František Kotlaba

česká, 1927 - 2020 statistiky

Nahrávám...

Životopis

František Kotlaba (20. května 1927, Vlastiboř u Soběslavi) je známý odborník, botanik, ochránce přírody a mykolog.

Po studiu Přírodovědné fakulty UK a pedagogickém působení pracoval od roku 1957 jako vědecký pracovník Národního muzea v Praze a v letech 1962-1990 Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích. Zabývá se taxonomií, ekologií a chorologií hub, propagaci mykologie a ochrany přírody. Člen redakční rady odborného časopisu Mykologické listy, autor mnoha odborných i populárních článků.

Zdroj životopisu: česká wikipedie

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938