filmová věda

štítky

6 knih


Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? 62% Pandořina skřínka aneb Co feministky provedly filmu? 2007, Petra Hanáková

Pandořina skříňka mapuje rozmach feministického myšlení o filmu v době od sedmdesátých až po polovinu devadesátých let. Feminismus tehdy zasáhl široké spektrum kulturní teorie a praxe, "věda" o filmu zároveň hledala co n... více


Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění 71% Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění 2019, Jason Mittell

V devadesátých letech se v americké televizní produkci začala objevovat řada seriálů vymezujících se proti dekády zavedeným pravidlům přehlednosti a srozumitelnosti. Riskantnější seriálové projekty jako Městečko Twin Pea... více


Co je nového ve filmové vědě 60% Co je nového ve filmové vědě 2017, Andrea Slováková

Co může o filmu prozradit filmová věda, disciplína, která jej uchopuje kriticky, historicky i teoreticky? Film se vlivem technologií i diváckých nároků neustále proměňuje a s tím se mění způsoby jeho vnímání, interpretac... více




Volání rodu 65% Volání rodu 2013, Petra Hanáková

Kniha shrnuje texty Petry Hanáková, Libuše Heczkové, Evy Kalivodové a Kateřiny Svatoňové, které v letech 2005–2011 v rámci Centra genderových studií FF UK společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmo... více


Výzva perspektivy 73% Výzva perspektivy 2008, Petra Hanáková

Vztahem filmu a perspektivního malířství se filmová věda zabývá již od začátku 20. století. Od sedmdesátých let tento zájem zintenzivněl a přímá spojitost mezi malbou (počínaje obdobím quattrocenta) a filmem (a dále i no... více


Odpoutané obrazy 60% Odpoutané obrazy 2013, Kateřina Svatoňová

Kniha je zaměřena na archeologii virtuálního prostoru a putující koncept „odpoutaných obrazů“, které ho zaplňují a utvářejí. „Odpoutanými obrazy“ jsou myšleny obrazy, které se odpoutávají od plochy, okna, rámu a centráln... více