osobnosti vědy

štítky

2 knih


Fenomén Rogera Bacona v dejinách vedyFenomén Rogera Bacona v dejinách vedy2013, Adrián Sipko

Publikácia zhromažduje relevantné historické pramene a podrobuje ich kritickej historickej analýze s cieľom komplexne ozrejmiť sporné otázky týkajúce sa života Rogera Bacona, definovať jeho pozíciu v dejinách vedy a iden... více


Jozef Murgaš: Reflexie života a diela v medzinárodnom kontexteJozef Murgaš: Reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte2014, Soňa Šváčová

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 16. mája 2014 v Banskej Bystrici. více