Miroslav Cogan

česká, 1955

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Turnovsko Turnovsko

Turnovský svazek z edice Zmizelé Čechy je v podstatě zdařilý a každému obyvateli tohoto kraje či zájemci o jeho dějiny jej lze jedině doporučit. K jeho koncepci a zpracováním mám ovšem několik výhrad: 1) Kniha měla být určitě rozsáhlejší a fotografií obsahovat třeba dvojnásob. Město Turnov zasloužilo samostatný svazek (částečně to supluje publikace D. Marka Z velkého Turnova a nedávno vydaná grantová publikace Skleněné negativy v muzejních sbírkách, ač ani ty nejsou nijak extra rozsáhlé). A okolní vesničky a městečka Českého ráje a Pojizeří jakbysmet. Turnov sice nepostihly tak drastické proměny jako některá jiná naše města zejména v Sudetech, nicméně řada částí města se např. oproti dobám první republiky změnila dost (např. čtvrť kolem nádraží, oblast nešťastně zakomponovaného průtahu, který přeťal zdejší jedinečný židovský hřbitov - proč ten tam není? -, Střelnice, Durychov, niva Jizery, okolí Sobotecké ulice aj.) a je škoda, že jsou tam zastoupeny v lepším případě jen jedním dvěma snímky, v horším (a většinou) vůbec. 2) Problematická je i samotná koncepce Turnovska, jehož pojetí a vymezení autoři ani pořádně neobjasnili. Není to ani např. bývalý okres Turnov z doby před r. 1960, ani Turnov v širším vymezení s přičleněnými vesnicemi a osadami (jakkoli takové pojetí by v daném rozsahu bohatě stačilo). Řídili se jedním historickým průvodcem (ale proč zrovna tím a ne jiným?) a výběr pojali jako několik výletů (v úvodu píšou, že do jednoho dne pěší cesty od města, což je nesmírně vágní a relativní definice) do různých směrů. Výběr zastoupených míst a snímků tedy působí dosti nahodile. 3) Úvodní stručné dějiny města z pera Miroslava Cogana, který je primárně historikem umění (což se mimochodem blahodárně promítá do výběru a fundovaného komentáře k některým snímkům, jež dokumentují proměny památek lidové architektury a sochařských děl), jsou sepsány vcelku obratně a čtivě. Bohužel jsem však (a to nejsem Turnovák) narazil na několik zbytečných chyb a nepřesností: potok protékající okrajem historického jádra se jmenuje Stebenka, nikoli Stebeňka (to bude patrně nějaký neoficiální místní úzus, nejsem z principu proti jeho uvedení, ale je potřeba to signalizovat); ruralistický spisovatel, mimochodem pozoruhodný, a přispěvatel do ojedinělé revue Sever a východ se jmenoval Josef Knap, nikoli Knop; hradiště Klamorna u Chvalčovic leží od Turnova severozápadně (a nachází se na katastru Dehtár, nikoli Chvalčovic, máme-li být přesní). A obávám se, že se do knížky mohly vloudit i další podobné nedostatky a nešvary, které coby laik nedovedu (bez případného pracného ověřování) odhalit.... celý text
V_M


Turnovsko Turnovsko

Mohu jen pokračovat v tom, co jsem napsal o knize Liberec z téže edice. Zde se pracuje s pojmem Turnovsko, který není úplně zaužívaný, protože ho dost překrylo spojení Český ráj, ale není to úplně totéž. Skvělá kniha, opět s patřičným historickým kontextem vývoje Turnova, ale i dalších částí (Trosky, Kozákov, Maloskalsko apod.) a k tomu série unikátních fotografií. Jak říkávám, tato kniha nesmí chybět v knihovničce žádného milovníka Českého ráje - z fotografií vane atmosféra určité pohody, a okamžiků, které již dávno nejsou a míst, která proměnila k nepoznání. Skvěle!... celý text
Apo73


