Jakub Deml, 1878–1961

štítky

39 knih


Čtrnáctero zastavení 96% Čtrnáctero zastavení 1992, Bedřich Fučík

Ve vzpomínkových medailónech autor zachycuje životní i tvůrčí dráhu výsostných zjevů české literatury 20. století. více


Expresionisté: Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek 87% Expresionisté: Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek 1992, Jindřich Chalupecký

Portrétní studie významného teoretika a kritika výtvarného umění a literatury. Soubor čtyř esejů o Richardu Weinerovi, Jakubu Demlovi, Ladislavu Klímovi a Jaroslavu Haškovi. více


Spisovatelé ve stínu 92% Spisovatelé ve stínu 2004, Jaroslav Med

Vyvážený soubor statí psaných pro různá periodika nebo encyklopedie. Publikace mapuje osudy významných českých básníků a spisovatelů, kteří měli často společný osud: pro svůj důraz na duchovní rozměr člověka a pro své od... více
Bohumil Hrabal uvádí… výbor z české prózy 89% Bohumil Hrabal uvádí… výbor z české prózy 1967, * antologie

Výbor z české prózy sestavený podle vkusu Bohumila Hrabala, který se zde vyznává ze svých lásek a hlásí se ke svým vzorům a předchůdcům. Předmluvu obstaral sám Bohumil Hrabal. více


Sedm let jsem u vás sloužil: Vzpomínky na Josefa Floriana 97% Sedm let jsem u vás sloužil: Vzpomínky na Josefa Floriana 2015, Jakub Deml

Pátý svazek edice Korespondence poprvé představuje rozsáhlý rukopis Jakuba Demla z let 1950–1951, kdy jeho práce nesměly vycházet. Ztvárnil v něm své svědectví o Josefu Florianovi i vzpomínky na vlastní životní cestu kně... více


Literáti – Příběhy z dvacátého století 88% Literáti – Příběhy z dvacátého století 2002, Jiří Rulf

Portréty dvanácti českých literátů: Jakub Deml, Rudolf Medek, bratři Langerové, Karel Poláček, Jan Čep, Ivan Blatný, Kamil Bednář, Jiří Kolář, Vladimír Neff, Ladislav Fuks, Tomáš Řezáč, Ivan Diviš, publikované v týdeníku... více


Carissime, kde se touláte?: Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic 84% Carissime, kde se touláte?: Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic 2010, Jakub Deml

Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Svazek Carissime, kde se touláte? otevírá ediční řadu Korespondence Jakuba Demla (1878–1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových do... více


Čin a slovo 95% Čin a slovo 2010, Vladimír Binar

Kniha je souborem prací věnovaných Jakubu Demlovi, které vznikaly v letech 1968-2008. Soustřeďuje texty různého charakteru a podob - vedle rozsáhlejší monografické studie se zde objevují články, přednášky, doslovy, studi... více


Prvotiny 90% Prvotiny 2013, Jakub Deml

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem Františka Bílka, a na druhé straně vypjatým katolickým apokalyptism... více


Básník Jakub Deml v Tasově 80% Básník Jakub Deml v Tasově 2001, Stanislav Vodička

Stanislav Vodička je znám jako autor přírodních básnických próz z okolí Tasova: Tam, kde usínají motýlové (1978), Planina ticha (1983) a Jepičí okamžiky (1990). Tyto prózy v době svého vydání zaznamenaly mimořádný čtenář... více


Mystické překlady 87% Mystické překlady 2014, Jakub Deml

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si vybíral autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen ... více


Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 93% Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 2013, Jakub Deml

Čtvrtý svazek ediční řady Korespondence Jakuba Demla, tentokrát s katolickým knězem, premonstrátem a archivářem Evermodem Vladimírem Balcárkem. K vydání připravila a doprovodné texty napsala Lenka Žehrová ve spolupráci ... více


Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu 100% Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu 2015, Jakub Deml

Třetí svazek Spisů Jakuba Demla obsahuje beletristické texty z let 1912–1917. Pro vzrušený styl a kontrast mezi „světlým“ a „temným“ viděním světa bývají označovány jako expresionistické. Jedná se o texty: V Zabajkalí. Z... více


Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha“ 93% Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha“ 2018, Jakub Deml

Čtvrtý svazek Spisů Jakuba Demla obsahuje první soubor autorových knih ve svérázném žánru kombinujícím deník, dokument a beletrii; v žánru, pro který on sám použil později slavný a kontroverzní termín „Šlépěje“. Svazek o... více


Píseň o zemi 100% Píseň o zemi 1994, Bedřich Fučík

Autorovy kritické texty věnované převážně české poezii z let 1945-84. více


I tento list považujte za neúplný: Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi 100% I tento list považujte za neúplný: Dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi 2011, Jakub Deml

Druhý svazek pokračuje v ediční řadě Korespondence Jakuba Demla (1878 — 1961), která chce zpřístupnit některé dosud nevydané soubory básníkových dopisů. Dochovaly se jich tisíce desítkám adresátů. Potvrzují těsné spojení... více


Durychhalten!: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha 100% Durychhalten!: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha 2022, Jakub Deml

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha z let 1906 až 1959 (s těžištěm v letech 1906–1909 a 1916–1930) zachycuje dlouhodobý vztah dvou spisovatelů naplněný intenzivní kooperací i ostrými konflikty. Deml s... více


Sdílet věčné - Studie, profily a kritiky 100% Sdílet věčné - Studie, profily a kritiky 2002, Mojmír Trávníček

Autorův první výbor z textů sestává z projevů publikovaných v 90. letech XX. století. Některé z nich vznikly jako doprovody knižních edic, jiné jako konferenční příspěvky a zase jiná otiskla soudobá periodika. Záměrem sv... více


Znáte Jakuba Demla? 100% Znáte Jakuba Demla? 1932, Jan Bartoš

Monografie o Jakubu Demlovi, podle autorových slov : "Věnuji všem těm dnešním studentům, kteří ve škole nic neslyšeli o Jakubu Demlovi, jako doplněk oktavánské učebnice." Obsahuje životopis, soupis knih, rozbor jednotliv... více


Poznávám krásu Vašich krajin: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny 100% Poznávám krásu Vašich krajin: Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny 2018, Jakub Deml

Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující. Přátelství s Březinou bylo jedním z jeho nejtrvalejších vztahů – přes veškerou odlišnost jejich povah, společen... více