Karolinum

nakladatelství, značky

Transnacionální poetika
Transnacionální poetika
Rodičovství za mřížemi: Dopady věznění rodiče na dítě
Rodičovství za mřížemi: Dopady věznění rodiče na dítě
Chronologie a slovník moderních japonských dějin
Chronologie a slovník moderních japonských dějin
Poznámky k literatuře I
Poznámky k literatuře I
Revoluce pro život: Filosofie nového protestu
Revoluce pro život: Filosofie nového protestu
Dekadence a obrození: Krize evropského liberalismu a „židovská otázka“
Dekadence a obrození: Krize evropského liberalismu a „židovská otázka“
Vize zdaru, vize zmaru
Vize zdaru, vize zmaru
Poimenika - Pastorační služba církve v kontextu tradice a současnosti
Poimenika - Pastorační služba církve v kontextu tradice a současnosti
Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka
Výtvarná rekonstrukce pravěku a evoluce člověka
Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660
Betrug der Allamoda in Prag 1660 / Podvod Allamody v Praze 1660
K svobodě je dlouhé putování: Život Českobratrské církve evangelické v letech 1968–1989
K svobodě je dlouhé putování: Život Českobratrské církve evangelické v letech 1968–1989
Československá filosofie individualismu: Komentovaný výbor textů z let 1918–1948
Československá filosofie individualismu: Komentovaný výbor textů z let 1918–1948
Věk hněvu: Dějiny přítomnosti
Věk hněvu: Dějiny přítomnosti
Moře jsou svobodná
Moře jsou svobodná
Vyjasňování: Pět rozhovorů s Brunem Latourem
Vyjasňování: Pět rozhovorů s Brunem Latourem
O pohřbech a pohřbívání
O pohřbech a pohřbívání
Všechno bylo nové: Česká ekonomika po roce 1989 - několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů
Všechno bylo nové: Česká ekonomika po roce 1989 - několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů
Mezi jevištěm a hledištěm: Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera
Mezi jevištěm a hledištěm: Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera
Myšlenky pražského frankismu: Kritické studium židovské mystiky
Myšlenky pražského frankismu: Kritické studium židovské mystiky
Karel IV.: Evropský císař
Karel IV.: Evropský císař
Znaky a přízraky: Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře
Znaky a přízraky: Výbor ze statí o české a středoevropské literatuře
Mezi Markem Marci a Löwem z Erlsfeldu: Myšlení a výuka na pražské lékařské fakultě v době barokní
Mezi Markem Marci a Löwem z Erlsfeldu: Myšlení a výuka na pražské lékařské fakultě v době barokní
Praha 15. století: Konfliktní společenství
Praha 15. století: Konfliktní společenství
Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu
Novináři ve stranické linii: Řízení regionálního tisku v Československu v letech 1948–1956 na příkladu libereckého regionu
Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů
Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů
Obyčejné neřesti
Obyčejné neřesti
Teorie pohádky: Psychoanalýza Karkulky
Teorie pohádky: Psychoanalýza Karkulky
Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava
Nacistická germanizační a osídlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava
Ne-lidská fotografie
Ne-lidská fotografie
Umění, svoboda, láska podle Augustina: Sedm studií
Umění, svoboda, láska podle Augustina: Sedm studií
Temná tvář české literatury: Kolotoč moderny
Temná tvář české literatury: Kolotoč moderny
Jazyková krajina jako kronika komplexity: Etnografický pohled na superdiverzifikovanou společnost
Jazyková krajina jako kronika komplexity: Etnografický pohled na superdiverzifikovanou společnost
Rok s pandemií covid-19: Reflexe v poločase
Rok s pandemií covid-19: Reflexe v poločase
Etnicita a nacionalismus: Antropologické perspektivy
Etnicita a nacionalismus: Antropologické perspektivy
Na Knížecí/ Horniny/ Ubírati se/ Opovážení/ Z pozůstalosti
Na Knížecí/ Horniny/ Ubírati se/ Opovážení/ Z pozůstalosti
Sociální práce v mezioborové perspektivě
Sociální práce v mezioborové perspektivě
Kolektivní paměť v bibli a křesťanství: Od teoretických otázek k praktickým aplikacím
Kolektivní paměť v bibli a křesťanství: Od teoretických otázek k praktickým aplikacím
Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem
Podpora příležitostí lidí s mentálním handicapem
Fakta a trendy v současné české společnosti Jak se neztratit v datech
Fakta a trendy v současné české společnosti Jak se neztratit v datech
Cestou politické teorie: K 70. narozeninám Milana Znoje
Cestou politické teorie: K 70. narozeninám Milana Znoje