účetnictví

štítky

267 knih


Ekonomie - stručný přehledEkonomie - stručný přehled2014, Jena Švarcová

Tato učebnice je v souladu se závaznými Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT pro ekonomické obory. Na tuto učebnici navazuje cvičebnice, která na řešených příkladech procvičuje školní výstupy žáka, tak jak je stanoví Rám... více


Finanční analýzaFinanční analýza2021, Petra Růčková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak číst účetní výkazyJak číst účetní výkazy2021, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u ... více
Učebnice Účetnictví 2014 - 1. dílUčebnice Účetnictví 2014 - 1. díl2014, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a SOŠ s výukou účetnictví. Studenti jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. V účetnictví je kladen důraz na pochopení ... více


Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 2015Daňové zákony 2015 - Úplná znění platná k 1. 1. 20152015, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015 - jde o zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z nabytí nemo... více


Jak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictvíJak číst účetní výkazy - Základy českého účetnictví a výkaznictví2016, Karel Šteker

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme ka... více


Učebnice Účetnictví 2012 - 1. dílUčebnice Účetnictví 2012 - 1. díl2013, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty druhého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Studenti jsou zde seznamováni se základy daňové evidence a účetnictví. V účetnictví je klad... více


Daňové zákony 2019Daňové zákony 20192019, Hana Marková

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2019 – zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani dědické, dani da... více


Účetnictví 2011Účetnictví 20112011, Jitka Mrkosová

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to ... více


Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardůFinanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů2011, Dana Dvořáková

Cílem práce je seznámit nejširší veřejnost s problematikou Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. více


Daňové právo de lege lataDaňové právo de lege lata2014, Petra Hrubá Smržová

Daně jsou jedním z největších společenských fenoménů. Postihují všechny obyvatele státu a jsou neustále v ohnisku zájmu široké veřejnosti. Publikace reaguje na rekodifikaci a zároveň podává ucelený přehled o současné pod... více


Podvojné účetnictví 2016Podvojné účetnictví 20162016, Jana Skálová

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad je jednoduchý a srozumitelný díky řadě příkladů. V... více


Učebnice Účetnictví 2012 - 2. dílUčebnice Účetnictví 2012 - 2. díl2013, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty třetího ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Učebnice navazuje na učebnici Účetnictví 1. díl, kde se studenti seznámili se základy podvojné... více


Učebnice Účetnictví 2012 - 3. dílUčebnice Účetnictví 2012 - 3. díl2013, Pavel Štohl

Učebnice je určena především pro studenty čtvrtého ročníku obchodních akademií a středních odborných škol s výukou účetnictví. Z obsahu učebnice vybíráme: - Vnitropodnikové účetnictví (vedené jak formou analytické e... více


Základy účetnictvíZáklady účetnictví2017, Dana Dvořáková

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či m... více


1 ...