koupit knihy

Štefan Vragaš

slovenská, 1929 - 2018

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 2. 2. 1929 v Koválove. V r. 1949 maturoval na gymnáziu v Trnave, 1949 – 53 študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1949 – 64 pracovník Jazykovedného ústavu SAV, 1965 emigroval do Talianska, 1965 – 70 študoval na Lateránskej univerzite v Ríme, r. 1970 vysvätený za kňaza. Od r. 1970 kňaz vo viedenskej arcidiecéze, súčasne si nostrifikoval bratislavské štúdium na viedenskej univerzite, od 1990 externe prednášal sociálnu náuku cirkvi na R. k. cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Spoluautor 5-zv. Slovníka slovenského jazyka, napísal Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom, národnom a kultúrnom živote Slovákov (1985), pripravil preklad životov Cyrila a Metoda na vydanie v Ríme (1986, na Slovensku toto dielo vyšlo r. 1991 pod názvom Život sv. Konštantína Cyrila a život sv. Metoda). Zostavil brožúru o sviatosti manželstva Milujte sa v Kristovi (1975). Do slovenčiny prekladal náboženskú literatúru – teológov M. Schmausa, Günthöra a Muschalka. Napísal viaceré štúdie, články a recenzie do periodík Echo, Hlasy z Ríma, Diakonia, Most, Wiener slawischer Jahrbuch, Il mondo slavo, Slowakei, súčasne prispieva do slov. vysielania vatikánskeho rozhlasu. Výber z jeho diela vyšiel pod názvom V službe Ducha (2001). Pre mariánskych pútnikov pripravil príručku Mariazell (2004), vedúci projektu Teologického a náboženského slovníka 1, A – K (2006).
Pápež Ján Pavol II. ho vyznamenal titulom "pápežský kaplán" (Mons.) a najnovšie Benedikt XVI. ho povýšil za pápežského preláta.(zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/stefan-vraga)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905