katechismus

štítky

44 knih


YOUCAT - Katechismus katolické církve pro mladé 93% YOUCAT - Katechismus katolické církve pro mladé 2011, kolektiv autorů

Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn katolické víry, tak jak byla předložena „Katechismem katolické církve (KKC z roku 1997), ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, nemá v úmyslu a ani se nesnaží bezpodmínečně... více


Katechismus katolické církve 88% Katechismus katolické církve 2001, kolektiv autorů

Oficiální souhrn katolické nauky o víře a mravech. Katechismus vystihuje s přesností obsah a ucelenost katolické víry, předkládá věrně a organicky učení Písma svatého, tradice žijící v církvi i tradice autentického učite... více


Kompendium Katechismu katolické církve 82% Kompendium Katechismu katolické církve 2006, kolektiv autorů

Kompendium Katechismu katolické církve je stručná a srozumitelná příručka katolické víry a morálky – jakési základní křesťanské vademecum. Může pomoci jak lidem věřícím, tak těm, kdo ve víře v Krista teprve začínají hled... více
Společenský katechismus 93% Společenský katechismus 2000, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

Společenská pravidla autora, obřadníka kanceláře prezidenta T.G.Masaryka. více


Katechismus památkové péče 92% Katechismus památkové péče 1991, Max Dvořák

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes. více


Tweetuj s Bohem 83% Tweetuj s Bohem 2016, Michel Remery

Interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha bude propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem na... více


Katechismus katolického náboženství 94% Katechismus katolického náboženství 2012, František kardinál Tomášek

Tento klasický katechismus formou otázek a odpovědí předkládá čtenáři základní pravdy víry – pravdy Boží, jež vždy byly a budou nosnými pilíři katolického náboženství. Pro svou didaktickou stylizovanost je neocenitelným ... více


Katolický katechismus: Život z Víry 88% Katolický katechismus: Život z Víry 1989, František kardinál Tomášek

Třetí díl Katolického katechismu s názvem Život z Víry se věnuje hlavně životu a učení Ježíše Krista. František Kardinál Tomášek v úvodu praví: "Tato kniha Život z víry není k tomu, abys pravdy Boží jen poznával. Je hlav... více


Básnické dílo 83% Básnické dílo 1994, Bedřich Bridel

Souborné vydání díla jednoho z nejvýznamnějších českých barokních básníků. K vydání připravil a předmluvu napsal Milan Kopecký. Vyd. u příležitosti 375. výročí narození F. Bridela. více


Malý úvod do Katechismu katolické církve 80% Malý úvod do Katechismu katolické církve 1994, Joseph Alois Ratzinger

Publikace je vhodná pro ty, kdo hlouběji studují Katechismus. Zabývá se základními myšlenkami Katechismu a přináší informace o historii jeho vzniku, uvádí také praktické pokyny pro užívání Katechismu. více


Katolický katechismus: Dějiny Spásy 76% Katolický katechismus: Dějiny Spásy 1989, František kardinál Tomášek

Druhá část Katolického katechismu se věnuje Dějinám boží spásy. více


Žena a kněz 20% Žena a kněz 2014, Čeněk Maria Tomíško

O thematě, jak se katolická žena má chovati ke knězi, nebylo by vlastně třeba pojednávati, kdyby nebylo úpadku živé víry. Vždyť ženě hluboce věřící, která chápe kněžství v plném obsahu, jest zcela zřejmý důsledek, který ... více


Základy křesťanské víry 75% Základy křesťanské víry 2003, Jan Kabeláč

"Nekonečným vesmírem nepřekročitelných zákonů se valí temná zeměkoule - nekonečným prostorem, nekonečným časem, obrovské, temné a mrazivé nekonečno v nekonečnu - a na ní poskakuje hromádka tvorů s hypertrofovanými mozky ... více


Katolický katechismus: První učení o Bohu 65% Katolický katechismus: První učení o Bohu 1989, František kardinál Tomášek

První díl Katolického katechismu "První učení o Bohu" předkládá základy katolické věrouky pro nejmenší. více


YOUCAT pro děti 95% YOUCAT pro děti 2018, kolektiv autorů

Katolický katechismus pro děti a rodiče. Přehledný souhrn nauky o víře a morálce katolické církve přizpůsobený malým dětem. Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými ot... více


Katolický katechismus 85% Katolický katechismus 1968, František kardinál Tomášek

Učebnice pro základní školy, pro nepovinný předmět "Náboženství" v sedmdesátých a osmdesátých letech v ČSSR. více


Pravoslavný katechismus 100% Pravoslavný katechismus 1993, Svatý Gorazd II. (p)

Pravoslavný katechismus sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd, biskup český a moravsko-slezský v roce 1940 jako učebnici pro výuku náboženství na školách a pro misijní potřeby české pravoslavné církve v dobách tzv. první ... více


Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky 90% Velký náčelník dává Základní kurz křesťanské nauky 2004, Josef Soukop

Původní znění textu proneseného ve Znojmě v květnu 1969 pro knižní vydání upravil Pavel Zahradníček. více


Katechismus Charlese Spurgeona 100% Katechismus Charlese Spurgeona 2012, Charles Haddon Spurgeon

Pilíře křesťanské víry. / Biblické odpovědi na základní otázky křesťanské víry. Spolu s odkazy do Písma. / Úvod Charlese H. Spurgeona: Jsem přesvědčen, že používání dobrého katechismu v našich rodinách bude vynikajíc... více


Turistika - turistický katechismus 100% Turistika - turistický katechismus 2003, Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

Autor, jenž byl mimo působení v mezinárodním a českém olympijském hnutí i průkopníkem české turistiky a předsedou Klubu českých turistů, sebral "v jednotný celek volné úvahy a kapitoly o turistice vůbec, české pak obzvlá... více