svátosti

štítky

45 knih


YOUCAT - Svátost smíření 88% YOUCAT - Svátost smíření 2014, Bernhard Meuser

Nevelká publikace doplňuje jako další díl řadu s tímto názvem. Naleznete v ní nejen zamyšlení nad svátostí smíření, ale i netradiční zpovědní zrcadlo a mnoho praktických rad, jak ke svátosti smíření přistupovat; dalo by ... více


Kompendium Katechismu katolické církve 82% Kompendium Katechismu katolické církve 2006, kolektiv autorů

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hled... více


YOUCAT - Příprava na biřmování 95% YOUCAT - Příprava na biřmování 2013, Bernhard Meuser

Kniha je pro mladé průvodcem během přípravy na svátost biřmování. Jsou zde zajímavé podněty k prožívaní víry, která se může stát skutečným dobrodružstvím, když se odhalí její skrytá zákoutí. V publikaci nechybí příklady ... více
Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi 90% Životní cesta hříšníkova aneb blog o zpovědi 2013, Robert Bergman

Kniha, která se zrodila z jednotlivých článků na osobním blogu mladého kněze Roberta Bergmana. Téma zpovědi patřilo k nejčtenějším článkům na této sociální síti mladých křesťanů. více


Křest 88% Křest 2009, Anselm Grün

V sérii knih Svátosti autor živě a přístupně popisuje a vysvětluje vznik, symboliku a smysl svátostí a zamýšlí se nad otázkou, jak můžeme svátosti slavit a jak z nich v našich konkrétních životních situacích můžeme žít a... více


Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 90% Poklad - Příběhy k prvnímu svatému přijímání 2012, Jan Twardowski

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného života. Navazuje na milost svátosti křtu a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člo... více


Křest 85% Křest 2010, Maria Campatelli

Každý den u pramenů nového života. Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství křesťanství v duchu moralizování, ideologizování nebo konfron... více


Tajemství eucharistie: Mše svatá 80% Tajemství eucharistie: Mše svatá 2002, Jean-Marie Lustiger

Každou neděli přivádí mše svatá do kostelů miliony věřících. Přesto je smysl a původ rozmanitých ritů a modliteb, které mši tvoří, často málo známý. Na otázky, které si věřící občas kladou, se ve své knize srozumitelně a... více


Tomášek - I. a II. díl 73% Tomášek - I. a II. díl 1997, Josef Janšta

Příběhy malého Tomáška -- Tomášek se připravuje na první svaté přijímání více


Jasno vo svedomí a pokoj v duši 80% Jasno vo svedomí a pokoj v duši 2003, Peter J. Matuška

Príručka k teórii a praxi svätej spovede více


Katechetické spisy 80% Katechetické spisy 2005, Aurelius Augustinus

Katechetické spisy sv. Augustina vyrůstaly na půdě života starověké církve a byly jí také určeny. Jeho génius však způsobil, že jsou stejně živé i dnes, po více než půl druhém tisíciletí. více


Dogmatika pro studium i pastoraci 87% Dogmatika pro studium i pastoraci 2010, Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manu... více


Slova na kříži 90% Slova na kříži 1994, Adrienne von Speyr

Meditace nad výroky Pána Ježíše na kříži a jejich vztah ke svátostem. více


Pečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmování 100% Pečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmování 2012, Benedikt Tomáš Mohelník

Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v kře... více


Svatební obřady 60% Svatební obřady 2007, kolektiv autorů

Římský rituál Nově uspořádaný podle ustanovení Druhého vatikánského koncilu, vydaný papežem Pavlem VI. a upravený péčí papeže Jana Pavla II. více


Manželství od Boha nám dané 0% Manželství od Boha nám dané 2006, Jiří Kaňa

Autory přednášek jsou Jiří Kaňa a Petr a Iva Fukalovi ; k vydání připravila a ilustrovala Marie Vyhnálková s dalšími spolupracovníky. "Tato publikace je souborem tří textů, jejichž zdrojem jsou zpracované přednášky, k... více


