Ioannés Chrysostomos citáty

Jan z Antiochie, Jan Zlatoústý, Svatý Jan Chrysostomos · pseudonymy

turecká, 348 - 407

Citáty (6)

Kdo očernuje manželství, umenšuje i krásu panenství, kdo je chválí, zvyšuje obdiv, který patří panenství.


Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti.


Není nic důležitějšího než modlitba - jí se stává nemožné možným, nesnadné snadným. Nemůže se dopustit hříchu ten, kdo se modlí.


Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme.


Péče vzděláváti srdce dítek ke zbožnosti a cnosti jest povinností tak svatou, že se dopouští jakési vraždy na lidech, kdo ji zanedbává.


Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.