Richard Dawkins citáty

britská, 1941

Citáty (10)

Ateista se za to, že je ateista, nemusí nikomu omlouvat. Právě naopak, všichni ateisté by na to měli být pyšní, jelikož ateismus téměř vždycky vypovídá o zdravém, nezávislém myšlení a vlastně o zdravém myšlení jako takovém. Boží blud


Bůh ze Starého zákona je patrně ta nejprotivnější postava v celé beletrii: žárlí, a ještě je na to pyšný; je to malicherný, nespravedlivý, nemilosrdný tvor posedlý ovládáním ostatních; pomstychtivý, krvežíznivý našeptávač etnických čistek; je to rozmarný, nenávistný tyran se zálibou v misogynii, homofobii, rasismu, infanticidě, genocidě, filicidě, šíření chorob, megalomanství a sadomasochismu. Boží blud


Cílem přednášky by nemělo být předávání informací, od toho jsou tu knihy a knihovny, dnes i internet. Přednáška by měla inspirovat a podněcovat k myšlení. Dobrý přednášející přímo před vámi nahlas myslí, snaží se uchopit myšlenku.


Hypotéza Boží existence je v jakékoli své formě zbytečná. Boží blud


Je jednoduchou logickou pravdou, že krátké hromadné přesídlení do vesmíru, s raketami, jejichž start spolkne řádově miliony za sekundu, je vázáno na míru nekontrolované porodnosti, jež povede jen k hrůznému zvýšení míry úmrtnosti. Stěží uvěřit tomu, že tuto jednoduchou pravdu nepochopili ti vůdci, kteří svým lidem zakázali používat účinné antikoncepční metody. Říkají, že upřednostňují ‚přirozené‘ metody k omezení růstu populace, a jedna přírodní metoda je přesně to, co se dostaví. Jmenuje se hladovění.


Je pozoruhodné, že náboženství si za svůj posvátný symbol, který mnozí nosí na krku, vybere mučící a popravčí nástroj.


Jsme digitálními archivy afrického pliocénu, dokonce i devonských moří; chodíci úložiště moudrosti starých časů. Rozplétání duhy


Máme před sebou varovný příběh, který nám říká: neříkejte jen tak, že něco je neredukovatelně složité; je pravděpodobné, že jste se dostatečně pečlivě nezabývali podrobnostmi nebo že jste si to celé dostatečně nepromysleli. Boží blud


My všichni jsme ateisté vůči většině bohů, ve které kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jen jdou o jednoho boha dál.


Pokud připustíte, že je možné vyčarovat uspořadatele jen tak z ničeho, tak proč nepřistoupit k jím údajně uspořádanému dílu se stejnou benevolencí a na nějakého prostředníka se, takříkajíc, nevykašlat?