Juraj Kuniak

slovenská, 1955

Nahrávám...

Životopis

2. júl 1955, Košice je slovenský básnik a prozaik.
Pochádza z učiteľskej rodiny, vzdelanie získaval na strednej škole v Košiciach, na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe, na Katedre počítačov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave a na Nottingham Trent University. Usadil sa v Banskej Bystrici, kde v rokoch 1978 – 1992 pracoval ako vývojový pracovník. Prežil drámu medicínsko-horolezeckej expedície Pamír 1990 a v tom istom roku založil vydavateľstvo Skalná ruža. Od roku 1992 je spoločníkom firmy TELCO. Od roku 2008 je spoločníkom firmy Sempervivum. V súčasnosti žije v horskej osade Kordíky blízko Banskej Bystrice.

Prvé literárne diela začal publikovať už v roku 1973, kedy mu v časopisoch Nové slovo, Matičné čítanie, Smena na nedeľu a v rôznych zborníkoch vyšli jeho básne a poviedky. Počas pražských vysokoškolských štúdií svoje diela publikoval najmä v časopisoch Mladý svět a Tvorba. Knižne debutoval v roku 1983 zbierkou básní Premietanie na viečka, v oblasti prózy knihou Pán Černovský z roku 1991.

Vo svojich dielach sa vracia k detstvu a dospievaniu, k otázkam etiky, vykresľuje medziľudské vzťahy a lásku, dotýka sa všeobecne ľudskej problematiky, reaguje na to, ako naň dolieha súčasná existencia. Jeho tvorivý program by sa dal stručne charakterizovať slovami – "stále inak". Experimentuje v oblasti žánrovej i výrazovej. Rebel proti akémukoľvek druhu schematizmu sa v ňom spája s úprimným hľadačom ľudského šťastia. Ako horolezec a cestovateľ je znalcom a obdivovateľom prírody, hľadá celistvosť, tvar a súmernosť v živote i tvorbe. Jeho hrdinovia sú sebavedomí muži, ktorí poznajú svoju cenu.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org