slavistika

štítky

21 knih

Slovanstvo a svet budúcnostiSlovanstvo a svet budúcnosti2015, Ľudovít Štúr

Dielo napísal Štúr po nemecky a vydali ho V.I. Lamanskij v roku 1867 a T.D. Florinskij v roku 1909 po rusky pod názvom Slavjanstvo i mir buduščego (Славянство и міръ будущаго.). Po nemecky ho vydal český vedec a pedagóg ... více


Česká slavistika 2003Česká slavistika 20032003, Ivo Pospíšil

Sborník soustřeďuje příspěvky českých slavistů k 13. mezinárodnímu kongresu slavistů (Ljubljana 15.–21. 8. 2003) ze sféry lingvistiky, literární vědy a historie, kulturní historie a kulturologie. Vychází pod záštitou Čes... více


Základy slavistikyZáklady slavistiky1984, Jan Petr

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Nový BalkánNový Balkán1924, Vladimír Sís

Stručný přehled polit. dějin balkánských států více


Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistikyLiteratury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky2014, Karel Krejčí

Soubor 43 statí českého literárního historika a komparatisty K. Krejčího (1904-1979) shrnuje jeho práce na poli srovnávací literatury a představuje hluboký, nesmírně erudovaný a stále inspirativní vhled do problematiky e... více


Reformní katolík Josef DobrovskýReformní katolík Josef Dobrovský2007, Josef Táborský

Disertační práce tehdejšího doktoranda na Husitské teologické fakultě UK přináší nové informace k památného zjevu Josefa Dobrovského. V prvních kapitolách mapuje soudobou protestantskou teologii, v následujících se zabýv... více


Staročeské knihy lékařskéStaročeské knihy lékařské2006, Alena M. Černá

V přepise novočeského pravopisu a s podrobným komentářem představuje lingvistka PhDr. Alena M. Černá, Ph.D., rukopisný sborník z poloviny 15. století, který pojednává o středověkém lékařství a obory s ním spjatými. Čtená... více


Literární věda a slavistikaLiterární věda a slavistika2002, Miloš Zelenka

Kniha se z nejrůznějších aspektů zabývá slovanskou filologií jako moderní mezioborovou disciplínou. První část formuluje výhledy a perspektivy literárněvědné slavistiky a novodobé komparatistiky, dotýká se „meziliterární... více


Česká literární věda - Slavistika v období pražského jara (1967-1969)Česká literární věda - Slavistika v období pražského jara (1967-1969)1998, kolektiv autorů

Kniha se věnuje recepci kulturněhistorických a literárních projevů slovanských národů objevujících se v českém tisku v letech 1967-1969. Navazuje tak na podobnou publikaci týkající se let 1961-1966, která však měla širší... více


Cyrilometodějská tradice a slavistikaCyrilometodějská tradice a slavistika2000, František Václav Mareš

Obsáhlý soubor studií jednoho z nejvýznamnějších českých slavistů, žijícího a působícího v sedmdesátých a osmdesátých letech ve Vídni. Vychází doplněno úplnou bibliografií Marešových prací. více


Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou : sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahovMedzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou : sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov2009, Anna Zelenková

Kniha si klade za cíl přispět k objasnění společných i rozdílných tendencí v česko-slovenských vztazích, které se chápou jako společný dialog a porozumění, ale i jako určité odmítání nebo nekomunikace. S využitím dosavad... více


K šedesátým narozeninám akademika Bohuslava HavránkaK šedesátým narozeninám akademika Bohuslava Havránka1954, Karel Horálek

Soupis prací Bohuslava Havránka sestavili Karel Horálek a Zdeněk Tyl. Jubilejní sborník prací k uctění 60. narozenin akademika Bohuslava Havránka je přehlídkou naší jazykovědy v jejích nejdůležitějších odvětvích. Obsahuj... více


Slovanské souvětíSlovanské souvětí1990, Helena Běličová

Práce zevrubně analyzuje a systémově popisuje soustavu souvětných typů současných slovanských jazyků. více


Josef Dobrovský a MoravaJosef Dobrovský a Morava2006, Ivo Barteček

Připraveno u příležitosti 60. výročí obnoveného univerzitního učení v Olomouci (1573) 1946-2006. více


Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-19452011, Ota Konrád

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interp... více


1