Myšlení současnosti

edice

20 knih, nakladatelství Karolinum

Poznávání života 1. v edici, Georges Canguilhem, 2017

Urbánní situace 2. v edici, Olivier Mongin, 2017

Spinoza a politika 3. v edici, Étienne Balibar, 2017


Smrt: Esej o konečnosti 4. v edici, Françoise Dastur, 2017

Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného 5. v edici, Kateřina Svatoňová, 2017

Filosofie en noir 6. v edici, Miroslav Petříček, 2018

Člověk v šíleném dění světa 7. v edici, Petr Prášek, 2018

Na rozhraních fenomenologie 8. v edici, Dominique Janicaud, 2019

Svoboda a neklid zvířecího života 9. v edici, Florence Burgat, 2019

Ticho: John Cage, filozofia absencií a skúsenosť ticha 10. v edici, Daniela Šterbáková, 2019

Kotvy na nebesích 11. v edici, Rémi Brague, 2019

Epistemologie estetična 12. v edici, Dieter Mersch, 2020

Původ negativní dialektiky 13. v edici, Susan Buck-Morss, 2020

Zrození kinematografického času: Modernita, nahodilost, archiv 14. v edici, Mary Ann Doane, 2021

Estetika ambiguity 15. v edici, Jan Bierhanzl, 2022

Potomnost: Figury následování v moderním myšlení a estetice 16. v edici, Gerhard Richter, 2022

Nová francouzská filosofie 17. v edici, Ian James, 2022

Kdo tu mluvil o vítězství? - Osm cvičení ve filosofické rezignaci 18. v edici, Tereza Matějčková, 2022

Pascalovské meditace 19. v edici, Pierre Bourdieu, 2023

Kapitoly z filosofie nové hudby 20. v edici, Josef Fulka, 2023