Hana Marková životopis

česká, 1950

Životopis

Prof. JUDr. Marková Hana, CSc. (nar. 9.6.1950 v Praze) působí od roku 1973 na Právnické fakultě UK v Praze. V současné době je proděkankou fakulty pro celoživotní vzdělávání, profesorkou katedry finančního práva a finanční vědy. Ve své vědecké práci se zabývá otázkami rozpočtového a daňového práva. Od roku 1993 pedagogicky působí také na VŠE v Praze, kde se na katedře podnikového a evropského práva věnuje daňové problematice. Dále je členkou Legislativní rady vlády a od roku 2012 členkou Akreditační komise MŠMT ČR. Od roku 2003 je členkou Information and Research Center of The Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries v Bialystoku. Teoretické znalosti využila v advokátní činnosti tak i v činnosti publikační. Je autorkou či spoluautorkou více než 150 monografií a článků publikovaných v České republice a v zahraničí. (zdroj životopisu: http://www.grada.cz/setkani-s-autory/autor/prof-judr-markova)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.