Sviatosť zmierenia 60% Sviatosť zmierenia 2002, Józef Augustyn

inšpirácia nielen pre spovedníkov Som si vedomý, že ako kňaz sa najviac kontrolujem v spovednici. Spovedanie je pre mňa vždy náročnou a obtiažnou službou. Dodnes len veľmi ťažko rozlišujem, ktoré z vyznávaných hriecho... více


Počet z víry a výklad víry 100% Počet z víry a výklad víry 1953, Huldrych Zwingli

Dva vyznavačské listy curyšského reformátora. Počet z víry Huldrycha Zwingliho Karlu, římskému císaři, účastnícímu se německého sněmu v Augšpurku. Pojďtež ke mně všickni, kteríž pracujete a obtíženi jste, a já vám odp... více


Atlas posvátných míst 100% Atlas posvátných míst 1995, James Harpur

Výpravná obrazová publikace zobrazuje a popisuje 30 posvátných míst celého světa. více


Poznaj a ver – Sviatosti 100% Poznaj a ver – Sviatosti 2002, František Gerčak

Tretia samostatná časť cyklu „Poznaj a ver“, ktorá v obdobnom duchu a skladbe ako predošlé knihy cyklu Poznaj a ver rozoberá sviatosti a sväteniny. Obsahuje aj liturgické okienko, obrázky, tabuľky, schémy a krížovú cestu... více


Bůh je větší než tvé srdce 100% Bůh je větší než tvé srdce 2010, Valentino Salvoldi

O svátosti smíření trochu jinak. Inteligentní a přitom čtivé pojednání o svátosti smíření, která mezi ostatními svátostmi lidem činí asi největší problémy. Zkušenosti autorovi daly citlivost na společenský rozměr hříc... více


Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 80% Svatý Jan Chrysostomos – Křestní katecheze 2020, Ioannés Chrysostomos

Dvanáct křestních katechezí svatého Jana Chrysostoma (Zlatoústého), jednoho z nejplodnějších církevních otců, nás uvádí do tajemství křtu. Díky zápalu a vytříbenému jazyku autora si můžeme zpřítomnit atmosféru tehdejších... více


Liturgika - Úvod do liturgie svátostí 60% Liturgika - Úvod do liturgie svátostí 2001, František Kunetka

Mezi důležité typy křesťanské bohoslužby patří svátosti. Tato studie z pera českého teologa nechce pojednávat o svátostech jednotlivě, ale nabízí široce pojatý společný pohled - tedy obecnou teorii liturgie svátostí. Je ... více


Svátosti Krista a církve 0% Svátosti Krista a církve 1996, Paolo Giglioni

Souzvuk mezi Bohem a člověkem. Kniha představuje přístupnou formou skutečnosti, jež definuje Katechismus katolické církve jako „Boží veledíla” a jimiž jsou právě svátosti Krista a církve. více


Na cestě k Bohu aneb Průvodce svátostmi % Na cestě k Bohu aneb Průvodce svátostmi 2015, Pavel Jagoš

Posláním této kapesní příručky není doplňovat katechismus a výuku náboženství. Spíše chce na toto navázat a pomoci intenzivnějí žít ze svátostí a s Kristem, v milosti posvěcující. Většinu modliteb z této knížečky lze pou... více


O ľudskom tele 0% O ľudskom tele 2004, Carlo Maria Martini

Akokoľvek by som sa však chcel pokúsiť vyjadriť niečo o tej syntetickej skutočnosti, akou je ľudské telo, v ktorom a okolo ktorého sa odohráva takmer všetko, ohľadne ktorého boli vyvinuté rôznorodé teórie, stretajú sa ná... více


Studijní texty ze spirituální teologie IX. 0% Studijní texty ze spirituální teologie IX. 2012, kolektiv autorů

O Duchu Svatém a svátosti biřmování. Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů k tematice Duch Svatý a svátost biřmování zohledňuje jak historii bádání, tak současný stav pastorace. Podnětné jsou texty o praxi te... více


Sedmero svátostí církve sv. katolické 0% Sedmero svátostí církve sv. katolické 1830, Václav Vilém Václavíček

