Christopher Paolini

americká, 1983

Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (70)

,,Hněv je jed. Musíš si od něj očistit mysl, nebo zničí tvé lepší já." (Oromis-elda, Brisingr)


… Moc tomu nerozumím, ale vím, že je neuvěřitelně obtížné vytvořit věrohodné iluze. Každý schopný kouzelník umí způsobit, aby ses cítila, jako když pluješ po nebi nebo že je ti zima či teplo nebo že před tebou roste květina. Malé složité věci nebo velké jednoduché věci jsou maximum toho, co může kdo stvořit, a udržet takovou iluzi vyžaduje obrovské soustředění. Jakmile kouzelníkova pozornost poleví, zničehonic bude mít ta květina třeba čtyři korunní plátky místo deseti. Nebo může úplně zmizet. Detaily se napodobují nejobtížněji. Příroda je plná nekonečných detailů, ale naše mysl jich dokáže udržet jen pár. Když budeš někdy pochybovat, jestli to, nač se díváš, je skutečné, zkoumej podrobnosti. Hledej v tom světě různé spoje, kde se nejsnáze projeví, že kouzelník buď nevěděl, nebo zapomněl, co by tam mělo být, nebo použil nějakou zkratku, aby šetřil energii. (Murtagh; Inheritance)


...the true agony of war isn't being wounded yourself, it's having to watch those you care about being hurt. - ...to pravé utpení z války, není zranění, které je způsobeno nám, ale sledování, jak je ubližováno těm, na kterých nám záleží.


"...pokud bohové existují, byli dobrými strážci Alagaësie? Smrt, nemoc, chudoba, krutovláda a mnohá další neštěstí zamořují zemi. Pokud je tohle dílo božských bytostí, pak bychom se proti nim měli vzbouřit a svrhnout je, a ne jim vzdávat úctu, poslušnost a vážnost.“ (Eldest)


„Eragone, tím, že se mně na to budeš ptát stále dokola, mou odpověď nezměníš.“ (Eldest-Arya)


A man reraly knows the day and hour when he will die. I could be killed at any moment, and there's not a blasted thing I can do about it. - Člověk jen výjimečně ví den a hodinu, kdy zemře. Mohu být zabit každou chvíli a nemůžu proti tomu nic dělat.


Ať děláš cokoli, ochraňuj ty, na kterých ti záleží. Bez nich je život mizernější, než si dokážeš představit. (Brisingr - Brom)


Bitva na Hořících pláních: Eragon: ,,Zatančíme si má drahá?" Safira: ,,S radostí maličký."


Books are my friends, my companions. They make me laugh and cry and find meaning in life.


Co je, to je, a i když budu skřípat zuby sebevíc, nezměním to. (Brisingr - Eragon)


Co se má stát, to se stane a sebevětší strach nebo úzkost to nezmění. (Inheritance - Nasuada)


Dělej si hlavu s tím,co můžeš změnit,a ten zbytek nech,ať se vyřeší sám,co ty na to? ( Brisingr)


Dobrý lov, ó Divoké. Ať vítr stoupá pod vašimi křídly, ať vám slunce stále svítí do zad a ať zastihnete kořist nepřipravenou. (Brisingr)


Dokud nezačneme používat telepatii, knihy jsou naší nejlepší volbou pro pochopení zbytku lidstva.


Eragone, tím, že se mně na to budeš ptát stále dokola, mou odpověď nezměníš.


Chci víc.!


It is a strange thing to be known to people whom yoou have not met before. - Je to zvláčtní věc, když vás znají lidé, které jste nikdy dříve nepotkali.


Jak mám vědět, které náboženství je to pravé? uvažoval, jenom to, že někdo vyznává jistou víru, ještě nemusí nutně znamenat, že je to ta správná cesta… Možná žádné náboženství neobsahuje všechny pravdy světa. Možná každé náboženství zahrnuje pouze útržky pravdy a naší povinností je ty úlomky rozpoznat a spojit je dohromady. Nebo možná mají pravdu elfové a neexistují žádní bohové. Ale jak mohu vědět něco takového s jistotou? (Brisingr)


Je lépe hledět zeširoka než se dívat příliš zblízka a dovolit nějaké vlastnosti místa nebo situace, aby tě zastihla nepřipraveného. (Inheritance - Glaedr)


Je lepší zavázat se upřímnému bláznovi než falešnému mudrci. (Eldest - Eragon)


Je snadné být klidný, když není s čím si dělat starosti, Eragone. Opravdovou zkouškou tvého sebeovládání však je, zda dokážeš zůstat vyrovnaný i za mimořádné situace. (Inheritance - Glaedr)


Je zbytečné hledat problémy tam,kde nejsou. ( Brom- Eragon)


Její štěstí mělo jedinou vadu,ale zato pořádnou,a čím déle o tom uvažovala,tím nejspokojenější byla,dokud si neuvědomila ,že už vlastně vůbec není spokojená.( Brisingr)


Jen málo z toho, co za něco stojí, bývá snadné. (Inheritance - Glaedr)


Jen si pamatuj, že v jistém okamžiku se tví nepřátelé mohou stát tvými spojenci. Takový už je život. (Eldest - Oromis)


Jestli chceš být šťastný, Eragone, nemysli na to, co přijde, ani na to, co nemůžeš ovlivnit, ale spíš na současnost a na věci, které dokážeš změnit. (Brisingr - Oromis)


Kdo jsem,nemělo co dělat s tím,kým jsem se stala(Eldest)


Kdykoli zabíjíme, zabijeme i kousek něčeho v nás.


Kdykoli zabíjíme,zabijeme i kousek něčeho v nás. ( Brisingr)


Když jsem viděla Fäolina padnout,pochopila jsem,že skutečná muka války neznamenají být sám zraněn,ale dívat se,jak jsou zraněni ti,na kterých nám záleží. ( Brisingr)


1