Slovanstvo a svet budúcnosti

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

V Štúrovom diele sa logicky završuje a sumarizuje jeho dejinno-filozofické a historické poznanie i spoločensko-politická skúsenosť. V modernej slovenskej histórii ide o ojedinelý pokus o celostné uchopenie dejín, ich zmyslu a na tomto pozadí ako i na pozadí rekonštrukcie konkrétneho historického vývoja zámer definovať zmysel slovanských i slovenských dejín. Zároveň ide o pokus určiť miesto Slovanov v konkrétnych európskych vzťahoch s praktickým návodom na dejinné účinkovanie v podobe sformulovaného politického programu. Z tohoto pohľadu je Slovanstvo... dielo výsostne politické, hoci bolo spracované na širokom filozoficko-dejinnom základe. Toto slovenské vydanie Štúrovho diela je odborným prekladom nemeckého originálu, kt. Štúr napísal v prvej polovici 50. rokov 19. storočia, v čase svojho pobytu v Modre, kam sa dostal po revolúcii roku 1848....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/284297/big_slovanstvo-a-svet-buducnosti-pVm-284297.jpg 3.78
Žánr:
Literatura naučná, Politologie, mezinárodní vztahy

Vydáno: , Slovenský inštitút medzinárodných štúdií
Originální název:

Das Slawenthum und die Welt der Zukunft


více info...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (4)

Svetozár Hurban-Vajanský spojil svoju chválu na vysokú úroveň Štúrovho písania len s dielom Slovanstvo a svet budúcnosti: „Štúr nebol veľkým spisovateľom: jeho básne sú bez poézie, jeho próza dosť tvrdá. Kde je najväčším čo spisovateľ, to je Slavianstvo i mir buduščego, ale tento spis zostal dlho nevydaný a tak nemohol vplývať na utvorenie novej školy.“ (yerry)


Slovania sa veľmi neusilovali o štát, hovorí Štúr, pretože ten odporoval slovanskej prirodzenosti – a nebral do úvahy požiadavky všetkých. Slovanská prirodzenosť sa začínala rodinou, vyšším celkom bola občina a ďalším župa. Na týchto úrovniach sa rozhodovalo spoločne. Patriarchálnosť rodila sociálnu spravodlivosť. (yerry)


Dielo možno považovať za Štúrov politický testament. (Dominicus)


Štúr sa netajil kritickosťou voči správaniu Židov a preto schvaľoval ruské protižidovské opatrenia (Dominicus)