Františka Jirousová

česká, 1980

Nahrávám...

Životopis

Narozena 22. 3. 1980. Vystudovala Policejní akademii v Praze a filosofii na FF UK. V roce 2017 ukončila doktorské studium filosofie obhajobou dizertační práce "Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin". Pracovala jako archivářka v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Od roku 2015 pracuje jako nakladatelská redaktorka a korektorka odborné literatury, především pro nakladatelství Karolinum. Zabývá se křesťanskou filosofií. Žije střídavě v Praze a na Vysočině v Prostředním Vydří.

V roce 2000 získala 2. cenu v soutěži nepublikovaných spisovatelů Knižního klubu za knihu Velmi vzdálený oheň, která byla v témže roce vydána. Se spisovatelkou Janou Bauerovou založila v roce 2004 literární skupinu Katolická dekadence, která zatím funguje jako internetová komunita lidí se spřízněnými názory.

Zdroj životopisu: http://www.eroika.cz/