Christian Morgenstern citáty

německá, 1871 - 1914

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (49)

Citáty jsou zmrzlina pro každou příležitost.


Co je člověk - že by se neměl vzdát všeho kvůli člověku.


Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá.


Dá se říci, že pohlaví spotřebuje dvě třetiny veškeré možné duchovnosti.


Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.


Filozofie jsou záchranné pásy sestavené z korků řečí.


Hloupost je absolutně nutné retardivum.


Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní.


Chcete všichni mít toliko lásku k možnosti. Já mám jen lásku k nemožnosti.


Já je vrcholem kužele, jehož základnou je vesmír.


Je sotva větší zklamání, než přijít s opravdu velikou radostí v srdci ke lhostejnému člověku.


Je třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili jejich služby.


Jestli něčemu, co Kristus učinil, opravdu rozumím, pak tedy tomuto: "A odešel od nich na pusté místo."


Jsme rození policajti. Vždyť co jiného je pomlouvání, než zábava policajtů bez výkonné moci.


Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.


Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá.


Každá umělecká forma omezuje.


Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak jednoho jediného stromu.


Kdo chce zůstat věrný sám sobě, nemůže mockrát zůstat věrný jiným.


Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.


Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti.


Krásné je všechno na co se díváme s láskou.


Kritika bez lásky je meč, který jen zdánlivě mrzačí druhé, ve skutečnosti však mrzačí vlastní srdce.


Měli bychom vždycky jenom chtít charakterizovat, nikdy kritizovat.


Mnoha lidem by jako četba na celý život úplně stačily vánoční nabídkové katalogy, inzeráty v novinách, návody přibalené k ústní vodě, k mýdlu, k termoskám a k petrolejovým kamnům, a potom snad ještě referáty.


Na světě mám jen jednoho skutečného nepřítele -a to jsem já sám.


Nad všeliké vědění kladu neustálou sebekontrolu, absolutní skepsi vůči sobě samému.


Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších.


Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.


Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku.