Academia

nakladatelství, značky

Jsme původní české nakladatelství a knihkupectví, které v roce 1953 zřídila Československá akademie věd.

Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci
Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci
Klimatická změna - příčiny, dopady a adaptace
Klimatická změna - příčiny, dopady a adaptace
Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635-1740
Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635-1740
Pancéřová ochrana
Pancéřová ochrana
Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina: Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938–1950
Tanky pro Hitlera, traktory pro Stalina: Velké podniky v Čechách a na Moravě 1938–1950
Akademické svobody ve věku konformity
Akademické svobody ve věku konformity
Pražský uličník
Pražský uličník
Republika v pohybu
Republika v pohybu
Masaryk: Politik na evropské úrovni
Masaryk: Politik na evropské úrovni
Tito a jeho soudruzi
Tito a jeho soudruzi
Dějiny lidí
Dějiny lidí
Oči moře: Sochy z lodních přídí
Oči moře: Sochy z lodních přídí
Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622)
Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622)
Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. díl Morfologie
Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. díl Morfologie
Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům
Válka o Řecko: Sparťané proti Athéňanům
Pýthijské zpěvy
Pýthijské zpěvy
Zloduch Petříček: Strašidelná historie ze 13. století
Zloduch Petříček: Strašidelná historie ze 13. století
Příběhy hrdinů
Příběhy hrdinů
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury
Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury
Člověk jako normativní tvor
Člověk jako normativní tvor
Bouřlivé trojmezí: Slezsko 1918-1923
Bouřlivé trojmezí: Slezsko 1918-1923
Nadja, Spojité nádoby, Šílená láska, Arkán 17
Nadja, Spojité nádoby, Šílená láska, Arkán 17
O budoucnosti: Vyhlídky lidstva
O budoucnosti: Vyhlídky lidstva
V Sokole a v Tasově, VI. svazek
V Sokole a v Tasově, VI. svazek
Podvojný svět
Podvojný svět
Mluvte čínsky hezky: prozodie hovorové čínštiny
Mluvte čínsky hezky: prozodie hovorové čínštiny
Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců. Historie Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců. Historie Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Kronika druhé republiky
Kronika druhé republiky
Antika po česku: Odezvy v umění 19. a 20. století
Antika po česku: Odezvy v umění 19. a 20. století
Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci: Odbojová skupina Tři konšelé
Vojenští zpravodajci proti nacistické okupaci: Odbojová skupina Tři konšelé
1989 – Podzim národů
1989 – Podzim národů
„Stretnú sa v lietadle…“: Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti
„Stretnú sa v lietadle…“: Politický vtip v druhej polovici 20. storočia a v súčasnosti
Fašistické hlasy: Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie
Fašistické hlasy: Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie
Příběh buňky: Od molekul ke vzniku života a prvním organismům
Příběh buňky: Od molekul ke vzniku života a prvním organismům
Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích
Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích
1 ...