Turnov Turnov

Pěkný příspěvek do regionální historie. Ono to zní tak okrajově, ale Turnov je přirozené centrum oblasti, kterou se přehnaly dějiny, a to z velké části ještě tak, že Jizera (která Turnovem protéká) jej rozdělovala na dvě panství a každá část města patřila pod jinou správu. Kniha pěkně reflektuje specifičnost regionu, nejen zvláštní krajinné danosti (pískovcové skály apod.), průmyslová zaměření (na šperkařství, kamenářství) a také dějiny Turnova jsou dějiny duchovní jinakosti - silný Husův sbor, Jednota bratrská, a nakonec i politického smýšlení, když v roce 1946 určitě nevyhraje ve volbách KSČ, stejně jako později s převahou v prezidentské volbě vyhraje Karel Schwarzenberg a Jiří Drahoš... A ještě k tomu, když během okupace 1968 vojska Varšavské smlouvy Turnov prostě minou... Je to pěkná, poctivá kniha, tyjící z nových výzkumů, autoři jsou většinou historici a archiváři střední (mladší) generace, všichni jsou nějak vrostlí či přirostlí k místu, o kterém píší. Myslím, že jako příspěvek k 750 letům města je to úctyhodný komplexní počin, jehož jednotlivé části jsou kupodivu i na stejné úrovni a žádný z nich nevybočuje nebo nepokulhává. Je to opravdu region ve víru velkých i malých dějin. Takže radost. Samozřejmě vždycky se najde něco, zvlášť u takového úkolu, že něco chybí nebo přebývá. Za mě je nespravedlivě u tiskárny Václava Muellera (založené nikoliv 1928, ale 1927) opominut jeho a Karla Kinského (Turnovského díla) ediční počin knižní edice Sever a východ, která byla významným příspěvkem k prvorepublikové literární kultuře (díla autorů jako byl Karel Erban, Josef Knap, Jan Opolský, Josef Kopta, Václav Prokůpek, Zdeněk Rón, František Křelina, Jan Čarek, Božena Benešová, Jan Bartoš, Rudolf Medek, Lev Blatný, Fáňa Velkoborský, Miroslav Rutte, Václav Krška, František Branislav atd...), přičemž šlo někdy i o prvotiny zmíněných autorů a tedy díky tomu byl Turnov i líheň výrazných autorských osobností. To je škoda. A potom mi je líto, že v souvislosti se skupinou výtvarníků M57 (Makarská 57) je podle mě opět nespravedlivě rozvedeno podrobně dílo Jiřího Nováka a Valeriána Karouška, ale třeba dílo Mojmíra Preclíka, a nebo zvláště Josefa Jíry, který spojil celý svůj život s Maloskalskem odbyto jednou větou - to si podle mě (zvláště Jíra jako skutečný turnovský rodák) nezasloužil. A takových názorů je jistě víc. Ale zpět ke knize. Skvělá syntéza různých pohledů. Chybí ale ještě trochu kritičtějšího pohledu na urbanistická zvěrstva města jako byl PRIOR na náměstí nebo obchvat vedoucí přes židovský hřbitov, což je skutečná jizva na městě. Ale jinak každý rodák (a nebo proto-rodák, který se v Turnově sice nenarodil, ale málem ano, jako já) zaplesat a dát této knize čestné místo ve své knihovně.... celý text
Apo73Turnov Turnov

Copak lze tuto knihu nepochválit...? :-) Přiznávám ovšem, že jsem ji četla s "internetem v ruce", kniha je natolik odborná, že jsem spoustu výrazů musela (chtěla) dohledat. Byť je kniha nejen velmi odborná, ale také velmi obsáhlá, stejně mi tam trošku chybělo víc informací třeba z meziválečného období. Osobně mě nejvíc zaujala poslední třetina - doba, která už je mi bližší. Bavilo mě najít jména, která znám, i když některá tam z mého pohledu chyběla.... celý text
knihovniceVS