Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1
https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/36981/bmid_atlasy-erbu-a-peceti-ceske-a-moravs-bXW-36981.png 5 6 6

Atlasy erbů a pečetí série

1. díl >

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty jsou dokladem originální vědecké a grafické tvorby konce 19. století významného českého historika Augusta Sedláčka (1843-1926). Atlasy jsou určeny všem zájemcům o historickou heraldiku, genealogii, sfragistiku a topografii. Dílo, rozvržené do pěti svazků, přináší více než 5000 kreseb erbů, zachycených s dokumentární přesností na základě více než 3600 autentických středověkých pramenů, jako jsou pergamenové listiny, pečetě, erbovní listiny, rukopisy, náhrobníky, nástěnné malby i erbovní plastiky na architektuře. Znaky jsou vnitřně utříděny podle heraldických znamení. První svazek obsahuje úvodní editorovu studii a kompletní kritický a ediční aparát. Zpracoval a k vydání připravil Vladimír Růžek. ISBN 80-200-0933-7 (soubor, 5 svazků)... celý text

Přidat komentář