Sheila Fitzpatrick

australská, 1941

Populární knihy

/ všech 5 knih

Nové komentáře u autorových knih

Stručné dějiny Sovětského svazu Stručné dějiny Sovětského svazu

Kniha známé a respektované sovětoložky Sheily Fitzpatrick. Název je vše vypovídající, základní charakteristikou textu je maximální stručnost. Autorka čtenáře velmi stručně provází dějinami Sovětského svazu, od jeho počátku, počínaje bolševickou revolucí 1917, přes formální rozpad v roce 1991 a další události až do roku 2022. Text je nesmírně zhuštěný a stručný. Čtenář doslova proletí všemi zásadními obdobími, všemi formativními okamžiky. Od bolševické revoluce, přes první roky diktatury proletariátu, přes krvavkou občanskou válku, smrt Lenina, následný boj o moc a konsolidace moci Stalinem, stalinismus, hladomory, čistky a velký teror, druhou světovou válku – velkou vlasteneckou válku, poválečné období, smrt Stalina, následný triumvirát, poté Chruščov, Brežněv, následně období Gorbačova, glasnosť, perestrojka a neodvratný pád. Poslední kapitola se věnuje situaci po rozpadu SSSR, divokému kapitalismu, extrémnímu rozčarování běžných Rusů, vládě Jelcina, nástupu Putina, postupnému odklonu od – zdánlivé – demokratizace, opět směrem k utužení systému, nárůst represí, proměnu v novodobou diktaturu. V několika posledních odstavcích jsou komentovány současné imperiální choutky, vč. anexe Jižní Osetie, Krymu a rozpoutání agresivní války na Ukrajině. Za zmínku stojí několik krátkých poznámek o enormních problémech s alkoholismem v mužské populaci a s tím související klesající doba dožití – to jen na okraj k současnému stavu. Všechny podstatné události jsou krátce komentovány, doplněno je několik málo analytických postřehů, nelze čekat přílišnou hloubku, postačí opravdu pouze pro základní přehled. Výklad je podáván se snahou o maximální objektivitu, i za cenu eroze některých historických mýtů. Autorka vyjadřuje záměr vyprávět příběh „odspodu“, nicméně s ohledem na rozsah knihy je tato snaha předem odsouzena k neúspěchu – na detail prostě nezbývá místo. Nicméně je to čtivé, svižné a celkově se to čte dobře. Při čtení jsem si kladl otázku, pro koho je kniha vlastně určena? Zájemce, který o Rusku už něco přečetl, tam mnoho nového nenajde. Snad jen někdy lehce odlišný pohled autorky na některé historické události, popřípadě jinou interpretaci běhu dějin, než zná z předchozího studia. Trochu paradoxně, nebo právě naopak, se mi hůře četli události, kde mám již něco načteno, tj. v mém případě zejména kolem bolševické revoluce, občanské války, a třicátá léta. Ta zahuštěnost a stručnost opravdu neuspokojí. Naopak dobře se mi četli období, která načtené nemám, jmenovitě, až na pár výjimek, téměř vše po Stalinově smrti. Z toho soudím, že kniha by mohla být vhodná pro laiky, vhodná pro čtenáře teprve se seznamující s dějinami molochu Sovětského svazu. Rozumím kritice stručnosti, chápu, že někomu může výklad připadat frustrující, zjednodušený, nesrozumitelný. Náročného čtenáře kniha pravděpodobně neuspokojí, ten si však jistě najde specializovanější publikace. Naopak laický čtenář se může občas cítit ztracen, zahlcen informacemi. Přesto jsem přesvědčen, že, s trochou čtenářské trpělivosti, má kniha šanci oslovit širší publikum.... celý text
thorir


Stručné dějiny Sovětského svazu Stručné dějiny Sovětského svazu

Za mě jednoduše a stručně. Navíc autorka není úplně zatížena evropským vnímáním Sovětského svazu, což je jistě přínosem. Je to takový vstup do těchto dějin a zvládne to každý laik.... celý text
Denny456


Ruská revoluce Ruská revoluce

Je to taková typicky akademická práce. Není třeba ji zatracovat, ale ani ji vyzdvihovat, nicméně v knihovně ji mít nepotřebuji,
hnatluboStručné dějiny Sovětského svazu Stručné dějiny Sovětského svazu

Musím velmi pochválit nezaujatý a věcný pohled na dané téma, na ten nejsme u nás zvyklí, ale musím zároveň zkritizovat přílišnou stručnost, která bohužel na některých místech vede až k nesrozumitelnosti. Ne každý čtenář je tak poučen o historii SSSR, že mu stačí jen zkratkovité vyjádření, aby pochopil, o co se jedná. Ta kniha je opravdu stručná, pár stránek navíc bychom jistě ještě učetli.... celý text
Blue


Každodenní stalinismus Každodenní stalinismus

Čtivě napsáno, velmi zajímavé informace (byť se mnohdy opakovaly), ocenila jsem pokládání textu vyprávěním či dobovými vtipy.
AlbionFoxyFox