Aischylos citáty

řecká, 525 - 456

Citáty (9)

Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.


Co přijít má, to stačí znát, až to tu je; dřív nech to být, nechtěj předem naříkat!


Do leckterého domu vrací se místo hrdinů chladná urna a popel.


Je to vždy vhodná doba pro starého muže - učit se


Kdo miluje, má stále plné ruce práce


Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti nemocem a svízelům.


Moudrý je ten, kdo zná spíše užitečné věci než mnoho věcí.


Přijde, co má přijít.


Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.