Karel Kleisner

česká, 1979

Nahrávám...

Životopis

Vystudoval obor biologie na Přírodovědecké fakultě UK a v současnosti se na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK zabývá teorií v biologických vědách. Podílel se editorsky i autorsky na knihách Biologie ve službách zjevu – K teoreticko-biologickým myšlenkám Adolfa Portmanna a Umwelt – koncepce živého světa Jakoba von Uexkülla.

Zdroj životopisu: http://iforum.cuni.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996