Slovanstvo a svet budúcnosti

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

V Štúrovom diele sa logicky završuje a sumarizuje jeho dejinno-filozofické a historické poznanie i spoločensko-politická skúsenosť. V modernej slovenskej histórii ide o ojedinelý pokus o celostné uchopenie dejín, ich zmyslu a na tomto pozadí ako i na pozadí rekonštrukcie konkrétneho historického vývoja zámer definovať zmysel slovanských i slovenských dejín. Zároveň ide o pokus určiť miesto Slovanov v konkrétnych európskych vzťahoch s praktickým návodom na dejinné účinkovanie v podobe sformulovaného politického programu. Z tohoto pohľadu je Slovanstvo... dielo výsostne politické, hoci bolo spracované na širokom filozoficko-dejinnom základe. Toto slovenské vydanie Štúrovho diela je odborným prekladom nemeckého originálu, kt. Štúr napísal v prvej polovici 50. rokov 19. storočia, v čase svojho pobytu v Modre, kam sa dostal po revolúcii roku 1848....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/284297/slovanstvo-a-svet-buducnosti-pVm-284297.jpg 3.76
Žánr
Literatura naučná, Politologie, mezinárodní vztahy
Vydáno, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií
Orig. název

Das Slawenthum und die Welt der Zukunft

více informací...
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (4)

Svetozár Hurban-Vajanský spojil svoju chválu na vysokú úroveň Štúrovho písania len s dielom Slovanstvo a svet budúcnosti: „Štúr nebol veľkým spisovateľom: jeho básne sú bez poézie, jeho próza dosť tvrdá. Kde je najväčším čo spisovateľ, to je Slavianstvo i mir buduščego, ale tento spis zostal dlho nevydaný a tak nemohol vplývať na utvorenie novej školy.“ (yerry)


Slovania sa veľmi neusilovali o štát, hovorí Štúr, pretože ten odporoval slovanskej prirodzenosti – a nebral do úvahy požiadavky všetkých. Slovanská prirodzenosť sa začínala rodinou, vyšším celkom bola občina a ďalším župa. Na týchto úrovniach sa rozhodovalo spoločne. Patriarchálnosť rodila sociálnu spravodlivosť. (yerry)


Dielo možno považovať za Štúrov politický testament. (Dominicus)


Štúr sa netajil kritickosťou voči správaniu Židov a preto schvaľoval ruské protižidovské opatrenia (Dominicus)