Cesta národního konzervatismu

Cesta národního konzervatismu https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/482761/bmid_cesta-narodniho-konzervatismu-AN0-482761.png 4 3 3

Myšlenky autorů směřují ke dvěma cestám: cestě liberalismu a cestě národního konzervatismu. Cesta liberalismu má svůj počátek na konci 17. století v myšlenkách Johna Locka a končí snahami nadnárodních finančních a mocenských elit o vybudování světa bez hranic a národů. Cesta národního konzervatismu je cestou světa svobodných národních států, kulturně zakotvených v národní, židovsko-křesťanské tradici. V knize vás autoři seznamují s důvody, proč jsou tyto dva směry neslučitelné, a zdůvodňují, proč je národní konzervatismus zřejmě jedinou cestou, na které jsou národy schopné udržet si svou svobodu a existenci.... celý text

5
2
4
0
3
1
2
0
1
0
odpad  
0

Každý uživatel musí ohodnotit alespoň 20 knih, aby se jeho hodnocení začalo započítávat do výsledného hodnocení. Z toho důvodu se může lišit počet započítaných hodnocení ve statistice nahoře, se všemi hodnotícími níže.