Josef Šmajs

česká, 1938

Nahrávám...

Životopis

Josef Šmajs, 23. 11. 1938, Skvrňov okr. Kolín, ženatý, tři děti
Pracoviště - katedra filosofie, Filosofická fakulta MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti - profesor filosofie

Vzdělání a akademická kvalifikace:
1996-1997: profesorské řízení, profesor filosofie, MU v Brně
1993: habilitace, docent filosofie, "Evoluční ontologie", MU v Brně
1986: docent filosofie jmenováním
1978: CSc., filosofie, "Vědeckotechnický pokrok ve vojenství"
1972: PhDr., filosofie, "Filosofie vědy" FF MU v Brně
1972: FF obor filosofie MU v Brně
1969: Ing., strojní inženýství, VA v Brně

Přehled zaměstnání
1979: FF MU v Brně
1964-1979: VA v Brně
1959-1964: ČSLA
1956-1959: ŽTU Litoměřice
1953-1956: Jedenáctiletka Uhlířské Janovice

Pedagogická činnost
Ontologie
Gnoseologie
Příroda a kultura
Filosofie techniky

Vědeckovýzkumná činnost
Evoluční ontologie
Evoluční gnoseologie
Filosofický problém kultury
Filosofický problém informace

Akademické stáže
září-prosinec 1999: Universität Saarlandes, Saarbrücken
březen-duben 1996: Universita Sankt Petersburg
duben 1993: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
květen 1989: Universita Waršava
leden-květen 1983: Universität Leipzig
Universitní aktivity
1987-1989: proděkan FF
1989-1996: člen akademického senátu FF MU
1993-1996: člen akademického senátu MU
1994-1996: člen Rady vysokých škol MŠMT
1996-2000: vedoucí katedry filosofie 1995-2000: člen vědecké rady FF MU

Mimouniversitní aktivity
1990-1992: člen poradního sboru Ministerstva ŽP
1995: člen poradního výboru "International Consulting Committee of the Ecology & Life Foundatition"

Ocenění vědeckou komunitou
1986: člen redakční rady Filosofického časopisu
1990-1992: předseda redakční rady časopisu EKO
1990-1994: člen redakční rady slovenského časopisu Filosofia
1996: předseda redakční rady SPFFBU

Zdroj životopisu: http://www.muni.cz/people/2543/cv