Jan Šmíd

česká, 1921 - 2002

Nahrávám...

Životopis

Jan Šmíd byl autorem humoristických a detektivních novel a historických románů.

Jan Šmíd pocházel z dělnické rodiny, jeho otec byl původně námořníkem. Vystudoval obchodní akademii, po maturitě pracoval jako účetní ve Velkokupeckém podniku bratří Vodičkových. Za nacistické okupace byl totálně nasazen v továrně Eta v Praze.

Po roce 1945 pracoval Jan Šmíd jako grafik a účetní, v roce 1959 se stal redaktorem časopisu Svět motorů. V letech 1965 - 70 studoval Fakultu sociálních věd a publicistiky UK. Po obhájení diplomové práce byl před státnicemi vyloučen ze studia za články proti okupaci Československa. Státní závěrečné zkoušky vykonal dodatečně v roce 1971.

V roce 1981 odešel Jan Šmíd do důchodu a od té doby se soustavně věnoval literatuře. V roce 1990 se stal předsedou české sekce AIEP (autorů detektivní a dobrodružné literatury).

V díle Jana Šmída vynikají tři okruhy: humoristické romány, historický cyklus a detektivní prózy.
Vydal celkem 28 svazků dobrodružné literatury.

První dobrodružné knihy, obě pod pseudonymem Jaime Pessoa:

Čtyři stupně nad rovníkem - 1967
Město bez moře - 1969

Mimořádný úspěch dosáhla trilogie, v níž dal autor průchod svému potěšení z vyprávění. V Natu Jesselovi cestujícím s lvicí Eileen vytvořil postavu, které čtenář nemůže nepodlehnout:

Čisté radosti mého života - 1977
Návrat čistých radostí - 1989
Údolí nejčistších radostí - 1993

Historické romány jsou epikou překračující tradiční iluzívnost historické prózy. Autor je opírá o studium pramenů, děj však podává vlastním stylem.

Romány z doby panování Lucemburků - 1989 - 99
Ve znamení lva
Smlouva s ďáblem
Ve znamení Erató
Čtyři labutí pera

Detektivky vyrůstající z dokonalé znalosti prostředí. Tím Šmíd získává zázemí pro rozvinutí děje. Pátrání je záležitostí logických postupů, ale i lidské osobitosti.

Polibek mrtvých rtů
Deštivá noc
Na rohu Dvaadevadesáté
Šestý výstřel pro Mabel Lowellovou

Na opačné straně zákona - 2003, výběr nejlepších detektivek

Díla Jana Šmída ukazují jeho mnohostrannost, schopnost respektovat zákonitosti žánru, ale uchovat si svůj svébytný rukopis v tak různých oblastech.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015