Immanuel Kant citáty

německá, 1724 - 1804

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (47)

Bez entuziasmu se ve světě nic velkého nevykonalo.


Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák.


Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...


Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.


Člověk se může stát člověkem jen pomocí výchovy. Není ničím, jen tím, čím ho výchova učiní.


Člověk se může stát člověkem pouze vychováním.


Člověku, který si zlomil nohu, můžeme v jeho neštěstí pomoci tím, že ho přesvědčíme jak snadno si mohl zlámat vaz.


Dejte mi hmotu a vystavím z ní svět.


Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím podivem a úctou; hvězdná obloha nade mnou a mravní zákon ve mně.


Fantazie je náš duch nebo náš démon.


Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům.


Chovej se k osobě druhého jako k účelu, ne jako k prostředku.


I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.


Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesa člověku tři věci: Naději, spánek a smích.


Je dobre, že nevieme, ale veríme, že existuje Boh.


Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství.


Jednou z nepochybných a čistých radostí jest odpočinek po práci.


Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému.


Krásno vyžaduje kvalitu objektu.


Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.


Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.


Manželství, to jest spojení dvou osob rozličného pohlaví k celoživotním vzájemnému vlastnění svých sexuálních vlastností.


Milovat bližního znamená s radostí plnit všechny povinnosti, které vůči němu mám.


Morálně praktický rozum v nás - vyslovuje následující nesmlouvavé veto: Nesmí být žádná válka, ani mezi jednotlivci v přirozeném stavu, ani mezi jednotlivými státy, které ač v nich vnitřně vládne zákon, žijí dosud v podmínkách bezzákonnosti ve vnějších vzájemných vztazích, neboť válka není způsobem, jímž by kdokoli mohl prosadit svá práva.


Muž žárlí, když miluje, žena i když nemiluje.


Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.


Na člověku jediné dobré - jeho dobrá vůle.


Nebýt dospělý je tak pohodlné.


Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.


Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.