Vzdělávání

Mámou hravě 2Mámou hravě 2M. Karásková

100 her a nápadů pro děti 4 letvíce


Jak napsat diplomovou práciJak napsat diplomovou práciU. Eco

Autor v knize podává vyčerpávající, místy s humorným nadhledem napsaný rozbor problému, kterým se každoročně zabývají tisíce studentů a stovky učitelů všech druhů vysokých škol. Přeložil a předmluvu napsal Ivan Seidl....více


Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti věděníTeorie nevzdělanosti: Omyly společnosti věděníK. P. Liessmann

V knize Teorie nevzdělanosti, jejíž aktuálnost a také brilantnost se setkala s velkou odezvou hned po vydání v roce 2006, autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou jen rétorické fráze...vícePedagogický slovníkPedagogický slovníkJ. Průcha

4. aktualizované vydání.více


Veľká didaktikaVeľká didaktikaJ. A. Komenský

více


SummerhillSummerhillA. S. Neill

Pokud přemýšlíme o skutečné svobodě člověka (nejenom v práci), je třeba začít u dětí. Proto je tato kniha pro téma svobodnějších přístupů k práci i (nebo právě) v dnešní době více než relevantní. Většina lidí, která slyší o Summerhillu...víceVzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědětVzdělanost jako živý dialog s minulostí. Vše, co musíte vědětD. Schwanitz

Vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti Naše vědění prochází v současnosti hlubokou proměnou a všeobecně je v západní kultuře již delší dobu pociťována krize vzdělávacího systému, případně úpadek klasického vzdělání. Práce ...více


Co ještě nevímCo ještě nevímC. Baradeau

Moje tělo / Germaine Finifter Kdo jsem / Christiane Baradeau Knížka, určená dětem od 6 do 8 let, je pozoruhodná, objevná a neobyčejně užitečná. Vznikla tak, že pedagogové a psychologové ve Francii sledovali a po určitou dobu zapisovali...více


Montessori batoleMontessori batoleS. Davies

Srozumitelná a komplexní příručka k výchově batolat podle Montessori. Chcete najít způsob, jak si výchovu batolete víc užívat? Povzbuzovat svoje dítě k tomu, aby se rádo učilo? Dosáhnout toho, že dítě spolupracuje, aniž byste na něj křičeli...více


Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanostiIlustrovaná encyklopedie lidské vzdělanostik. autorů

Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti rozhodně nepatří do kategorie nezáživných naučných slovníků. Obsahuje informace, které lidé znát chtějí, a z každodenní záplavy údajů a fakt vybírá ty, jež by měly tvořit základy lidské vzdělanost...více


Dívčí školství u nás a jindeDívčí školství u nás a jindeF. Drtina

Souhrn dobových myšlenek, otázek a teorií o dívčí výchově, dívčím školství, o ženě jako předmětu vychovatelské péče a o ženě – vychovatelce.více


Učebnice řidiče malého motocyklu, motocyklu a skútruUčebnice řidiče malého motocyklu, motocyklu a skútruV. Raboch

2. zkrácené a přepracované vydání Učebnice podrobně popisuje jednostopá vozidla naší výroby, vysvětluje konstrukční uspořádání hlavních částí a funkční principy základních mechanismů. Připojuje pokyny k jejich údržbě a obsluze i základní p...více


To nejlepší z Komenského: Obecné porady o nápravě věcí lidskýchTo nejlepší z Komenského: Obecné porady o nápravě věcí lidskýchJ. Hábl

Tato kniha byla vydána v rámci vzdělávacího projektu Komenský 2020. Cílem projektu je navázat na myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Když Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná pora...více


Sociální klinikySociální klinikyP. Kodymová

Monografie je věnovaná životu a dílu Marie Krakešové (1898–1979), zakladatelky české školy sociální práce. Seznamuje čtenáře s unikátním konceptem tzv. sociálních klinik, jejichž cílem bylo zajistit komplexní praktickou odbornou přípravu ab...více


Školství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzděláváníŠkolství - věc (ne)veřejná: názory veřejnosti na školu a vzděláváníE. Walterová

