Vladimír Binar

česká, 1941 - 2016 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Spisovatel a literární vědec Vladimír Binar se narodil 6. října 1941 ve Velkém Meziříčí. Vystudoval na Univerzitě Karlově bohemistiku a filozofii a několik let učil na Filozofické fakultě UK, pak však dlouho žil ve svobodném povolání zejména jako překladatel (krátce pracoval jako nakladatelský redaktor), než se roku 1990 opět vrátil na FF UK. Několikeré pobyty ve Francouzské Polynésii ovlivnily jeho beletristické dílo, které knižně vydal až po roce 2000. Vynikl též jako editor moderní duchovní literatury. Žil v Praze.
Zemřel 13. ledna 2016.

*

Pan PhDr. Vladimír Binar přednáší českou literaturu a literární vědu na Karlově univerzitě v Praze. Je však znám též jako básník, prozaik, editor a překladatel. V Československu 70. a 80. let, kdy nesměl ani vykonávat své povolání ani publikovat, byl činný především v samizdatu, pro který, spolu se spisovatelem Bedřichem Fučíkem, např. připravil čtrnáctisvazkovou edici díla Jakuba Demla, jednoho z nejoriginálnějších českých básníků 20. století. Nějakou dobu strávil také na Tahiti, odkud pochází jeho manželka. Teprve po politických změnách v r. 1989 se mohl vrátit ke svému vysokoškolskému povolání a také oficálně publikovat.

Zdroj životopisu: nocliteratury.cz

Populární autoři: