Koupit knihy

Antonín Měšťan

česká, 1930 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Antonín Měšťan, DrSc je filolog-slavista a literární historik.
Původně vědecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Praze. Od roku 1966 působil na univezitě
ve Feiburgu, Po emigraci v roce 1968 byl na této univerzitě řádným profesorem slavistiky.
Publikoval řadu prací z oboru dějin literatur, kulturních dějin, slavistiky, germanistiky a obecné jazykovědy. Své statě v exilových časopisech vydával pod pseudonymem Karel Kaltovský
Je autorem knihy: Česká literatura 1785-1985.
Od roku 1994 až do své smrti řídil časopis Germanoslavica.(zdroj životopisu: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=5)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976