Milan Buben

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Vzdělání, kvalifikace, práce
1960 – 1963 Střední všeobecně vzdělávací škola (maturita)
1963 – 1965 pomocný dělník
1965 – 1970 FFUK (obory: anglický jazyk – český jazyk)
1973 rigorózní zkouška – volitelný předmět: obecné dějiny
1973 – 1980 středoškolský profesor
1980 – 1990 metodik vyučování
1990 odborný asistent FFUK (Jazykové centrum)

Další informace
1984 – 1994 předseda heraldické společnosti v Praze
Od 1990 magistrální rytíř Suverénního řádu Maltézských rytířů (funkce: delegát pro komunikace Českého velkopřevorství)
1993 – 1997 člen rady ČTK
1994 – 1998 zastupitel a radní městské části Praha 6

Bibliografie:
Knihy a publikace:
Heraldika, Albatros, Praha 1986
Heraldik (německé rozšířené vydání), Albatros, Praha 1987
Suverénní řád Maltézských rytířů v historii a současnosti, Praha 1993
Encyklopedie heraldiky – světská a církevní titulatura a reálie, Libri, Praha 1994, 1997, 1999 a 2003
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1996
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů, Logik, Praha 2000
Heraldika, In: 12 x Oko podruhé, CD – ROM, Albatros, Praha 2002
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, I. díl (Řády rytířské a křížovníci), Libri, Praha 2002
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II. díl, 1. svazek (Řeholní kanovníci), Libri, Praha 2003
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, II. díl, 2. svazek (Mnišské řády), Libri, Praha 2004

Zdroj životopisu: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-238.html

Populární autoři: