Ján Simonides

slovenská, 1648 - 1708

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka

Taketo diela by nemali ostať zabudnuté, pretože sa jedná doslova o klenot našej literárnej tvorby. Veľmi farbisto a detailne sú opísané všetky strasti galejníkov, ich tortúry, sposob života odsúdencov a ich putovanie cez mnohé krajiny.... celý text
Igor1311


Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka

Jeden z klenotov našej národnej spisby. Niektoré časti sa čítajú ťažšie, no treba mať na pamäti, že od odsúdenia vzdelancov za účasť na Vešeléniho sprisahaní ubehlo temer polštvrta storočia (348 rokov). Dnes cestujeme kam chceme, ale uvedomme si, ako hodnotné sú cestovateľské zápisky dvoch vzdelancov zo 17. storočia, ktorí naprieč Európou utekajú pred smrťou. Dva roky od odsúdenia: 17. októbra 1676 píše mestská rada vo Freiburgu (Sasko): „Dvom uhorským vyhnancom, a to pánu Tobiášovi Masníkovi, kazateľovi v Ilave, a pánu Jánovi Simonidesovi, rektorovi školy v Brezne, sa týmto dovoľuje [...] skromne prosiť od dverí k dverám v tomto meste.“... celý text
Ivan53


Putovanie po súši a po mori Putovanie po súši a po mori

Veľmi detailné popisy krajín, zvykov, ľudí a udalostí textu viac škodia, ako pomáhajú. Písané však boli v dobre, v ktorej takýto štýl písania bol normálny. Cestopisné memoáre našich významných dejateľov patria medzi klenoty našej historiografie, aj keď ich čítanie bolo miestami bolestné.... celý text
Igor1311