Ladislav Daniel životopis

česká, 1950

Životopis

Studium na FF UP (1968-1973), dvě disertační práce (PhDr. 1974,Ph.D.1999) a habilitace (2000) v oboru Teorie a dějiny výtvarného umění.
Fellow Harvardovy univerzity v jejím Center for the Renaissance Studies ve Florencii (1989). Mellonova cena Americké akademie v Římě se studijním pobytem(1997). V roce 1998 uděleno prezidentem Italské republiky uděleno státní vyznamenání s titulem Rytíř Důstojník Řádu Za zásluhy Italské republiky za badatelský přínos v oblasti italského umění. Hostující profesor Maison des Sciences de l´Homme v Paříži (2002). Jmenován členem Výboru pro kulturní spolupráci při Italském kulturním institutu v Praze 1996. V letech 1994-1995 členem mezinárodního vědeckého výboru a kurátorského týmu světového bienále současného umění Africus´95 v Johannesburgu. Od roku 1995 Členem mezinárodního výboru pro fotografii Oracle. Od roku 2000 Členem Komise pro restaurování Ministerstva kultury České republiky. Od roku 2000 Spoluřešitelem grantu Evropské unie v mezinárodním projektu Este Court Archive, spojujícího mezinárodní badatelský tým z Itálie, Francie, Německa a České republiky. Řešitelem rozvojového grantu MŠMT na projekt pěti kateder UP Virtuální interaktivní muzeum (2002).
Odborným a vědeckým pracovníkem Národní galerie v Praze (1981-2001). Kurátorem sbírky italského, francouzského a španělského malířství 16.-18. století (1985-2001), řídil Sbírku starého umění NG (1992) a jako generální ředitel Národní galerii v Praze (1993-1994), v letech (2000-2001) znovu ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie v Praze. V roce 1998 spoluzakládal Arcidiecézní muzeum v Olomouci jako součást Muzea umění Olomouc a vytvořil jako jeho vedoucí kurátor do roku 2000 koncepci muzea a jeho expozic. V letech 1987-1990 přednášel dějiny umění na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, od roku 1998 přednáší na Katedře dějin umění FF UP, od roku 2001 je vedoucím katedry. (zdroj životopisu: kdo je kdo)

Ocenění