Mircea Eliade citáty

rumunská, 1907 - 1986

Citáty (14)

Blahoslavený je človek, ktorý nemá čo povedať a nedokazuje to slovami.


Bohvie, čo by bolo z nášho spoločenského života, keby sme nikdy nenavštívili ľudí, o ktorých sa vyjadrujeme zle: žili by sme ako egyptskí pustovníci, v preľudnenej osamelosti.


Každý človek nosí v sebe nepreniknuteľné dejiny a mytológiu.


Konkrétne klamstvá môžu vysloviť všeobecnú pravdu.


Ktorá osamelosť je osamelejšia ako nedôvera?


Mnohokrát túžime po poznaní inej pravdy len zásluhou sklamania.


Myslím si, že na to, aby sme múdro usudzovali, musíme vedieť, ako sa javia veci nerozumnému človeku.


Najsilnejšia zásada rastu spočíva vo výbere ľudí.


Nič nezabije človeka tak rýchlo, ako poznanie, že si je sám na vine.


Rozdielny vkus v žartoch je veľká záťaž pre citové vzťahy.


Úspech je relatívny. Je tým, čo dokážeme urobiť z neporiadku, ktorý sme urobili z vecí.


Věc, již lze dnes na Západě jen stěží dosáhnout anebo ji už ani dosáhnout nelze, je neosobní vědomí. Jenom několik mystiků se za poslední staletí dobralo takového vědomí. Všechny nesnáze, se kterými se člověk setkává post mortem, všechna ta pekla a očistce, ve kterých trpí duše mrtvých, vyplývají právě z neschopnosti nastolit ještě za života neosobní vědomí. Drama duše po smrti a krutá očista, jíž je vystavena, nejsou nic jiného než bolestný přechod od osobního vědomí k vědomí neosobnímu.


Zvieratá sú takí milí priatelia, nekladú otázky, nevyslovujú kritiku.


Žena verí, že dva a dva sa zmení na päť, ak bude dlho plakať a urobí scénu.