Sedmero swátostí církwe sw. katolické wyswětlených v sedmeru postních kázání, spolu s řečí připrawující o swátostech wesměs; od Wáclawa Wiléma Wáclawíčka, v Písmě swatém Doktora, hlawního kostela u swatého Wíta na hradě ... více


Poučenie o sviatosti manželstva 0% Poučenie o sviatosti manželstva 1999, Vincent Malý

Zostavil Mons. Vincent Malý, PhDr. h.c. 4. doplnené vydanie více


Svátost kněžství 0% Svátost kněžství 2011, Anselm Grün

V sérii knih Svátosti autor živě a přístupně popisuje a vysvětluje vznik, symboliku a smysl svátostí a zamýšlí se nad otázkou, jak můžeme svátosti slavit a jak z nich v našich konkrétních životních situacích můžeme žít a... více


Zde jsem - Liturgie svěcení a kněžská spiritualita 0% Zde jsem - Liturgie svěcení a kněžská spiritualita 2013, Vittorio Francesco Viola

Krátký spisek, v němž autor, františkán z Assisi a profesor Papežském liturgickém institutu v Římě, postupně probírá jednotlivé prvky obřadu kněžského svěcení a na nich ukazuje, co to znamená být knězem a jaká je spiritu... více


Tvůj křest 0% Tvůj křest 2015, neznámý - neuveden

Dárková kniha ke křtu dítěte. Stručně a přehledně shrnuje celou liturgii svátosti křtu. Obsahuje prostor, kam lze zaznamenat datum a místo křtu, jméno křtícího kněze i jména přítomných členů rodiny. Další výhodou je míst... více


Syntéza dogmatické teologie III: Církev a svátosti 0% Syntéza dogmatické teologie III: Církev a svátosti 2019, Jean-Hervé Nicolas

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Dík... více


Svátost smíření 0% Svátost smíření 2001, Josef Brtník

Svátost smíření, aneb, Cesta hříšníka, kterému jde Bůh vstříc. Tento sešitek je přípravou dětí na 1. svaté přijímání. Také vhodné jako katechetická pomůcka. více


Čerpajme milosť zo sviatostí 0% Čerpajme milosť zo sviatostí 2014, Marián Gavenda

Každý z nás túži byť spasený. Na ceste k spáse nám Cirkev ponúka sviatosti. Uvedomujeme si ich silu? Čo máme robiť, aby nám sviatosti prinášali hojné ovocie? Ponúkame Vám niekoľko námetov do každodenného života. více


Jsem dítě Boží 0% Jsem dítě Boží 2009, neznámý - neuveden

Upomínková knížka formátu 10 x 21 cm obsahuje záznam svátosti křtu, prvního svatého přijímání, svátosti biřmování, svátosti manželství. U každé svátosti je text z Písma svatého k danému tématu, včetně vysvětlení dané svá... více


Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné 0% Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné 2003, kolektiv autorů

Svátost nemocných je jedna ze sedmi svátostí, ustavená od Krista, našeho Pána. Publikace přináší liturgické texty ke svatému přijímání nemocných, udělení svátostí nemocnému, který je v blízkém nebezpečí smrti a pod. Úv... více


Moje první modlitba 0% Moje první modlitba 1993, František Daniel Merth

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument Papežské biblické komi 0% Dokumenty Mezinárodní teologické komise věnované eklesiologii a svátostem do roku 1995 a dokument Papežské biblické komi 2011, kolektiv autorů

V tomto svazku uveřejňujeme české překlady starších dokumentů týkajících se eklesiologie a sakramentologie, které MTK vydala od svého vzniku do roku 1995. Pořadí dokumentů v této edici je uspořádáno podle doby jejich vzn... více


Svátosti v pohledu českého baroka 0% Svátosti v pohledu českého baroka 2009, Václav Wolf

Barokní kultura, která se z Itálie a Španělska rozšířila od konce 16. století do sklonku 18. století po celé Evropě, tedy i v Čechách, nenašla své vyjádření pouze v architektuře, malířství, sochařství a hudbě, ale i v te... více