panovnické dvory

štítky

36 knih


Plamene inkvizície I. 89% Plamene inkvizície I. 1975, Marija Jurić Zagorka (p)

Dej románu sa odohráva počas panovania uhorského kráľa Štefana V., ktorého panovanie sa historicky datuje do 13. storočia (1270 – 1272). Román zachytáva vládu panovníka, vzťahy v jeho rodine a život na kráľovskom dvore, ... více


Jindřich VIII.: Král a dvůr 91% Jindřich VIII.: Král a dvůr 2013, Alison Weir

Tento skvělý životopis Jindřicha VIII. je zasazen do prostředí králova dvora – nejoslnivějšího, jaký kdy Anglie zažila – se všemi jeho kulturními, společenskými a politickými souvislostmi a do nádhery jeho četných přepyc... více


Marie Terezie 76% Marie Terezie 1997, Heinz Rieder

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků. Zcela nepřipravená, velmi mladá a netušící, co ji čeká, se ujala 20. října 1740 vlády. Matka šestnácti dětí, milující manželka, dobrotivá vládkyně poddaných, obratná politička a... více
Skandály a aféry evropských panovnických dvorů 81% Skandály a aféry evropských panovnických dvorů 2016, Vladimír Liška

Skandály a aféry, které zahýbaly historií evropských panovnických rodů, ve své další knize připomíná známý záhadolog Vladimír Liška. Honba za mocí s sebou vždy nese prvky zločinu a nekalých úmyslů. Ve čtrnácti příbězích ... více


Život na dvoře Karla IV. 91% Život na dvoře Karla IV. 1993, František Kavka

Obraz základních funkcí českého panovnického dvora ve vrcholném středověku a ojedinělý pohled na život osobnosti, jakou byl Karel IV. Kniha seznamuje čtenáře s každodenním životem na panovnickém dvoře a také s průběhem ... více


Ludvík XIV. a jeho osudové ženy 82% Ludvík XIV. a jeho osudové ženy 2007, Antonia Fraser

Historicky erudovaný obraz francouzského královského dvora za vlády Ludvíka XIV. je věnovaný především biografii několika slavných žen, které osudově ovlivnily jeho život a často se podílely i na politických rozhodnutích... více


Viribus Unitis: Císař a jeho dvůr: Nový pohled na Františka Josefa 88% Viribus Unitis: Císař a jeho dvůr: Nový pohled na Františka Josefa 2011, Martina Winkelhofer

Dvůr císaře Františka Josefa byl nejvznešenější a nejstarší v Evropě. Byl to však také obrovský hospodářský komplex, domov a pracoviště téměř 2000 lidí. Císařská rodina, aristokracie, dvorští úředníci, důstojníci a služe... více


Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů 78% Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů 2016, Vladimír Liška

Skandály mocných, jež stále přitahují pozornost novodobých historiků. Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnoh... více


Tajemství paláců 91% Tajemství paláců 2004, John Freely

Podtitul: Soukromý život sultánů v Istanbulu Dějiny dynastie osmanských sultánů. Rodinná biografie osmanského domu od dobytí Konstantinopole Turky do vzniku Turecké republiky. Rezidenci v hlavním městě osmanské říše Is... více


Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku 92% Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku 2014, kolektiv autorů

Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost, přičemž nabízí tři výkladové linie. Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváte... více


Medicejští: Úpadek rodiny 76% Medicejští: Úpadek rodiny 2020, Matteo Strukul

Paříž 17. století je samotnou esencí zkaženosti a násilí. Marie Medicejská, která se nedávno provdala za Jindřicha IV. Francouzského, musí velmi brzy čelit chtivosti Henriette d’Entragues. Jindřich totiž své oblíbenkyni ... více


Habsburkové 1526-1740 66% Habsburkové 1526-1740 2017, Václav Bůžek

Podnázev: Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného pan... více


Zvrhnutí orli 97% Zvrhnutí orli 2013, Frédéric Mitterrand

Dielo francúzskeho historika mapuje pohnuté osudy troch významných dynastií, ktoré po dlhé obdobie ovládali značnú časť sveta. více


Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců 92% Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců 2012, Dana Dvořáčková (Malá)

Kniha o panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů nabízí rozsáhlý pohled na život dvorské společnosti, kterému se domácí historiografie zatím komplexně nevěnovala. Zachycuje jak život každodenní, tak slavnostní, ro... více


Vídeňský císařský dvůr 88% Vídeňský císařský dvůr 2014, Frank Huss

Kniha zobrazuje kulturně historické panoráma vídeňského dvora v letech 1658 až 1792, v době mezi Leopoldem I. a Leopoldem II., jenž disponoval zcela specifickým způsobem slavnostní reprezentace. Zejména v lovu a pěstován... více


Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884) 96% Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884) 2015, Martin Aschenbrenner

Dříve téměř zapomenutá, nebo v lepším případě jako bizarní figura hodnocená osobnost císaře Ferdinanda V. Dobrotivého se v posledních letech postupně opět dostává do povědomí odborníků i veřejnosti, v roce 2012 mu byla d... více


Královský dvůr Václava II. 85% Královský dvůr Václava II. 2011, Dana Dvořáčková (Malá)

Kniha věnovaná královskému dvoru Václava II. přináší dosud nezpracované téma ze života předposledního přemyslovského panovníka. Život dvorské společnosti vrcholného středověku odhaluje ve třech stěžejních směrech. Nejprv... více


Gaskonští kadeti 80% Gaskonští kadeti 1925, Henri de Gorsse

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dvory a rezidence ve středověku 80% Dvory a rezidence ve středověku 2006, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z kolokvia konaného 18. března 2005 v Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK. více


Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. 20% Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I. 2009, Rostislav Smíšek

Kniha si klade za cíl postihnout vnímání dvorské kariéry očima urozených osob ze zemí Koruny české v průběhu dlouhé, téměř padesátileté vlády Leopolda I., poznat jejich myšlenkový svět i zvláštní hodnotový systém, který ... více