Jiří Cejpek

česká, 1928 - 2005

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. strávil převážnou část života výukou knihovnictví. Vychoval několik generací knihovníků. Půl století byl teoretickým myslitelem oboru, své poznání a názory trvale zafixoval publikační tvorbou. Jeho dílo přispělo nejen k prohloubení poznání, ale i k prestiži sociálních informací a knihovnictví.

Zdroj životopisu: www.snk.sk/swift_data/source/.../Kubicek_%20Jaromir.doc