John Stuart Mill citáty

anglická, 1806 - 1873

Citáty (16)

Akonáhle v poli nie je nepriateľ, učitelia i žiaci na stráži zaspia.


Hlavní příčinou přehlédnutí jsou předem přijaté názory.


Je lepší být nespokojeným člověkem než spokojeným prasetem. Utilitarismus


Láska k moci a láska ke svobodě jsou ve věčném sporu.


Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští.


Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví.


Naučil jsem se být šťastný tím, že jsem své touhy omezoval, místo abych je uspokojoval.


Nejsilnějším lékem na stáří je láska.


Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska.


Práva a zájmy každého člověka jsou nejlépe hájeny tehdy, když je může hájit sám.


Příčinou poloviny chyb je špatný návyk přestat přemýšlet, když se už věc nezdá být sporná.


Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.


Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.


Tyranie dělá z lidí cyniky.


Učedník, od něhož nikdy nežádáme nic takového, co vykonat nemůže, nikdy neudělá všechno, co může.


Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných.