Publius Vergilius Maro citáty

italská, -70 - -19

Citáty (56)

„Auri sacra fames - Proklatý hlad po zlatě.“


„Bohové ať zbožným dopřejí lepší úděl.“


„Co je to neštěstí vím a snažím se nešťastným prospět.“


„Co je to neštěstí, vím a snažím se nešťastným prospět.“


„Čest tvoje, jméno a chvála ti po všechny zůstanou časy.“


„Hlad je špatným rádcem.“


„Hlad ke zlému radí.“


„Kam nás osud táhne opět a znovu, tam jděme.“


„Každému je určen jeho den.“


„Každý je vlečen svou vlastní vášní.“


„Každý osud je možno jen snášením zmáhat.“


„Krátký a nenávratný je pro všechny čas života.“


„Lid, jenž jistoty nemá, se rozštěpí v mínění různá.“


„Milá je vlast i ostatkům pohřbeným v zemi.“


„Moje naděje mne nezklamala.“


„Múzy si libují ve střídavých metrech.“


„Nad vším vítězí láska. I my se podřiďme lásce!“


„Nedokážu-li oblomit nebeské bohy, podsvětí vzbouřím.“


„Nestálý a proměnlivý tvor jest žena.“


„Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.“


„Odvážným štěstí přeje.“


„Osud si cestu najde.“


„Sama znám neštěstí dobře, i učím se pomáhat bědným.“


„Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit.“


„Štěstí přeje odvážným.“


„Trnitou cestou ke hvězdám.“


„Usilovná práce všechno přemáhá.“


„Vášeň dodává zbraně.


„Vlk ovečky nepočítá.“


„Všechno přemáhá láska.“