Publikace čtenářům přináší výsledky analýz názorů a postojů české veřejnosti ke školství a vzdělávání včetně názorů na jeho vývoj, reformy a současné problémy. Pozornost je věnována zejména a) názorům na stav současného školství, jeho vývoj...více


Konkurenční strategieKonkurenční strategieM. E. Porter

Z předmluvy autora: Tato kniha, která představuje milník na intelektuální cestě, po níž kráčím většinu svého profesionálního života, vyvěrá z mých výzkumů a z mé výuky ekonomie průmyslových organizací a konkurenční strategie. Konkuren...více


Uč jako umělecUč jako umělecR. Čapek

Frontální výuka, náročná domácí příprava a hodnocení dané průměrem známek nemají podle autora v českém školství místo. Vysvětlí vám, že zdaleka nejvíce se žák naučí při tzv. činnostním učení, tedy ve chvíli, kdy si poznatky a zkušenosti osv...více


Dějiny pedagogikyDějiny pedagogikyD. Kasperová

Publikace je nezbytným studijním materiálem pro studenty učitelství všech fakult a všech oborů na fakultách pedagogických.Tematizuje problematiku dějin výchovy a vzdělání v období novověku a v době moderní, sleduje období 17. až poloviny 20...více


VševýchovaVševýchovaJ. A. Komenský

Zásadami vševýchovy je vzdělávat všechny, všemu a všestranně, což je možno pouze v univerzálních školách, prostřednictvím univerzálních knih a pod vedením univerzálně vzdělaných učitelů a po celou dobu života. Pro každé období navrhuje Kome...více


Stručné dějiny pedagogikyStručné dějiny pedagogikyV. Štverák

Základní příručka nejen pro studenty, nýbrž i pro širší okruh zájemců.více


101 metod pro aktivní výcvik a vyučování101 metod pro aktivní výcvik a vyučováníM. Silberman

Více než sto metod a námětů pro lektory a učitelé starších studentů a dospělých, které mají vést k aktivnímu způsobu zapojení žáků, podněcují učení formou otázek, týmovou spolupráci a upevnění naučeného.více


Svätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchSvätý Jozef Kalazanský - Priekopník vo vzdelávaní pre všetkýchM. Spinelli

Zakladateľ rehole piaristov a prvej verejnej novodobej školy sa dočkal svojho kvalitného životopisu. Autor Mario Spinelli nám svätého Jozefa Kalazanského približuje nielen ako svätca a zakladateľa rehole, ale predovšetkým ako človeka. Pomáh...více


Odsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodiněOdsouzeni k manuální práci - Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodiněT. Katrňák

Kniha se zabývá procesem předávání vzdělanostního statusu z jedné generace na druhou. Zaměřuje se na dělnickou rodinu a zkoumá mechanismy, které vedou k tomu, že tak značná část dětí dělníků končí na konci devadesátých let dvacátého století...více


Svoboda učeníSvoboda učeníP. Gray

Druhé, zásadně rozšířené vydání knihy, která vznikla překladem klíčových textů z blogu Freedom to Learn. V dvaceti sedmi kapitolách americký profesor psychologie ukazuje, jak nepostradatelná je svoboda učení pro opravdové vzdělávání a harmo...více


Srovnávací pedagogikaSrovnávací pedagogikaJ. Průcha

Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální otázky a popisuje významné trendy, které určují...více


Konec školní nudyKonec školní nudyD. Sieglová

Učitelé všech úrovní vzdělávání i oborů získávají v této knize nástroj, pomocí kterého aktivně zapojí své žáky a studenty do vyučování, a to prostřednictvím interaktivních technik a na ně navazujících metod zaměřených na rozvoj klíčových do...více


Dobrý pěstoun - náhradní rodinná péče v ČRDobrý pěstoun - náhradní rodinná péče v ČRk. autorů

Kniha se věnuje problematice pěstounství z mnoha úhlů pohledu. Přináší ucelený souhrn nejen z oblasti pěstounství, ale i oblastí souvisejících (mediace, rodinná terapie, komunikace, traumata, závislostní chování apod.). Zahrnuje aktuální le...více


