vizuální kultura

štítky

19 knih


Způsoby vidění 81% Způsoby vidění 2016, John Berger

Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pron... více


Jak rozpoznat odpadkový koš. Eseje o stereotypech ve vizualní kultuře 68% Jak rozpoznat odpadkový koš. Eseje o stereotypech ve vizualní kultuře 2011, Václav Hájek

První svazek nové vizuálně zaměřené edice se zaměřuje na hledání vztahů mezi stereotypy ve vysoké i masové vizuální kultuře. Cílem této knihy je nabídnout čerstvý a provokativní pohled na současnou vizuální kulturu, zpoc... více


O fotografii 94% O fotografii 2002, Susan Sontag

Dnes již klasická studie významné americké autorky rozebírá v sedmi kapitolách fenomén fotografie a jeho roli v moderní společnosti počínaje vynálezem daguerrotypie až k dominantní úloze fotografického obrazu ve světě ov... více
O pohledu 86% O pohledu 2009, John Berger

V tematicky rozmanitých esejích se autor soustřeďuje na základní předpoklady, které ovlivňují naše umělecké vnímání. Úvodní stať (Proč se dívat na zvířata) se svým námětem poněkud vymyká z celého souboru - věnuje se vývo... více


Jak vidět svět 84% Jak vidět svět 2018, Nicholas Mirzoeff

Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? V knize Jak vidět svět nás známý britský teoretik kultury, umění a aktivista Nicholas Mirzoeff učí, jak dnes zodpovědně a kri... více


Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? 62% Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? 2007, Petra Hanáková

Pandořina skříňka mapuje rozmach feministického myšlení o filmu v době od sedmdesátých až po polovinu devadesátých let. Feminismus tehdy zasáhl široké spektrum kulturní teorie a praxe, "věda" o filmu zároveň hledala co n... více


Úvod do vizuální kultury 77% Úvod do vizuální kultury 2012, Nicholas Mirzoeff

Kniha pomáhá čtenáři porozumět proměnám funkce obrazu v moderní společnosti, především pak ukazuje její transformaci po nástupu nových zobrazovacích médií, jako je fotografie, film a televize či nejnověji počítačová pros... více


Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985-1995 90% Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985-1995 2020, Pavel Vančát

Vizuálně radikální katalog k výstavě Obrazy konců dějin 85-95 vydává nakladatelství BiggBoss společně s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Bordelická bible, v níž se na 462 stranách koncentruje ultimátní devadesátkový c... více


Volání rodu 65% Volání rodu 2013, Petra Hanáková

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmo... více


Výzva perspektivy 73% Výzva perspektivy 2008, Petra Hanáková

Vztahem filmu a perspektivního malířství se filmová věda zabývá již od začátku 20. století. Od sedmdesátých let tento zájem zintenzivněl a přímá spojitost mezi malbou (počínaje obdobím quattrocenta) a filmem (a dále i no... více


Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná 70% Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná 2011, * antologie

Cílem tohoto sborníku je představit v českém kontextu subdisciplínu s názvem vizuální antropologie a přinést českému čtenáři alespoň část rozsáhlé diskuse o vztahu antropologie k vizuálním reprezentacím, především o vzta... více


Odpoutané obrazy 60% Odpoutané obrazy 2013, Kateřina Svatoňová

Kniha je zaměřena na archeologii virtuálního prostoru a putující koncept „odpoutaných obrazů“, které ho zaplňují a utvářejí. „Odpoutanými obrazy“ jsou myšleny obrazy, které se odpoutávají od plochy, okna, rámu a centráln... více


Grafopoetika (K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu) 100% Grafopoetika (K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu) 2013, Iveta Gal Drzewiecka

Grafopoetika (K estetickým a poetologickým aspektom grafickej vizualizácie básnického textu). více


Teorie obrazu 100% Teorie obrazu 2017, William J. T. Mitchell

Publikace je souborem esejí, které se postupně věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu. Mitchell rozebírá reprezentace obrazové i verbální, souvislosti obrazu a jazyka, a to vše dokládá na velmi široké škále pr... více


Aby Warburg: Porozumět dějinám umění a kulturní historii 0% Aby Warburg: Porozumět dějinám umění a kulturní historii 2017, Ladislav Kesner

Aby Warburg patří do společnosti velkých německých vědeckých géniů rané modernity, jakými byli Walter Benjamin, Sigmund Freud, Emil Kraeppelin nebo Albert Einstein. Ač byl respektován již za svého života, jeho zásadní př... více


Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů 0% Rozum, nerozum a přesvědčivost obrazů 2011, Martin Švantner

Reflexe v kolektivní monografii Michaely Fišerové, Martina Švantnera, Felixe Boreckého a Ondřeje Váši byla motivována snahou analyzovat různorodé manipulační strategie, jejichž předmětem je obraz a spolu s ním i my, jeho... více


Medienwissenschaft 0% Medienwissenschaft 2016, Kateřina Svatoňová

Východiska a aktuální pozice německé filozofie a teorie médií. Antologie představí specifický teoretický směr uvažování o médiích, který značně problematizuje dosavadní historické a archeologické pojetí média a posouv... více


Od balonu ke kosmickému vědomí % Od balonu ke kosmickému vědomí 2021, Ondřej Váša

Monografie přinesla systematickou analýzu fenoménu aviatiky v české vizuální kultuře v rozmezí let 1783 (první vzlet balónu) a 1957 (vypuštění první kosmické sondy). Téma je uchopeno z hlediska klíčové otázky, jakým způs... více


2009: Vesmírná odysea 0% 2009: Vesmírná odysea 2009, Markéta Váradiová

Vydáno k výstavě v galerii VMG Česká Lípa konané v červnu roku 2009 a v galerii SAM 83 Česká Bříza v říjnu a listopadu roku 2009 více