Svatá země

štítky

28 knih


Soumrak templářů – Hledání svatého kříže 65% Soumrak templářů – Hledání svatého kříže 2014, Tony McMahon

Román zavádí čtenáře do vzrušujícího období středověkých křížových výprav. O Vánocích roku 1144 bylo dobyto město Edessa, centrum prvního křižáckého státu. Přitom se do muslimských rukou dostal i vzácný relikviář s úlomk... více


Templář 91% Templář 2010, Jan Guillou

Druhý díl „křižácké trilogie“ nás zavede do Gazy roku 1177, kdy se stal zázrak, o kterém se ještě dlouho mezi následovníky proroka Mohammeda mělo hovořit. Saladin, muž, který přísahal, že osvobodí Jeruzalém od franckých ... více


Křižáci ve Svaté zemi 91% Křižáci ve Svaté zemi 1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více
Jezábel 76% Jezábel 2013, Eleanor de Jong

Její jméno je věhlasné. Její odvaha mimořádná. Její příběh pozoruhodný. Stala se symbolem ženské špatnosti… Jezábel, mladé tyrské princezně, je souzeno provdat se za izraelského krále Achaba. Plná odhodlání roz... více


Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení 83% Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení 2001, Dieter Breuers

Beletristické zpracování skutečné historické události - první křížové výpravy do Svaté země v letech 1096-1099. Pět smyšlených postav křesťanského i islámského náboženství provádí čtenáře hrůzami prvé křižové výpravy. ... více


Herzl: Evropský příběh 70% Herzl: Evropský příběh 2020, Camille de Toledo

Černobílý komiksový román staví proti sobě dvě stránky židovského života: diasporu a návrat do Svaté země. Skrze osudy Ilji Brodského, který spolu s nespočtem dalších musel po vlně pogromů emigrovat z carského Ruska, sle... více


Rytíři Templu 95% Rytíři Templu 2019, Dan Jones

Vzestup a pád řádu templářů Známý britský historik Dan Jones mapuje několik staletí dlouhou historii slavného mnišského řádu, který přesáhl hranice středověké Evropy, a zbavuje ho nálepky sekty zahalené rouškou tajems... více


Prokletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemi 95% Prokletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemi 2020, Roger Crowley

Její pád zpečetil osud křižáků. Město Akkon bylo poslední velkou pevností křižáků ve Svaté zemi a symbolem jejich moci. Když roku 1291 po šestitýdenním obléhání muslimskými vojsky padlo, dvě staletí trvající historie kř... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2 2008, Maria Valtorta

Druhý diel pojednáva o prvom roku Ježišovho verejného života, pričom na konci knihy prechádza už do druhého roku. Približuje charaktery prvých apoštolov, ich spoločné cesty, evanjelizácie, zázraky, uzdravenia, ale aj mno... více


A biblia má predsa pravdu 74% A biblia má predsa pravdu 1969, Werner Keller

Nijaká kniha v ľudských dejinách nepôsobila tak prevratne, neovplyvnila tak rozhodujúco celý vývoj západného sveta a nerozšírila sa tak po celom svete ako ´Kniha kníh´, Biblia. Dnes je už preložená do viac ako tisíc jazy... více


Cesty do Svaté země 88% Cesty do Svaté země 1948, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Tři cestopisy české renesance (Martin Kabátník: Cesta do Jeruzalema; Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestiny, to jest do krajiny někdy židovské, země Svaté, do města Jer... více


Dějiny civilizací Svaté země 65% Dějiny civilizací Svaté země 2003, Paul Johnson

Stručné dějiny Svaté země od jejího předžidovského osídlení po definitivní odchod křesťanské civilizace z tohoto prostoru. Svatá země (zhruba území dnešního Izraele) patřila ke kolébkám civilizací a byla odedávna míst... více


Karmel ve Svaté zemi 80% Karmel ve Svaté zemi 2006, Silvano Giordano

Od počátků až po současnost / Silvano Giordano (editor) / Kniha umožňuje čtenáři seznámit se s dějinami řeholního řádu, který má svůj počátek ve Svaté zemi a na základě bohaté fotografické dokumentace poznat některé aspe... více


Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 100% Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492 2019, Martin Kabátník

Publikace přináší kritickou edici jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů. Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje své zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Ká... více


Svatá země včera a dnes 100% Svatá země včera a dnes 1997, Fabio Bourbon

David Roberts byl jedním z nejproslulejších anglických krajinářů 19. století. V roce 1839 podnikl dobrodružnou cestu, která jej přes Sinajský poloostrov dovedla do Petry, Jeruzaléma a Palestiny a podél libanonského pobře... více


Cesta do Arabie a do země swaté, ginak Palestyny 0% Cesta do Arabie a do země swaté, ginak Palestyny 1804, Václav Matěj Kramerius

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Apoštolský poutník 0% Apoštolský poutník 1992, František Hobizal

Cesta papeže Pavla VI. do Svaté země / Autor popisuje strhujícím způsobem pouť papeže Pavla VI. do Svaté Země i jeho setkání s patriarchou Athenagorem a využívá přitom svou schopnost dramatizace, aniž by utrpěla historic... více


Proč milovat Izrael 0% Proč milovat Izrael 1997, Etienne Richer

O lásce církve k Izraeli není žádných pochyb. U mnoha křesťanů však, bohužel, vzhledem k tomuto tématu přetrvává jistá nevědomost nebo dokonce určitý antisemitismus. „Znovuobjevení“ Izraele patří nicméně ke klíčovým prož... více


Svet Nového zákona 0% Svet Nového zákona 2008, František Trstenský

Cieľom publikácie je poskytnúť predovšetkým základné informácie o politickom, náboženskom a sociálnom prostredí, v ktorom vznikali texty Nového zákona. více


Lekcie z biblickej země 0% Lekcie z biblickej země 2003, Clarence. H. Wagner

Ak milujete Bibliu, budete mať potešenie z týchto lekcií, ktoré odhaľujú Hebrejské korene Novej zmluvy, Zem Izraela, Biblické proroctvá a vzťah cirkvi k židovskému ľudu počas minulých 2000 rokov. Každá lekcia nás vedi... více