Plynové spotřebiče pro domácnostPlynové spotřebiče pro domácnostP. Práger

V publikaci zaměřené hlavně na potřeby obchodu, najdou prodavači i spotřebitelé poučení o vlastnostech a druzích topných plynů a plynových spotřebičů k vaření, vytápění, ohřívání vody, chladniček a praček a seznámí se s jejich hospodárným a...více


Alternativní školy a inovace ve vzděláváníAlternativní školy a inovace ve vzděláváníJ. Průcha

Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejm...více


Aktivizační metody ve výuce - Příručka moderního pedagogaAktivizační metody ve výuce - Příručka moderního pedagogaL. Lacina

Tato kniha patří na stůl každého moderního pedagoga. Přínos aktivizačních metod ve výuce spočívá v tom, že přeměňuje pasivní studenty (posluchače) v rovnocenné partnery, kteří se přímou zkušeností (svojí aktivizací) naučí mnohem více než př...více


Kdyby lidi byli stromyKdyby lidi byli stromyJ. Kršňák

Kniha je určena průvodcům dětí předškolního a mladšího školního věku, stejně jako samotným dětem a jejich rodičům. Kniha je průvodcem i cestou. Při jejím čtení musíte kráčet, skákat, vyhýbat se, běžet, anebo odpočívat pod stromem, abyste...více


Vzdělání jako provokaceVzdělání jako provokaceK. P. Liessmann

Všichni mluví o vzdělání. Stalo se sekulární naukou spásy, od níž si slibujeme řešení všech problémů – od potírání chudoby až k integraci migrantů, od změny klimatu až k boji proti teroru. Zatímco se však „vzdělání“ jako heslo stalo všudypř...více


Čas ve výchově, umění a sportuČas ve výchově, umění a sportuN. Pelcová

Jde o dvanáctou v řadě konferenci, která se věnuje interdisciplinárnímu pohledu vždy na některé z vybraných filosofických témat – nyní je to čas. Budeme se jím zabývat z pozic myšlení filosofického, pedagogického, uměnovědného, kinantropolo...více


Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách (1918 - 1938)Čechoslovakizmus na slovenských stredných školách (1918 - 1938)P. Matula

Stredná škola v období I. ČSR zohrávala dôležitú úlohu pri presadzovaní štátnej ideológie o jednotnom československom národe. Pri analýze metód, prostriedkov a priebehu tohto procesu sa publikácia sústreďuje na tri okruhy, ktoré možno považ...více


Filozofické základy výchovyFilozofické základy výchovyW. Brezinka

Kniha známého německého pedagoga zbývající se problematikou výchovy v dnešní společnosti a otázkou hodnot ve výchově a vzdělání.více


Jak Irové zachránili civilizaciJak Irové zachránili civilizaciT. Cahill

Vyprávění jednoho z významných znalců irských dějin o činnosti irských mnichů a písařů při ochraně západního písemnictví a tvorbě středověkého evropského myšlení.více


Reflexe a hodnocení kvality výuky I.Reflexe a hodnocení kvality výuky I.J. Slavík

Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře ? budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj základních poznatků n...více


Chvála pedagogickému bláznovstvíChvála pedagogickému bláznovstvíE. Salzmannová

V knize Chvála pedagogickému bláznovství, která právě vychází v NAMU, zachytila herečka Eva Salzmannová své zkušenosti z více než dvaceti let výuky adeptů herectví. Uvádí konkrétní příklady a postupy ze své dlouholeté praxe, ale pokouší se ...více


Informační vzdělávání pro učiteleInformační vzdělávání pro učiteleD. Chytková

Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systematické pojetí problemat...více


Jak být dobrou chůvou?Jak být dobrou chůvou?Z. Kerdíková

Metodika vzdělávání chův pro děti ve věku 0-6 let. Metodická příručka je zaměřena na hlavní aspekty práce chůvy. Přináší informace z různých oblastí péče o děti. Poskytuje základy první pomoci, hygieny, prevence a péče o zdraví dítěte, po...více


1 ...