Kazuo Ishiguro

britská, 1954

Nahrávám...

Životopis

Kazuo Ishiguro je britský spisovatel japonského původu. Málokdo z běžných čtenářů si jej díky typicky japonskému jménu napoprvé zařadí mezi prominentní britské spisovatele, a přitom bychom jen těžko hledali prozaika, jenž by se tak citlivým a specifickým způsobem dokázal vyjadřovat k ryze britským tématům jako je tradice nebo anglická povaha.

Narodil se 8.11.1954 v japonském Nagasaki. Vzhledem k tomu, že jeho otec působil v Národním oceánografickém institutu a pobýval většinu času v zahraničí, vyrůstal v rodině svého dědečka. Když mu bylo 6 let, rodina následovala otce do Velké Británie. Všichni, včetně malého Kazua, se domnívali, že jde pouze o dočasnou záležitost, nikdo nepředpokládal, že v cizí a pro ně poněkud nepochopitelné zemi zakotví natrvalo a že se do vlasti už nikdy nevrátí. Pak se již Ishigurovy osudy příliš nelišily od života jiných dětí pocházejících z vyšší střední třídy, vystudoval gymnázium v Surrey a poté angličtinu a filozofii na Kentské univerzitě v Canterbury. Po krátké epizodě, kdy působil jako sociální pracovník v komunitním centru, se rozhodl pro dráhu profesionálního spisovatele. Rozšířil si tedy vzdělání o kurz tvůrčího psaní na norwichské Východoanglické univerzitě, vedený dvěma velkými osobnostmi britské literatury - Malcolmem Bradburym a Angelou Carterovou. Píle přinesla ambicióznímu mladíkovi ovoce na počátku 80. let - nejprve mu bylo v roce 1982 uděleno britské občanství, vzápětí vydal svůj první román Vybledlá krajina s kopci (A Pale View of Hills), příběh japonské vdovy žijící v Anglii, který nejenže získal několik menších literárních cen, ale především mu vysloužil místo na prestižním seznamu literárních nadějí uveřejňovaném časopisem Granta.
V roce 1986 následoval další román Malíř pomíjivého světa (An Artist of the Floating World), který byl navržen v užším výběru na prestižní Bookerovu cenu.

Ishigurova třetí kniha Soumrak dne (The Remains of the Day) je jeho prvním velkým dílem, které je zcela vzdáleno japonským reáliím. Vypráví deníkovou formou několikadenní putování a vzpomínky vysoce postaveného sluhy. Tento román již Bookerovu cenu získal a následně byl zfilmován s Anthony Hopkinsem a Emmou Thompsonovou v hlavních rolích.

Do dnešní doby vydal Kazuo Ishiguro další tři knihy. I jeho zatím poslední dvě knihy byly nominovány na Booker Prize - Když jsme byli sirotci (When We Were Orphans) za rok 2000 a Neopouštěj mě (Never Let Me Go) za rok 2005).

Ve svých dílech hojně využívá zážitků z Japonska a zkušeností z japonské společnosti. Používáním exotických či snových motivů ve svých dílech se zařadil mezi aktuální populární britskou literární vlnu, mezi jejíž zastánce patřili nebo patří např. Angela Carterová či Salman Rushdie. Většina jeho děl je rovněž inspirována minulostí (Soumrak dne se odehrává v 50. letech, Když jsme byli sirotci ve 30. letech 20. století) a vystupují v nich reálné historické postavy. Romány jsou často psány v první osobě, buď formou vzpomínek, nebo deníkových záznamů.

Zdroj životopisu: Wikipedie; doslov knihy Neopouštěj mě

Populární autoři: