Ladislav Kesner životopis

česká, 1961

Životopis

Doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Studoval na Filozofické fakultě UK v Praze (PhDr. 1985), Ph.D. na Masarykově univerzitě v Brně (2004). V letech 1986-98 pracoval v Národní galerii v Praze jako kurátor, ředitel sbírky asijského umění a náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost. Přednášel na VŠUP v Praze (1991-92), Filozofické fakultě UK v Praze (s přestávkami v letech 1993-2004), University of Chicago (1995) a Fakultě humanitních studií UK (2005). Od roku 2006 přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
1989-90 Fulbrightovo stipendium na University of California v Berkeley; 1992 Getty postdoctoral fellowship; 1993-94 Smithsonian Postdoctoral fellowship v Arthur M. Sackler a Freer Gallery ve Washingtonu; 2002 visiting scholar v Getty Research Center Los Angeles; 2006-07 senior fellow v Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften ve Vídni; 2007- 08 guest-fellow ve Wissenschaftskolleg zu Berlin.
V roce 1995 mu College Art Association of America udělila cenu Arthura Kingsley Portera a v roce 1998 získal Cenu Josefa Krásy, udělovanou českou Uměleckohistorickou společností.

Ladislav Kesner je autorem několika knih, katalogů a několika desítek odborných studií z oblasti čínského umění, teorie umění, muzeologie a kulturní politiky. Jako autor, kurátor či project manager se podílel na přípravě řady výstavních projektů (kupř. autorem stálé expozice čínského umění NG na zámku Zbraslav) a multimediálních edukačních programů (mj. Mikrogalerie pro Národní galerii, podpořená grantem nadace J. Paul Gettyho). (zdroj životopisu: http://www.cultropa.cz/?module=onas&chapter=lkesner)

Ocenění (1)

2016 - Kuffnerova cena - kniha Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc