účetnictví

štítky

287 knih


Ekonomie - stručný přehled 73% Ekonomie - stručný přehled 2014, Jena Švarcová

Tato učebnice je v souladu se závaznými Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT pro ekonomické obory. Na tuto učebnici navazuje cvičebnice, která na řešených příkladech procvičuje školní výstupy žáka, tak jak je stanoví Rám... více


Finanční analýza 68% Finanční analýza 2021, Petra Růčková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Učebnice účetnictví 2014: Pro střední školy a veřejnost. 1. díl 75% Učebnice účetnictví 2014: Pro střední školy a veřejnost. 1. díl 2014, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a SOŠ s výukou účetnictví. Studenti jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. V účetnictví je kladen důraz na pochopení ... více
Jak číst účetní výkazy 65% Jak číst účetní výkazy 2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více


Daňové zákony 2019 93% Daňové zákony 2019 2019, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2019 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani da... více


Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví 100% Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví 2016, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme ka... více


Učebnice účetnictví 2012: Pro střední školy a veřejnost. 1. díl 80% Učebnice účetnictví 2012: Pro střední školy a veřejnost. 1. díl 2012, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. V účetnictví je klad... více


Daňové zákony 2015 93% Daňové zákony 2015 2015, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015 - jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z nabytí nemo... více


Podvojné účetnictví 2016 90% Podvojné účetnictví 2016 2016, Jana Skálová

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad je jednoduchý a srozumitelný díky řadě příkladů. V... více


Učebnice účetnictví 2019 - 1.díl 80% Učebnice účetnictví 2019 - 1.díl 2019, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. V účetnictví je klad... více


Účetnictví 2011 100% Účetnictví 2011 2011, Jitka Mrkosová

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to ... více


Účetní výkazy pod lupou: I. Základy účetního výkaznictví 60% Účetní výkazy pod lupou: I. Základy účetního výkaznictví 2013, Jiřina Bokšová

Účetním výkazům a ukazatelům, které jsou jimi prezentovány, by měli – s ohledem na svoji profesi - dostatečně porozumět podnikatelé, vlastníci, potenciální investoři, finanční manažeři, právní poradci, věřitelé, dlužníci... více


Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů 90% Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů 2011, Dana Dvořáková

Cílem práce je seznámit nejširší veřejnost s problematikou Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. více


Učebnice Účetnictví 2012 - 2. díl 90% Učebnice Účetnictví 2012 - 2. díl 2013, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Učebnice navazuje na učebnici Účetnictví 1. díl, kde se studenti seznámili se základy podvojné... více


Rozumíme účetní závěrce podnikatelů 80% Rozumíme účetní závěrce podnikatelů 2020, Hana Březinová

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořen... více


Učebnice Účetnictví 2012 - 3. díl 90% Učebnice Účetnictví 2012 - 3. díl 2013, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: - Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické e... více


Základy účetnictví 80% Základy účetnictví 2017, Dana Dvořáková

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či m... více


Manažerské účetnictví 80% Manažerské účetnictví 2019, Bohumil Král

Reedice vynikající domácí monografie nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy; dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Přibližuje vztah... více


Daňové právo de lege lata 90% Daňové právo de lege lata 2014, Petra Hrubá Smržová

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifikaci a zároveň podává ucelený přehled o současné pod... více


Daňové zákony 2018 100% Daňové zákony 2018 2017, kolektiv autorů

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření ... více