Marcus Aurelius citáty

italská, 121 - 180

Citáty (59)

"Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“


A cesta obou je jedna a táž.


A hleď si osvojit jasnou mysl a nezávislost jak na pomoci vnější, tak i na onom klidu, který by ti mohli zajistit jiní. Stůj sám zpříma, nikoli zpřimován. Hovory k sobě


Ak si niekomu preukázal dobrodenie, a to dobrodenie prinieslo ovocie, prečo sa domáhaš ako oneskorenec ešte pochvaly a odmeny za svoj dobrý skutok?


Ať se setkáš s kýmkoliv, hned si polož otázku: jaké asi zásady o dobru a zlu má tento člověk? Má-li totiž o rozkoši a bolesti a jejich příčinách, o slávě a neslávě, o smrti a životě takové a takové zásady, pak se mi nebude zdát podivné nebo zvláštní, jedná-li právě tak a tak, a budu mít na paměti, že takto jednat musí.


Buď jak skalní útes, o nějž se láme vlna za vlnou: ale útes nepovoluje a bouře vod kolkolem usíná...Napříště tedy nezapomínej se řídit při všem, co tě navádí k zármutku, touto zásadou: Tohle není neštěstí, ba naopak, je štěstí, že to snáším statečně! Hovory k sobě


Bylo by hloupé trápit se kvůli vnějšímu světu. On sám se o sebe nestará.


Co je nesnesitelné, ukončuje život, co trvá déle, je snesitelné.


Co se děje ve shodě s přírodou, není zlo.


Co ti stojí v cestě, to je její součástí.


Často jsem litoval svých slov, ale nikdy jsem nelitoval svého mlčení.


Everythings destiny is to change, to be transformed, to perish. So that new things can be born.


Chybu, které se dopustil jiný, ponech tam, kde vznikla!


Chybu, kterou se na tobě prohřešily jiní, ponech tam kde vznikla. Hovory k sobě


Jednej, mluv a mysli ustavičně tak, jako by ses už měl rozloučit se životem.


Jestliže mi někdo dovede přesvědčivě dokázat, že nesprávně soudím nebo jednám, milerád své mínění změním, neboť hledám pravdu, kterou ještě nikdy nikdo škodu neutrpěl. Škodu mívá leda ten, kdo setrvává ve svém klamu a nevědomosti.


Ještě chvíli a zapomeneš na všechno, ještě chvíli a všichni zapomenou na tebe.


Ještě chvíli, a zapomeneš na všechno; ještě chvíli, a všichni zapomenou na tebe.


K šťastnému životu potrebuješ veľmi málo.


Každý má sice sebe sama raději než všechny ostatní, ale svého mínění o sobě si váží méně než mínění ostatních lidí.


Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným.


Kdyby ti některý z bohů oznámil: Zítra nebo nejpozději pozítří zemřeš, pak bys asi nepokládal za zvláštní výhodu zemřít spíše pozítří než zítra - ledaže bys byl svrchovaný zbabělec; neboť jak velký je tu rozdíl? Právě tak tedy nepokládej za zvláštní výhodu zemřít raději po mnoha letech než zítra. Hovory k sobě


Keď sa jedny dvere šťastia otvoria, iné sa zatvoria. Často však pozeráme tak dlho na zavreté dvere, že nevidíme tie, ktoré sa otvorili pre nás.


Kto hreší, na sebe hreší, kto ubližuje, sebe ubližuje, lebo sám seba robí zlým.


Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.


Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.


Nestyď se přijmout pomoc! Neboť je ti uloženo konat povinnost jako vojákovi za útoku na pevnost. Copak na tom, nemůžeš-li pro pohmožděnou nohu sám na cimbuří vystoupit, ale s přispěním jiného to provedeš.


Neustále si představuj svět jako jednotnou živou bytost o jediné hmotné podstatě a jediné duši.


Pamatuj, že je projev stejné nezávislosti změnit své mínění jako poslechnout jiného, kdo by je rád opravil.


Pohrdá mnou někdo? Jeho věc. Moje věc je, abych nebyl přistižen, že činím nebo mluvím něco hodného opovržení.