smyslové vnímání

štítky

21 knih


Desatero smyslů: Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět 94% Desatero smyslů: Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět 2020, Jaroslav Petr

Všechno se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Možná máme i vnitřní kompas. Někteří nevidomí lidé se orientují podle odražený... více


O duši 75% O duši 1995, Aristotelés

Aristoteles se snaží v této rozpravě o duši obsáhnout pojem duše jako celku, jejího rozdělení a pojetí. V první knize hodnotí a vyvrací názory starších badatelů a v dalších dvou knihách se zaměřuje na vymezení duše, její... více


Příroda a kultura 86% Příroda a kultura 2008, Stanislav Komárek

Podtitul: Svět jevů a svět interpretací Kniha pojednává souvislosti přírody a kultury v širokém kontextu – je kulturní proces protikladný přírodnímu, či se jedná mnohem spíše o „pokračování přírody jinými prostředky“?... více
Psychologie dítěte 59% Psychologie dítěte 2010, Jean Piaget

Útlá knížka o psychologii dítěte shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě Bärbel Inhelderovou podává syntetic... více


Dějiny ticha: Od renesance do naší doby 60% Dějiny ticha: Od renesance do naší doby 2022, Alain Corbin

Dějiny ticha reprezentují prozatím poslední Corbinovu knihu (francouzsky vyšla v roce 2016). Jejím tématem jsou proměny smyslového vnímání mezi 19. a 20. stoletím, resp. jejich reflexe v dobové literatuře, sociologii a f... více


Obklopení radosťou 76% Obklopení radosťou 2019, Ingrid Fetell Lee

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo nás teší pohľad na západ slnka alebo rozkvitnuté čerešne? Existuje dôvod, prečo sa ľudia pri pohľade na záplavu lampiónov usmievajú? Odborníci nás nabádajú hľadať vnútornú rovnováh... více


Karteziánské meditace 93% Karteziánské meditace 1968, Edmund Husserl

Kniha zakladatele moderní fenomenologie vznikla z přednášek, které uskutečnil na Sorbonně a Štrasburku v roce 1929. Karteziánské meditace navazují organicky na Husserlův hlavní vzor Reného Descarta a jeho Meditace o prvo... více


Pachové práce služebních psů 90% Pachové práce služebních psů 2018, Vilém Eis

Kniha „Pachové práce služebních psů“ patří ke stěžejním dílům naší kynologické literatury a od svého prvního vydání v roce 1954 nebyla ve svém oboru dosud překonána. Autor se zaměřuje na podrobný výklad nácviku práce psa... více


Svet optických ilúzií 96% Svet optických ilúzií 2009, Inga Menkhoff

Svet optických ilúzií je pestrý, napínavý a súčasne mätúci. Kto sa doň ponorí, dozvie sa veľa o vizuálnom vnímaní človeka a spôsoboch, ako ho oklamať. Táto kniha predkladá pozorovateľovi 140 fascinujúcich príkladov z boh... více


Panorama lidského těla 95% Panorama lidského těla 2018, Raphaël Martin

Kniha s rozložitelnými stránkami slovem i obrazem seznamuje čtenáře s lidským tělem, jeho funkcemi a schopnostmi i s hygienickými zásadami. Prostřednictvím QR kódu pak získá přístup k doplňujícím videím. více


Smyslové vnímání: Metody reedukace specifických poruch učení 100% Smyslové vnímání: Metody reedukace specifických poruch učení 2007, Drahomíra Jucovičová

Publikace přináší kromě obecných zásad postupu při reedukaci specifických poruch učení (SPU) zejména řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového vnímání (včetně paměti) – většinu z nich lze využít nejen ... více


Objevování existence s Husserlem a Heideggerem 60% Objevování existence s Husserlem a Heideggerem 2015, Emmanuel Levinas

Kniha Objevování existence s Husserlem a Heideggerem (1967) obsahuje soubor textů, které Emmanuel Levinas – jedna z klíčových postav filosofie dvacátého století – věnoval myšlení zakladatelů fenomenologie. Tyto studie... více


Smyslová aktivizace v české praxi 0% Smyslová aktivizace v české praxi 2014, Hana Vojtová

Útlá brožura přináší základní informace o konceptu Smyslové aktivizace a nastiňuje možnosti jeho využití v praxi tuzemských geriatrických zařízení. Vydavatel umožňuje pořídit k ní pracovní sešit k vlastní aktivní prác... více


Člověk a příroda. Informace a komunikace 0% Člověk a příroda. Informace a komunikace 2005, kolektiv autorů

ato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ... více


IQ Mensa 2: 2. a 3. dimenze 0% IQ Mensa 2: 2. a 3. dimenze 2000, Václav Fořtík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svět očima nevidomých % Svět očima nevidomých 1951, Helena Boguszewska

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Člověk, jeho smysly a svět 0% Člověk, jeho smysly a svět 2010, kolektiv autorů

Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidl... více


IQ Mensa 3: Vnímání 0% IQ Mensa 3: Vnímání 2000, Václav Fořtík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


IQ Mensa 5: Úlohy na vánoční svátky 0% IQ Mensa 5: Úlohy na vánoční svátky 2000, Václav Fořtík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Psychotechnické zkoušky lidských vloh % Psychotechnické zkoušky lidských vloh 1926, Ferdinand Mládek

Obsahuje: Úkol zkoušek psychotechnických -- Zkoušky inteligence -- Zkoušky smyslových vloh více