy v dobách totality: Drogový problém v Československu za německé okupace a komunismu
Drogy v dobách totality: Drogový problém v Československu za německé okupace a komunismu
Alchymické laboratorium v obrazových a textových pramenech
Alchymické laboratorium v obrazových a textových pramenech
Antropocennosti: Průvodce světem antropocénu
Antropocennosti: Průvodce světem antropocénu
Léto a zima v Království obojí Sicílie
Léto a zima v Království obojí Sicílie
Zrození disentu: Šedesátníci a tání na Ukrajině (1956-1965)
Zrození disentu: Šedesátníci a tání na Ukrajině (1956-1965)
Krajina středověké Prahy
Krajina středověké Prahy
Ženám žádný obor vědecky od přírody není uzavřen: Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století
Ženám žádný obor vědecky od přírody není uzavřen: Spletité cesty žen k vědecké kariéře v první polovině 20. století
Příslib a naplnění: Palestina 1917-1949
Příslib a naplnění: Palestina 1917-1949
Nekončící příběh: (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918-1992/1993)
Nekončící příběh: (Historiografické) narativy vzniku Československa v proměnách času a prostoru (1918-1992/1993)
Neporažené! Praha - Vídeň - Varšava: Tři metropole v převratech 20. století
Neporažené! Praha - Vídeň - Varšava: Tři metropole v převratech 20. století
Léta putování: Člověk na cestách v dlouhém 19. století
Léta putování: Člověk na cestách v dlouhém 19. století
Ti, kteří se rozhodli
Ti, kteří se rozhodli
Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945
Ekonomizace prostoru: Urbanismus a architektura ve střední a východní Evropě pod vládou nacistů 1938-1945
Poemy II
Poemy II
Něžné zbraně: Múzická umění a socialistická armáda
Něžné zbraně: Múzická umění a socialistická armáda
Radostí ku síle: Konzumerismus a masový cestovní ruch ve Třetí říši
Radostí ku síle: Konzumerismus a masový cestovní ruch ve Třetí říši
Glossarium: Záznamy z let 1947 až 1958
Glossarium: Záznamy z let 1947 až 1958
Filosofie německého osvícenství
Filosofie německého osvícenství
Jeruzalém: Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem
Jeruzalém: Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem
Dědictví českého trampingu: Vybrané kapitoly z historie a každodennosti svérázného fenoménu
Dědictví českého trampingu: Vybrané kapitoly z historie a každodennosti svérázného fenoménu
Velký teror na Ukrajině 1937–1938: Perzekuce české menšiny
Velký teror na Ukrajině 1937–1938: Perzekuce české menšiny
Kosmické vodní systémy
Kosmické vodní systémy
Utváření republiky
Utváření republiky
Koldům v Litvínově
Koldům v Litvínově
Tobiáš z Benešova: Biskup – Hospodář - Politik
Tobiáš z Benešova: Biskup – Hospodář - Politik
Gargantua
Gargantua