panovnické dvory

štítky

18 knih


Plamene inkvizície I.Plamene inkvizície I.1975, M. J. Zagorka (pseudonym)

Dej románu sa odohráva počas panovania uhorského kráľa Štefana V., ktorého panovanie sa historicky datuje do 13. storočia (1270 – 1272). Román zachytáva vládu panovníka, vzťahy v jeho rodine a život na kráľovskom dvore, ... více


Jindřich VIII.: Král a dvůrJindřich VIII.: Král a dvůr2013, Alison Weir

Tento skvělý životopis Jindřicha VIII. je zasazen do prostředí králova dvora – nejoslnivějšího, jaký kdy Anglie zažila – se všemi jeho kulturními, společenskými a politickými souvislostmi a do nádhery jeho četných přepyc... více


Marie TerezieMarie Terezie1997, Heinz Rieder

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků. Zcela nepřipravená, velmi mladá a netušící, co ji čeká, se ujala 20. října 1740 vlády. Matka šestnácti dětí, milující manželka, dobrotivá vládkyně poddaných, obratná politička a... více
Život na dvoře Karla IV.Život na dvoře Karla IV.1993, František Kavka

Obraz základních funkcí českého panovnického dvora ve vrcholném středověku a ojedinělý pohled na život osobnosti, jakou byl Karel IV. Kniha seznamuje čtenáře s každodenním životem na panovnickém dvoře a také s průběhem ... více


Ludvík XIV. a jeho osudové ženyLudvík XIV. a jeho osudové ženy2007, Antonia Fraser

Historicky erudovaný obraz francouzského královského dvora za vlády Ludvíka XIV. je věnovaný především biografii několika slavných žen, které osudově ovlivnily jeho život a často se podílely i na politických rozhodnutích... více


Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorůVelké aféry a skandály evropských panovnických dvorů2016, Vladimír Liška

Skandály mocných, jež stále přitahují pozornost novodobých historiků. Panovnické rody od nepaměti provázely skandály, které se někdy dařilo před veřejností ututlat, nebo vyšly najevo až dlouho poté, co se odehrály. Mnoh... více


Tajemství palácůTajemství paláců2004, John Freely

Podtitul: Soukromý život sultánů v Istanbulu Dějiny dynastie osmanských sultánů. Rodinná biografie osmanského domu od dobytí Konstantinopole Turky do vzniku Turecké republiky. Rezidenci v hlavním městě osmanské říše Is... více


Přemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověkuPřemyslovský dvůr: Život knížat, králů a rytířů ve středověku2014, kolektiv autorů

Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost, přičemž nabízí tři výkladové linie. Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváte... více


Zvrhnutí orliZvrhnutí orli2013, Frédéric Mitterrand

Dielo francúzskeho historika mapuje pohnuté osudy troch významných dynastií, ktoré po dlhé obdobie ovládali značnú časť sveta. více


Vídeňský císařský dvůrVídeňský císařský dvůr2014, Frank Huss

Kniha zobrazuje kulturně historické panoráma vídeňského dvora v letech 1658 až 1792, v době mezi Leopoldem I. a Leopoldem II., jenž disponoval zcela specifickým způsobem slavnostní reprezentace. Zejména v lovu a pěstován... více


Dvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnostiDvory a rezidence ve středověku. II, Skladba a kultura dvorské společnosti2008, kolektiv autorů

Příspěvky z 2. kolokvia konaného 18.-19. října 2007, které uspořádal Historický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy a Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karl... více


Dvory a rezidence ve středověkuDvory a rezidence ve středověku2006, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z kolokvia konaného 18. března 2005 v Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK. více


Habsburkové 1526-1740Habsburkové 1526-17402017, Václav Bůžek

Podnázev: Země Koruny české ve středoevropské monarchii. Mezinárodní autorský kolektiv usiloval o celistvé uchopení vlády Habsburků v raně novověkých zemích Koruny české, kterou zahrnul do středoevropského dějinného pan... více


Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.2009, Rostislav Smíšek

Kniha si klade za cíl postihnout vnímání dvorské kariéry očima urozených osob ze zemí Koruny české v průběhu dlouhé, téměř padesátileté vlády Leopolda I., poznat jejich myšlenkový svět i zvláštní hodnotový systém, který ... více


Všední život papežských nunciů u rudolfínského dvoraVšední život papežských nunciů u rudolfínského dvora2017, Tomáš Černušák

Papežský stát prošel na přelomu středověku a raného novověku výraznou transformací. V etapě od konce 15. století do poloviny 17. století se postupně změnil v prototyp moderního státu, v jehož čele stál papež, který plnil... více


1