Karel Sabina citáty

Arian Želinský, Leo Blass, K. S. · pseudonymy

česká, 1813 - 1877

Citáty (6)

[němečtí filozofové] Ti by celý svět vehnali do metafysického labyrintu, z něhož není žádného východu leda do věčného prázdna.


[o vězení] A víte, kteří tu as nejdéle ostanou? Čechové. Ti nemají za sebou ani silnou a agitující emigraci, ani rozmrzelé honvédy, ani Piemont, ani Garibaldiho. Svět o nich neví, vláda jich nenávidí, Vídeňáci se jim smějou a vlastní jejich krajané jsou buď teprv na počátcích poznání aneb - za nic nestojí. Jejich panstvo je většinou daremné a jejich političtí vůdcové jsou egoisté. Nemají nikoho za sebou nežli několik chudých přátel. (Oživené hroby)


Až přestanou být hloupí, pak se vymknou z otroctví sami. Pokud ale ostane hloupých většina, nevymkne je ani bohyně! (Oživené hroby)


Historie se uceluje budoucností.


Sluhové jsou vždy věrný barometr svých pánů. (Oživené hroby)


Tuším, že láska jest jako onen groš, jejž chudá vdova našla. Člověk ji najde, schovává ji jako drahý poklad a má z ní radost velikou. Raďte vdově, aby groš zase zahodila, a mladíkovi, aby odložil svou lásku! Házíte hrách na zeď a nedosáhnete ničeho. Nechte vdově groš, až ho sama projí nebo ztratí, a jemu lásku, až odejde, jak přišla. A nyní bych učinil návrh, abychom tak nepatrným předmětem, jako je láska, nemařili času. Povídejme si pohádku třeba o Červené Karkulici a bude to zajímavější. (Oživené hroby)