Hana Žáčková

česká, 1960

Nahrávám...

Životopis

Dosažené vzdělání:
Pedagogická fakulta UK – speciální pedagogika
Filozofická fakulta UK – jednooborová psychologie
Pedagogická praxe:
ZŠ, ZŠ praktická
Psychologická praxe:
PPP Praha 10
PPP pro Prahu 1, 2 a 4
Současné pracoviště:
školní psycholog, soukromá ZŠ Integrál pro žáky s SPU
Další údaje:
přednášková činnost pro DYS-centrum Praha, pedagogická a vzdělávací centra
publikační činnost pro nakladatelství D+H, J. Raabe, Portál, Grada

Zdroj životopisu: http://www.dh.wz.cz