koupit knihy

Mircea Eliade

rumunská, 1907 - 1986

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (1)

Věc, již lze dnes na Západě jen stěží dosáhnout anebo ji už ani dosáhnout nelze, je neosobní vědomí. Jenom několik mystiků se za poslední staletí dobralo takového vědomí. Všechny nesnáze, se kterými se člověk setkává post mortem, všechna ta pekla a očistce, ve kterých trpí duše mrtvých, vyplývají právě z neschopnosti nastolit ještě za života neosobní vědomí. Drama duše po smrti a krutá očista, jíž je vystavena, nejsou nic jiného než bolestný přechod od osobního vědomí k vědomí neosobnímu.