Svatá země

štítky

26 knih


Soumrak templářů – Hledání svatého křížeSoumrak templářů – Hledání svatého kříže2014, Tony McMahon

Román zavádí čtenáře do vzrušujícího období středověkých křížových výprav. O Vánocích roku 1144 bylo dobyto město Edessa, centrum prvního křižáckého státu. Přitom se do muslimských rukou dostal i vzácný relikviář s úlomk... více


TemplářTemplář2010, Jan Guillou

Druhý díl „křižácké trilogie“ nás zavede do Gazy roku 1177, kdy se stal zázrak, o kterém se ještě dlouho mezi následovníky proroka Mohammeda mělo hovořit. Saladin, muž, který přísahal, že osvobodí Jeruzalém od franckých ... více


Křižáci ve Svaté zemiKřižáci ve Svaté zemi1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více
JezábelJezábel2013, Eleanor de Jong

Její jméno je věhlasné. Její odvaha mimořádná. Její příběh pozoruhodný. Stala se symbolem ženské špatnosti… Jezábel, mladé tyrské princezně, je souzeno provdat se za izraelského krále Achaba. Plná odhodlání roz... více


Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové taženíZemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení2001, Dieter Breuers

Beletristické zpracování skutečné historické události - první křížové výpravy do Svaté země v letech 1096-1099. Pět smyšlených postav křesťanského i islámského náboženství provádí čtenáře hrůzami prvé křižové výpravy. ... více


Rytíři TempluRytíři Templu2019, Dan Jones

Vzestup a pád řádu templářů Známý britský historik Dan Jones mapuje několik staletí dlouhou historii slavného mnišského řádu, který přesáhl hranice středověké Evropy, a zbavuje ho nálepky sekty zahalené rouškou tajems... více


Herzl: Evropský příběhHerzl: Evropský příběh2020, Camille de Toledo

Černobílý komiksový román staví proti sobě dvě stránky židovského života: diasporu a návrat do Svaté země. Skrze osudy Ilji Brodského, který spolu s nespočtem dalších musel po vlně pogromů emigrovat z carského Ruska, sle... více


A biblia má predsa pravduA biblia má predsa pravdu1969, Werner Keller

Nijaká kniha v ľudských dejinách nepôsobila tak prevratne, neovplyvnila tak rozhodujúco celý vývoj západného sveta a nerozšírila sa tak po celom svete ako ´Kniha kníh´, Biblia. Dnes je už preložená do viac ako tisíc jazy... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2Evanjelium, ako mi bolo odhalené 22008, Maria Valtorta

Druhý diel pojednáva o prvom roku Ježišovho verejného života, pričom na konci knihy prechádza už do druhého roku. Približuje charaktery prvých apoštolov, ich spoločné cesty, evanjelizácie, zázraky, uzdravenia, ale aj mno... více


Prokletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemiProkletá věž: Poslední bitva křižáků o Svatou zemi2020, Roger Crowley

Její pád zpečetil osud křižáků. Město Akkon bylo poslední velkou pevností křižáků ve Svaté zemi a symbolem jejich moci. Když roku 1291 po šestitýdenním obléhání muslimskými vojsky padlo, dvě staletí trvající historie kř... více


Cesty do Svaté zeměCesty do Svaté země1948, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Tři cestopisy české renesance (Martin Kabátník: Cesta do Jeruzalema; Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek, a odtud potom po moři až do Palestiny, to jest do krajiny někdy židovské, země Svaté, do města Jer... více


Dějiny civilizací Svaté zeměDějiny civilizací Svaté země2003, Paul Johnson

Stručné dějiny Svaté země od jejího předžidovského osídlení po definitivní odchod křesťanské civilizace z tohoto prostoru. Svatá země (zhruba území dnešního Izraele) patřila ke kolébkám civilizací a byla odedávna míst... více


Karmel ve Svaté zemiKarmel ve Svaté zemi2006, Silvano Giordano

Od počátků až po současnost / Silvano Giordano (editor) / Kniha umožňuje čtenáři seznámit se s dějinami řeholního řádu, který má svůj počátek ve Svaté zemi a na základě bohaté fotografické dokumentace poznat některé aspe... více


Svatá země včera a dnesSvatá země včera a dnes1997, Fabio Bourbon

David Roberts byl jedním z nejproslulejších anglických krajinářů 19. století. V roce 1839 podnikl dobrodružnou cestu, která jej přes Sinajský poloostrov dovedla do Petry, Jeruzaléma a Palestiny a podél libanonského pobře... více


Apoštolský poutníkApoštolský poutník1992, František Hobizal

Cesta papeže Pavla VI. do Svaté země / Autor popisuje strhujícím způsobem pouť papeže Pavla VI. do Svaté Země i jeho setkání s patriarchou Athenagorem a využívá přitom svou schopnost dramatizace, aniž by utrpěla historic... více


1